KOŞUL CÜMLELERİ ( Type 2 ) ve ALIŞTIRMALAR

Koşul Cümleleri ( Type 2 ) Hakkında Bilgi

1 –  İngilizce Dersleri ( Bireysel – Özel  İngilizce Dersleri  )
2 –  İngilizce Dersleri ( 4 kişi ile yapılan grup İngilizce Dersleri  )

 

DURUMA UYGUN KOŞUL CÜMLESİ ( IF CLAUSE )

1 ) He is tired because he is the porter of  the hotel : O otelin hamalı olduğu için yorgun.
If he weren’t the porter of the hotel , he wouldn’t carry a lot of luggage and be tired. O eğer otelin hamalı olmasaydı,çok bagaj taşımazdı ve yorgun olmazdı.

2 ) She has flu,so she can’t go out : O grip olmuş bu yüzden dışarı çıkamıyor.
If she didn’t have flu,she could go out : Eğer grip olmasaydı,dışarı çıkabilirdi.

3 ) The park is very far,so we can’t walk there : Park çok uzak bu nedenle oraya yürüyemeyiz.
If the park weren’t far , we could walk there : Eğer park uzak olmasaydı , oraya yürüyebilirdik.

4 ) I can’t help you because I have a lot of work in the kitchen: Mutfakta çok işim olduğu için sana yardım edemiyorum: 
If I didn’t  have much work in the kitchen,I could help you : Eğer mutfakta çok işim olmasaydı , sana yardım edebilirdim .

5 ) Jill doesn’t have a bikini , so she can’t go swimming : Jill in bikinisi yok be yüzden yüzmeye gidemiyor.
If she had a bikini ,she would go swimming : Eğer bir bikinisi olsaydı,yüzmeye giderdi.

6 ) She doesn’t lend you any money because you don’t talk to her politely: Sen onunla kibar bir şekilde konuşmadığın için o sana ödünç para vermez.
If you talked to her politely , she would lend you some money : Eğer onunla biraz kibar bir şekilde konuşsaydın,o sana biraz para ödünç verirdi.

7 ) It’s very cold out,so we can’t take a walk in the park: Dışarıda hava çok soğuk bu nedenle parkta yürüyüşe gidemeyiz.
If It werent so cold out , we could take a walk in the park : Eğer dışarıda hava böyle soğuk olmasaydı , parkta yürüyüşe gidebilirdik.

8) I am not rich , so I can’t spend much money on travelling abroad : Ben zengin değilim bu yüzden yurt dışı seyahatlerine çok para harcayamam.
If I were rich , I could spend much money on travelling abroad : Eğer zengin olsaydım yurt dışı seyahatlerine çok para harcardım.

Koşul Cümleleri ( Type 2 )

CÜMLE TAMAMLAMA 

1 ) If I were you , I would be a doctor when I graduated from university : Senin yerinde ben olsaydım , üniversiteden mezun olunca doktor olurdum.

2 ) He would come with us if he had time : Eğer vakti olsaydı bizimle gelecekti.

3 ) She would be surprised if she saw you again : Eğer seni tekrar görseydi ,şaşırırdı.

4 )  If I saw dark figure at night , I’d be frightened : Eğer geceleyin karanlık bir şekil görseydim , heyecanlanırdım.

5 ) If you were five tears younger , you could run faster than me : Eğer bweş yaş daha genç olsaydın , benden daha hızlı koşabilirdin :

6 ) He could get a job if he graduated fron university : Eğer o üniversiteden mezun olsaydı ,bir işe girebilirdi.

7 ) If I were  on holiday , I would have a nice time : Eğer ben tatilde olsaydım , güzel vakit geçirirdim:

8 ) If I had a helicopter , I would go everywhere with it : Eğer bir helikopterim olsaydı . her yere onunla giderdim.

9 ) I would speak better English if I stayed much longer in the USA : Eğer Amerika birleşik Devletlerinde çok daha uzun kalsaydım , daha iyi İngilizce konuşurdum .

10 ) The world would be a wonderful place if there weren^t wars : Eğer savaşlar olmasaydı , dünya harika bir yer olurdu.

11 ) I’d have to walk to work if I didn’t have a car : Eğer arabam olmasaydı , işe yürüyerek gitmek zorunda kalacaktım.

12 ) If I were much taller ,I would play basketball with M.Jordan : Eğer daha uzun boylu olsaydım , M. Jordan ile basketbol oynardım:

13 ) Where would you go if you spoke Englih  every well : Eğer çok iyi İngilizce konuşsaydın . nereye gidersin ?

14 How would your mother feel if you got lost ? Eğer sen kaybolsaydın ,annen kendini nasıl hissederdi ?

15 ) What would your father say if you were late for home : Eğer eve geç kalsaydın , baban ne derdi ?

Koşul Cümleleri ( Type 2 )