Kpds, Kpds Hazırlık Kursu, Kpds Programı

Kpds, Kpds Hazırlık Kursu, Kpds Programı İçeriği

1 –  Kpds Hazırlık Kursu ( Bireysel – Özel Kpds Hazırlık Kursu )
2 –  Kpds Hazırlık Kursu ( 4 kişi – Grup  Kpds Hazırlık Kursu )

Bireysel – Özel Kpds Hazırlık Kursu : Adayları kısa bir süre içinde geliştiren ve seviyesini yükselterek sınavda başarılı olma ihtimalini yüzde yüz arttıran, öğrenci dostu ve öğrenci odaklı özel hazırlık kursu programları adaylara teke tek uygulanır. Bu programların uygulamalarında özel  hazırlık kursu  adayların istedikleri gün ve saatlerde gerçekleştirilir. Adaylara gerekli olan gramer bilgileri haricinde sınav teknikleri ve sınav taktikleri de verilir.

4 kişi – Grup  Kpds Hazırlık Kursu : Çok sayıda öğrenci ile yapılan kurslarda pek başarılı sonuçların alınmadığı ortada. Bu nedenle toplu derslerde kaliteyi sağlamak ve öğrencilere hayallerindeki amaca ve hedefe ulaşmalarını sağlamak için grubu oluşturan öğrenci sayısında bir düşüşe gidildi ve gruplar  şeklinde uygulanan  hazırlık kursu programlarında gruba katılan  adayların sayısı  4 öğrenci ile sabitlendi. Bu gruplarda  İngilizce seviyelerinin eşit veya en azından denk olmasına hazırlık kursu programlarının anlaşılabilir olması açısından özel bir önem verilir.

NEDEN BİZ

A. Kazırlık kursu grup uygulamalarında  kpds derslerinin kalitesinin korunması, derslerin daha etkin ve sür’atli olması vede bir özel ders kalitesini yakalayabilmesi için gruplar 4 kişiyle sınırlandırılır.
B. Hazırlık kursu programlarında işinin uzmanı , deneyimli ve gerçek kpds hocaları görev yapar.
C. Hazırlık kursu uygulamalarında ;  sınav başarısında çok önemli bir role sahip bulunan akademik kelime bilgisi ( vocabulary ) geliştirme çalışmaları  adaylara verilen kelime listeleri ve listelerdeki kelimelerin akılda kalmasını ve özümsenmesini sağlayan kelime teknik çalışmalarını içeren alıştırmalarla sağlanır.
D. Adayların kelimeler konusunda gelişimlerini  izlemek için  hazırlık kursu yapılan günlerin dışındaki günlerde, adayların normal  hazırlık gün ve saatlerini engellemeden testler yapılır.Bu şekilde  adaylarının akademik kelimeler konusundaki gelişimleri izlenirken ayrıca onları kelime çalışmaya iten bir itici güç sağlanır.