KPDS  hazırlık kursu  eğitim merkezimizdeki KPDS  hazırlık kursu panellerinde hazırlanan birebir KPDS hazırlık kursu...

KPDS, KPDS HAZIRLIK KURSU, KPDS PROGRAMI

Kpds, Kpds Hazırlık Kursu, Kpds, İçeriği

1 – Kpds Hazırlık Kursu ( Birebir – Özel Kpds Hazırlık Kursu )
2 – Kpds Hazırlık Kursu ( 4 kişi – Grup Kpds Hazırlık Kursu )

Birebir – Özel Kpds Hazırlık Kursu :

KPDS  hazırlık kursu  eğitim merkezimizdeki KPDS  hazırlık kursu panellerinde hazırlanan birebir KPDS hazırlık kursu programlarının uygulama aşamasında  kpds için hazırlanan kpds adaylarına karar verilen  ders sayısı kpds adayının İngilizce seviyesine ve kpds sınavında  elde etmek istediği puana göre değişir.

4 kişi – Grup Kpds Hazırlık Kursu :

KPDS  hazırlık kursu  eğitim merkezimizdeki KPDS  hazırlık kursu panellerinde hazırlanan grup kpds hazırlık kursu uygulamalarında Kpds | Kpds Hazırlık Kursu | Kpds grubuna katılan kpds adaylarının İngilizce seviyelerinin KPDS  hazırlık kursu  eğitim merkezimizde denk olmasına özen gösterilerek mümkün olduğu kadar İngilizce seviyeleri birbirlerine yakın kpds adaylarından homojen bir grup oluşturulması için özen gösterilir.

Kpds Hazırlık Kursu ( Grup 1 )…….. 60 ders İngilizce seviyesi Intermediate ( orta seviye ) ve üz eri olanlar için.
Kpds Hazırlık Kursu ( Grup 2 )…….. 80 ders İngilizce seviyesi Intermediate ( orta seviye ) altında  olanlar için

Kpds Hazırlık Kursu : Kpds Sınavı’na  hazırlananlar için özel kpds teknikleri ve kpds taktikleri ile yeni kpds sınav formatına uygun kpds hazırlık kursu programları. Kpds hazırlık kursu için 4 kişilik grup kayıtları başlamıştır.

KPDS  hazırlık kursu  eğitim merkezimizdeki KPDS  hazırlık kursu panellerinde hazırlanan birebir KPDS hazırlık kursu programlarında    Kpds hazırlık kursu için müracaat edenlerin kpds hazırlık kursunda başarılı olabilmeleri için İngilizce seviyelerinin en az intermediate düzeyinde olmaları gerekir . Intermediate üstü olanların kpds hazırlık kursu programlarında başarı oranları daha yüksektir.İngilizce seviyeleri intermediate seviyesinin altında  olanların kpds hazırlık kursu aşamasında başarılı olabilmeleri oldukça zordur . Ama özel hazırlanmış yöntemlerle ve özel eğitimle  kpds hazırlık kursu‘na katılanlar bu zorluğu aşabilirler . Kpds hazırlık kursu katılımcısının bu engeli aşması için uygulanan özel kpds hazırlık sistemleri ile tanışması ve kendisine tarafımızdan çizilen yolda yürümesi bu engeli aşmasında KPDS  hazırlık kursu  eğitim merkezimizdeki KPDS  hazırlık kursu panellerinde hazırlanan birebir KPDS hazırlık kursu programlarında yeterli olur.

Kpds sınavını başarmak için kpds adayları tarafından kpds hazırlık kursu öncesi yapılması gerekenler :

A – Kpds hazırlık kursu öncesi özellikle daha önce kpds sınavına hiç girmemiş olan kpds adaylarının  kesinlikle İngilizce seviyelerini bilmeleri gerekir. Bunun için çok sağlam kaynaklardan İngilizce seviye tespit sınavı yaptırarak kpds hazırlık kursu evvelinde  kpds hocasına seviyesini doğru olarak bildirmesi gerekir. Bu özellikle kpds grup kursları  için kpds hazırlık kursu öncesinde çok önemlidir . Bu şekilde gruba katılan diğer kpds adayları ile seviyesi denk olanlardan homojen bir grubun  meydana getirilmesine katkıda bulunmuş olunur.
B – Kpds hazırlık kursu programına katılanların veya katılmak isteyenlerin kpds hazırlık kursu öncesi kelime dağarcığını geliştirecek Kpds | Kpds Hazırlık Kursu | Kpds merkezlerinde alıştırmalar  yapması, kpds adayının kpds hazırlık kursu eğitiminde  işini kolaylaştıracağı için bu tür bir çalışma ; kpds adayının anlamakta veya çözmekte zorlanacağı soruları daha rahat çözmesine yardım eder.

 

NEDEN BİZ :

1.Kpds hazırlık kursu programlarında  kpds hazırlık kursu‘na giren kpds hocaları bu konuda yılların tecrübesine sahip uzman kpds hocalarıdır.
2.Kpds hazırlık kursu programı uygulanırken kpds adaylarına kpds sınavında çok önemli rolü olan akademik seviyedeki kelimeler liste biçiminde ve bu kelimeleri ezberlemenin ve özümsemenin gereği olan kpds kelime alıştırmaları verilir . Kpds adaylarının kelime çalışmaları kpds hazırlık kursu dışındaki gün ve saatlerde kelime sınavları yapılarak kontrol edilir. Bu şekilde kelime ezberleme işlemi kpds adayının kendi iradesine veya sorumluluğuna terk edilmez . Bu tür bir davranışla kpds adayları akademik kelime çalışmasına itilir.
3.Kpds hazırlık kursu çalışmalarında kpds adaylarına öğretilen bazı bilgilerle bağlantılı olarak kpds sınav teknikleri ve kpds sınav taktikleri eğitimi verilir.
4. Kpds hazırlık kursu 4 kişilik gruplar halinde yapıldığında gruba katılan kpds adaylarının aynı düzeyde olmasına önem verilir. Bu durum grup şeklinde yapılan kpds hazırlık kursu programına kalite , süreklilik ve anlaşılabilirlik katar.

KPDS KURSU

1Kpds Hazırlık Kursu ( Bireysel-Özel kpds hazırlık kursu )
2 – Kpds Hazırlık Kursu ( 4 kişi-Grup kpds hazırlık kursu )

 

 

Bireysel-Özel Kpds Hazırlık Kursu : Özel kpds hazırlık kursu uygulamaları kpds adaylarıyla teke tek ( Öğretmen – Öğrenci ) tarzında uygulanır.  Kpds adayının alacağı kpds kursu ders sayısı adayın İ
İngilizce seviyesine vede kpds sınavında elde etmek istediği puana göre tayin edilir..

4 kişi-Grup Kpds Hazırlık Kursu : Grup kpds hazırlık kursu katılım sayısı kpds adaylarının dersleri daha rahat anlaması ,istediği zaman rahatlıkla sorular sorabilmesi ve kpds kursunun hızlı bir şekilde devam edebilmesi hedeflenerek 4 kişiyle sınırlandırılmıştır. Grup kpds kursu programlarında  2 ( iki ) tür uygulama mevcuttur :

Grup 1 : İngilizce seviyesi orta derecede ( intermediate ) ve orta derecenin üzerinde olanlar için 60 derslik kpds kursu
Grup 2 : İngilizce seviyesi orta derecenin ( intermediate ) altında olanlar için 80 derslik kpds kursu programı uygulanır.

Kpds Hazırlık Kursu İçin Özel Kpds Hocası Gönderilir.

Kpds sınavı hazırlık çalışmalarına başlayanların en büyük sorunu uygun bir kpds hazırlık kursu bulmak ve başarıyı yakalamaktır. Bu durum oldukça zor bir olaydır. Sadece İstanbul’da değil tüm Türkiye de  kpds kursu verebilecek kpds hocası sayısı bir elin parmaklarını geçmez . Oysa kpds sınavı’na girenlerin sayısı binlerce. Üds kursları için yapılan uyarı kpds kursları içinde yinelenir . Kpds sınavı hazırlık için içinde gerçek bir kpds hocası olan bir kpds kursu bulun.  bunun çok zor olduğu bilinen bir gerçek . Çünkü kpds sınavı üds sınavı’ndan daha zor bir sınavdır ve bu düzeyde kpds sınavı hazırlık kursu’nda ders verebilecek Kpds hocası çok azdır.

Kpds sınavı sanılanın aksine zor bir sınavdır. Bu nedenle daha önce öğrenilen günlük İngilizcenin yada bilenen birkaç tense in bu işe yeteceğini sanmak çok büyük bir hatadır . Kesinlikle kpds sınavı öncesi içinde gerçek kpds hocalarının bulunduğu bir kpds kursu programının bulunması ve bu tür bir kpds hazırlık kursu’na  katılınması gerekir.

Kpds Kursu : Kpds kursu programına katılan kpds adaylarının kpds kursu öncesi çok önemlidir. Kpds kursu adayının İngilizce de hangi  düzeyde olduğunu kesin olarak bilmesi yada daha önce katıldığı kpds sınavı varsa bu sınavda kaç puan  aldığını açıklaması özellikle 4 kişiden oluşan grup şeklindeki kpds kursu programlarında  aynı seviyedeki kpds adaylarından oluşan bir homojen grubun oluşmasında önemlidir.
NEDEN BİZ :

A.Kpds de bilinen akademik kelime sayısı ne kadar fazla olursa soruların çözümü özellikle okuma parçalarının çözümü o denli kolaylaşır .Bu gerçeğin bilincinde olan İNGİLİZCE AKADEMİK EĞİTİM  kpds kursu ; kpds kursu’na katılan kpds adaylarına akademik kelimeleri içinde barındıran kelimeler listesi verir . Kelimelerin özümsenmesi ve akılda kalıcı bir hale dönüşmesi içinde akademik kelimelerle ilgili ezberlemeyi kolaylaştıran kelime çalışma teknikleri verilen kelime listelerine ilave edilir. Kpds kursunun olduğu günlerin ve saatlerin haricindeki gün ve saatlerde verilen kelimelerle ilgili testler yapılarak kpds adayları izlenir. Kpds kelime testlerinin kpds kursu zamanlarının dışındaki zamanlarda yapılmasıyla kpds adaylarının dersleri eksilmemiş olur ve bu davranış kpds adayları üzerinde itici bir güç meydana getirerek onları çalışmaya teşvik eder.

B. Kpds kursu programlarının uygulamalarında çoğu kez normal İngilizce öğretmenlerinin görev almasına karşın İngilizce akademik eğitim kpds kursunda kpds konusunda yıllarını kpds  eğitimine  harcamış konusunda uzman deneyimli gerçek kpds hocaları görev alır.

C.Kpds kursu uygulamalarında ilk etapta  kpds adaylarına kpds sınavında kullanabilecekleri teknikleri kavrayabilmeleri ve hemen uygulayabilmeleri için belli bazı gramer kuralları ve akademik yapılardaki cümlelerin karakteristik özellikleri öğretilir. Kpds adayları kpds kursu esnasında öğrendikleri bu bilgilerle kpds sınav sorularını daha çabuk ve kolay çözebilir hale getirilir. Bu şekilde aynı zamanda zamana karşı bir yarışta olan kpds sınavında sorulan sorular daha kolay ve daha hızlı çözülerek süreden kazanılır.