KPDS SINAVI NEDİR SORUSU

Kpds Sınavı Nedir Yanıtı

1 –  Kpds Sınavı Hazırlık ( Bireysel – Özel Kpds Sınavı Hazırlık )
2 –  Kpds Sınavı Hazırlık ( 4 kişi – grup Kpds Sınavı Hazırlık )

KPDS Sınavı : ( Kamu Personeli Dil Sınavı ) yasaya göre : Kpds Sınavı’na, yabancı dil tazminatından yararlanmak isteyen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (aylıklarını bu kanunun ek geçici maddelerine göre alanlar dahil), 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2914 sayılı Yüksek öğretim Personel Kanunu ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa göre çalışmakta olanlar, kadrolar karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/c maddesine tâbi sözleşmeli personel katılabilir. Yabancı dil bilgisi seviyesini (kpds) tespit ettirmek isteyen diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel de Kpds sınavına katılabilir. Kpds sınavı nedir sorusunun cevabı yukarıda yazılı olarak verilen kanun metninin içinde açıkça yazılıdır. Kpds sınavı yılda iki kez ilkbahar ve sonbahar aylarına denk gelecek biçimde daha önceden ÖSYM tarafından bildirilen tarihlerde yapılan bir akademik sınavdır,KPDS.

KPDS (Kamu Personeli Yabancı Dil Tespit Sınavı) yabancı dil tazminatından yararlanmak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi düzeyini tespit etmek gayesi ile ÖSYM tarafından yapılan, 80 soruluk bir sınavdır.
Her yıl Mayıs ve Kasım aylarında Ankara’da düzenlenmekte olan KPDS Sınavı, katılımın fazla olması durumunda diğer büyük şehirlerde de yapılabilmektedir.
Kpds Sınavı Tarihi: Önümüzdeki ilk KPDS sınavı 20 05 2012 Pazar günü yapılacaktır. Almanca, Fransızca ve İngilizce’den yapılacak sınavlarda çoktan seçmeli testler kullanılır.
Diğer dillerde sınav, test hazırlanabildiği takdirde bu yolla, test hazırlanamadığı takdirde, Türkçe’ye ve yabancı dile çeviri şeklinde yapılır. Çeviri için 150-200 kelimelik metinlerden yararlanılır. Sınavlarda sözlük ve sözlük görevi yapan yardımcı araçlar kullanılmaz.
KPDS Sınav süresi: Kpds sınavında verilen toplam cevaplama süresi 180 dakikadır (3 saat). Sınavın ilk 90 ve son 15 dakikası içinde hiçbir aday dışarı çıkarılmaz. Cevaplamayı süre bitmeden tamamlarsanız, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek salonu terk edebilirsiniz. Kpds Sınav süresinin bittiği ilan edilip cevap kâğıtları ve soru kitapçıkları salon görevlileri tarafından toplanıncaya kadar yerlerinizde kalınız.
KPDS Sınavı’nda yanlış cevaplar cezalandırılmadığı, yani, belirli sayıda “yanlış doğruyu götürmediği” için sorulara tahmin gücünüzü kullanarak mutlaka bir cevap işaretlemeniz önerilir.
KPDS SINAVI’NDA UYULACAK KURALLAR:

1. 2012 – KPDS İlkbahar Dönemi Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinin gerçeği olmadan sınava girilmesi yasaktır. Bu belgenin fotokopisi veya faksı ile de sınava girilemeyecektir. Gerçek kimliği olmaksızın sınava giren adayların sınavı iptal edilecektir.
2. Cep telefonu ile sınava katılmak  kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz vb. haberleşme araçları ile cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu olan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri donanımla; müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla da girmek yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adaylar mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
3. Kpds Sınavı’nda verilen toplam cevaplama süresi 180 dakikadır (3 saat). Sınavın ilk 90 ve son 15 dakikası içinde hiçbir aday dışarı çıkarılmayacaktır. Cevaplamayı süre bitmeden tamamlarsanız, salonu terk edebilirsiniz.
4. Kpds Sınavı belgelerini teslim ederek salonu terk eden aday, her ne sebeple olursa olsun tekrar sınava alınmaz.
5. Kpds Sınavı süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları; ayrıca, adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.
6. Kpds Sınavı esnasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya yapılmasına yardımcı olanların  kimlikleri, Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk size aittir. Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek; bu incelemelerden elde edilen bulgular bireysel veya toplu olarak kopya girişiminde bulunulduğunu gösterirse, kopya eylemine katılan adayların cevaplarının bir kısmı veya tamamı iptal edilecektir. bulunulduğunu raporunda bildirdiği takdirde, ÖSYM takdir hakkını kullanarak bu salonda sınava giren adayların tamamının sınavını geçersiz sayabilir.
7. Adayların, görevlilerin her türlü uyarılarına uyması zorunludur. Görevliler, gerektiğinde oturduğunuz yerleri de değiştirebilir. Kpds Sınavı’nızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak
uyarılara uymayanların kimlikleri tutanağa yazılır ve sınavları geçersiz sayılır.
8. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları eksiksiz tam olarak  doldurunuz. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılır. Tükenmez kalem ve dolma kalem kesinlikle kullanılmayacaktır.
9. Cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli sayılmaz.
10. Soru kitapçığınızı alır almaz, sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası eksik veya basımı hatalı ise değiştirilmesi için derhâl Salon Başkanına başvurunuz. Soru kitapçığında her sayfanın tepesinde basılı bulunan soru kitapçığı türünün, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçığı türüyle aynı olup olmadığını kontrol ediniz. Farklı olması durumunda Salon Başkanından yeni bir soru kitapçığı isteyiniz. Soru kitapçığınızın türünün değişik olduğunu daha sonra fark ederseniz, size o zamana kadar cevaplama yaptığınız türden, hatasız bir soru kitapçığı verilmesi için Salon Başkanına başvurunuz. Cevap kâğıdınızda, size verilen soru kitapçığının türünü “Soru Kitapçığı Türü” alanında ilgili yuvarlağı doldurarak belirtiniz. Cevap kâğıdınızda işaretlediğiniz Soru Kitapçığı Türü salon görevlileri tarafından sınav öncesi kontrol edilerek imzalanacaktır. Sizin işaretlediğiniz ve salon görevlilerinin imzaladıkları kitapçık türü arasında fark olması hâlinde salon görevlilerin imzaladıkları  kitapçık türü dikkate alınacaktır.
11. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru kitapçığı üzerinde ayrılan yere adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve bu salonun salon numarasını yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları ile cevap kâğıtları toplanacak ve ÖSYM’de tek tek incelenecektir. Soru kitapçığınızın bir tek sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.
12. Soru kitapçıklarının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.
13. Sınav süresince, görevliler dahil, salonda kimse sigara, pipo, puro vb. şeyleri içemez.
14. Soruları ve bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.
15. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı, cevap kâğıdınızı ve 2012-KPDS İlkbahar Dönemi Sınava Giriş ve Kimlik Belgenizi salon görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız.

KPDS Nerelerde Kullanilmaktadir?

KPDS çok çesitli yerlerde kullanilmaktadir. Bunlar listelendiğinde ;
1-) Kamu Kurumlarin Yurtdisi Teskilatlarinda sürekli göreve atanacak memurlar ile diger kamu görevlilerinin bu sinava girmesi gerekmektedir.
2-) 657 sayili kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalistirilacak mütercim veya tercümanlar ile çözümleyici ve programcilarin bu sınava girmesi gerekmektedir.
3-) 657 sayili kanun, 926 sayili TSK Personel kanunu, 2802 sayili Hakim ve Savcilar kanunu, 2914 sayili Yüksek ögretim Persone Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanuna göre çalışmakta olanlar ile 399 sayılı KHK’nin 3/C maddesine göre çalıştırılan sözleşmeli personel olarak çalışanlardan KPDS tazminatı almak isteyenlerin bu sınava girmesi gerekmektedir.
4-) Doçentlik sınavına girecek adayların bu sınava girmeleri ve bu sınavdan 100 üzerinden en 65 puan almaları gerekmektedir.
5-) Doktora ve Sanatta Yeterlik Sınavna girecek adayların bu sınava girmeleri ve en az 60 puan almaları gerekmektedir.
6-) Araştırma Görevlisi kadrolarına atanmak isteyenler için 1999 yılında KPDS  Sınavından 60 puan alma şartı istenmiştir. Bu zorunluluğun tekrar istenip istenmeyeceği konusunda bir kesinlik yoktur.
7-) YÖK kanalıyla yurt dışına lisansüstü öğrenim görmek isteyenler için 1996 yılında bu sınavdan 40 puan alma zorunluluğu istenmiştir. bu zorunluluğun tekrar istenip istenmeyeceği bilinmemektedir.
😎 Yüksek öğretim Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) dışındaki yurt dışı üniversitelerinin İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı programlarından ve Almanca, Fransızca, İngilizce Öğretmenliği ile bu dillerin Mütercim-Tercümanlık programlarından mezun olan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin alacakları diplomaların denklik işlemlerinde, mezun olunan program, yüksek öğretim kurumunun bulunduğu ülkenin anadilinden farklı ise başvuru sahibinin KPDS’den en az 70 puan alması gerekmektedir.

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,
90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,
80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,
70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,
60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,
50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi

Kpds Nedir ? : Kpds ( Kamu personeli seçme sınavı) ÖSYM tarafından yapılan İngilizce seviye tespit sınavıdır.

Kpds Sınavına Kimler Girebilir :

A – 657 sayılı devlet memurları yasasına tabi olanlar ( ek geçici maddelere göre aylık alanlar dahil)
B – 926 sayılı Türk silahlı kuvvetleri personeli
C – 2914 Yüksek öğretim personel kanununa tabi olanlar
D – 3466 sayılı Uzman Jandarma kanununa göre çalışanlar
E – Kadrolar karşılık gösterilerek sözleşmeli çalışanlar
F – 399 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 3/c maddesine bağlı bir şekilde çalışanlar.

Kpds Sınavına girebilen diğer kişiler :

* – Herhangi bir kurumda çalışan ve İngilizce seviyesini tespit ettirmek isteyen üniversite mezunları ve kendilerinden kpds puanı istenen üniversite öğrencileri.
* – Kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışı teşkilatlarında çalışmak isteyenler.
* – Tus ve Dus sınavlarına katılmak isteyenler ( Diş hekimleri, Doktorlar )