KPSS İNGİLİZCE, İNGİLİZCE KPSS PROGRAMI

Kpss İngilizce , İngilizce Kpss Programı İçeriği 

1 – Kpss İngilizce ( Bireysel – Özel Kpss İngilizce Ders )
2 – Kpss İngilizce ( 4 kişi – Grup Kpss İngilizce Ders )

1 – Kpss İngilizce ( Bireysel – Özel Kpss İngilizce Ders ) : 

Tamamen öğrenciye yönelik, öğrenci odaklı ve dostu olan KPSS İngilizce eğitim merkezimizdeki KPSS İngilizce ders programlarında bireysel özel dersler ( Öğretmen – Öğrenci ) karşılıklı gerçekleştirilir. KPSS İngilizce eğitim merkezimizdeki KPSS İngilizce ders programlarında ders sayısı adayının seviyesine göre belirlenir. Bu tür uygulamalarda  derslerin uygulanacağı günler ve saatler daha çok öğrencinin istekleri doğrultusunda KPSS İngilizce eğitim merkezimizdeki KPSS İngilizce ders programlarında  gerçekleştirilir.

2 – Kpss İngilizce ( 4 kişi – Grup Kpss İngilizce Ders ) :

KPSS İngilizce eğitim merkezimizdeki grup şeklinde uygulanan  öğrencinin tüm gereksinimlerine yanıt verebilecek şekilde düzenlenmiş ve tüm sınav çözüm tekniklerini de içeren yapısı ile düzenlenen Kpss İngilizce ders programı   seviyeleri birbirine çok yakın olan homojen gruplarda hızlı ve anlaşılabilir bir tarzda gerçekleştirilir . KPSS İngilizce eğitim merkezimizdeki KPSS İngilizce ders programlarında grup sayısının 4 ( dört ) kişi olması nedeniyle grubu oluşturan adaylar dersler rahatlıkla izleyebildikleri gibi anlamadıkları konularda Tamamen öğrenciye yönelik, öğrenci odaklı ve dostu olan KPSS İngilizce eğitim merkezimizdeki KPSS İngilizce ders programlarındaki grup sayısının az olmasından dolayı soru sorma olanağı da bulabilirler.

 

NEDEN BİZ

A.  Kpss İngilizce sınavında başarılı olabilmek için akademik seviyede çok sayıda kelime bilinmesi herkes tarafından kabul gören bir gerçektir. Bu nedenle   KPSS İngilizce eğitim merkezimizdeki KPSS İngilizce ders programlarında derslere katılan tüm öğrencilere akademik seviyede ki kelime bilgilerini geliştirici önlemler uygulanır. Bu önlemlerin sonucu, kelime konusunda öğrencilerin gösterdiği gelişmeleri izlemek amacıyla, dersi olmayan günlerde kelime testleri yapılarak öğrenciler yakından izlenir.
B. Akademik kelime testlerinin ders dışı günlerde yapılması Kpss İngilizce programlarında ki ders sayısında bir eksilme olmasını engeller ve ayrıca akademik kelimeler konusuna bu tarz bir yaklaşım  öğrenciler üzerinde onları kelime özümsemeye ve öğrenilen kelimeleri akılda kalıcı bir hale getirmeye iten bir çalışma azmi oluşturur.
C. Kpss İngilizce ders programlarında , konularında uzman , deneyimli ve  konusuna hakim gerçek hocalar görev alır.

 

1- Vocabulary and phrasal verbs

Kpss İngilizce Sınavının bu kısmında bütün kelimeleri bilmeniz mümkün olmadığı için çözdüğünüz sorunun anlamından veya karakteristik özelliğinden faydalanarak boşluğu dolduran ifadeyi tahmin edebilirsiniz.( guess the meaning )

2- Grammar

Gramer sorularının halledilmesinde sorunun seçeneklerini  incelenerek anahtar kelimelerden veya zaman uyumundan faydalanarak seçenekler arası tercih çeviri yapılmadan gerçekleştirilir. Bu bir teknik sorundur ve bunun hangi şartlarda nasıl yapılması gerektiği kurslarda  verilir.

3- Paragraph Completion

Paragraf tamamlama bölümlerinde boşlukları tamamlayan ve bütünlük sağlayan ifadeleri bulmak için boşluktan önceki ve sonraki ve boşluğa gelecek olan cümle arasındaki uyumun nasıl sağlanacağı  kurslarda veya özel  derslerde özel metotlarla ve tekniklerle verilir.

4-Reading Comprehension

İngilizce eğitiminde Okuma parçalarının yanıtlanmasında soruya göre okuma parçasının neresine bakılması gerektiği öğretilir.


5- Dialogue

Bu yapıdaki soruların çözümünde kurs  eğitiminde boşluktan önceki ve boşluktan sonraki cümlelerden yararlanarak cevabın nasıl bulunacağı öğrenciye verilir.

 

İNGİLİZCE KPSS nedir?”
( Yasal Tanım )

“03.05.2002 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmış olan “Kamu Görevlerine ilk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik”, daha önce kamu kurum ve kuruluşlarına personel seçimi ve ataması ile ilgili yönetmelikleri yürürlükten kaldırmış,DMS ve KMS birleştirilerek Kamu Personeli Seçeme Sınavı (KPSS) adı altında bir sınavın yapılmasını öngörmüştür. Yukarıda sözü edilen yönetmelik, kadroları A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olarak sınıflandırmıştır ”

“İNGİLİZCE KPSS’ye kimler girebilir ve kapsamı nedir? “
( Yasal Tanım )

” A Grubu Kadrolar, Müfettişlik, Denetmenlik, Uzmanlık, Kontrolörlük gibi özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen meslekleri kapsamaktadır. Bu gruptaki kadrolar için kamu kurum ve kuruluşları, KPSS puanlarına göre adayları kendilerinin yapacağı giriş sınavına tabi tutabileceklerdir. A Grubu Kadrolar için kamu kurum ve kuruluşları, KPSS sonuçlarını nasıl kullanacaklarını ve yapacaklarsa giriş sınavlarını nasıl gerçekleştireceklerini basın yoluyla verecekleri ilanlarla adaylara duyuracaklardır. A grubu kadrolara başvuracak adayların en az lisans mezunu olmaları şarttır