Küçük Çocuklara İngilizce merkez birimlerimizdeki Küçük Çocuklara İngilizce ünitelerimizde gerçekleştirilen Küçük Çocuklara İngilizce programlarında Küçük Çocuklara İngilizce nasıl öğretilir görün.

KÜÇÜK ÇOCUKLARA  İNGİLİZCE KONUSU

Küçük Çocuklara İngilizce Nasıl Öğretilir

1 – Küçük Çocuklara İngilizce Dersleri ( Birebir Özel İngilizce Dersleri )
2 – Küçük Çocuklara İngilizce Dersleri ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla İngilizce Dersleri )

Küçük Çocuklara İngilizce merkez birimlerimizdeki Küçük Çocuklara İngilizce ünitelerimizde gerçekleştirilen Küçük Çocuklara İngilizce programlarında Küçük Çocuklara İngilizce nasıl öğretilir konusunda Küçük Çocuklara İngilizce ünitelerimizdeki  İngilizce derslerinde yazılan bu makalede Küçük Çocuklara İngilizce öğretmenin yöntemlerini ve Küçük Çocuklara İngilizce dersleri vermenin bilimsel yanlarını okuyacaksınız.

Küçük Çocuklara İngilizce merkez birimlerimizdeki Küçük Çocuklara İngilizce ünitelerimizde gerçekleştirilen Küçük Çocuklara İngilizce programlarında görülmüştür ki küçük çocuklar doğal bir dil edinicileridir; ergenler ve yetişkinlerin aksine, Küçük Çocuklara İngilizce eğitiminde bilinçli öğrenme olmadan dili almak için kendi kendilerini motive ederler. İngilizce Telaffuzu taklit etme ve kendileri için Küçük Çocuklara İngilizcede kuralları çözme yetenekleri vardır.İngilizce konuşmayı öğrenmenin zor olduğu fikri, dil bilgisi temelli Küçük çocuklara İngilizce dersi kitaplarıyla daha sonraki bir yaşta akademik olarak İngilizce öğrenmiş olan yetişkinler tarafından önerilmediği sürece, Küçük Çocuklara İngilizce merkez birimlerimizdeki Küçük Çocuklara İngilizce ünitelerimizde gerçekleştirilen Küçük Çocuklara İngilizce programlarında onlar için gerçek değildir.

Küçük Çocuklara İngilizce merkez birimlerimizdeki Küçük Çocuklara İngilizce ünitelerimizde gerçekleştirilen Küçük Çocuklara İngilizce programlarında başka bir dil olarak İngilizce öğrenen Küçük Çocuklara İngilizce dersleri hakkında aşağıdakileri okuyun.

Küçük Çocuklara İngilizcede Erken başlamanın avantajları:

  • Küçük çocuklar kendi ana dillerini edinmek için bireysel, doğuştan gelen dil öğrenme stratejilerini kullanıyorlar ve bu stratejilerini Küçük Çocuklara İngilizce eğitiminde İngilizceyi almak için kullanabileceklerini düşünüyorlar.
  • Küçük çocukların oyun ve benzeri aktivitelerle İngilizce öğrenmeye vakti vardır. Bir yetişkinle paylaşılan bir etkinliğe mesela  Küçük Çocuklara İngilizce merkez birimlerimizdeki Küçük Çocuklara İngilizce ünitelerimizde gerçekleştirilen Küçük Çocuklara İngilizce programlarına katılarak dili alırlar. Öncelikle aktiviteyi anlarlar ve ardından yetişkinin ortak dilinden anlam çıkarırlar.
  • Küçük çocukların İngilizce bilgisini  günlük Küçük Çocuklara İngilizce dersleri programına sığdırmak için daha fazla zamanları vardır. Okul programları gayrı resmi olma eğilimindedir ve çocukların zihinleri henüz depolanacak ve test edilecek gerçeklerle karşılaşmamıştır. Çok az ödev sahibi olabilir veya hiç ödevleri olmaz ve belirlenmiş standartları elde etmek zorunda kaldıklarında daha az stresli olabilirler.
  • Halen gençken ikinci bir dili seçme fırsatı olan çocuklar, Küçük Çocuklara İngilizce programlarında diğer dilleri öğrenirken yaşam boyunca aynı doğuştan kaynaklanan ve gelen dil öğrenme stratejilerini kullanıyor görünmektedir. Üçüncü, dördüncü ve hatta daha fazla dil bile onlar için bir saniyeden daha kolaydır.
  • Dilini öğrenmek yerine dil öğrenen Küçük çocuklara İngilizce daha büyük çocukların ve yetişkinlerin sahip olması gerektiği gibi, dil ve kültür için daha iyi telaffuz ve his sahibi olma olasılıkları daha yüksektir. Tek dilli çocuklar ergenliğe ulaştığında ve kendi kendine bilinçlendiğinde, dil öğrenme yetenekleri azalır ve dil bilgisi temelli programlar aracılığıyla bilinçli olarak İngilizce çalışmaları gerektiğini düşünürler. Bu tür bir  değişimin çocukta meydana gelme yaşı büyük ölçüde bireyin çocuğun İngilizce gelişim düzeyine ve toplumun beklentilerine bağlıdır.

İngilizce öğrenmenin aşamaları

Konuşulan dil, okumadan ve yazmadan önce doğal olarak gelir.

Sessiz dönem

Bebekler ana dillerini öğrendiğinde, konuşmaya başlamadan önce yüz ifadesi veya jestleri ile bakıp dinlerken ve iletişim kurarken ‘sessiz bir süre’ vardır. Küçük çocuklar İngilizce öğrendiğinde, aslında herhangi bir İngilizce kelime konuşmadan önce iletişim ve anlayışın gerçekleşebileceği benzer bir ‘sessiz dönem’ olabilir.