Lys 5 İngilizce Dersleri Programı

Lys 5 İngilizce Dersleri Programı İçeriği

 

1 –  Lys 5 İngilizce Dersleri ( Bireysel – Özel  Lys 5 İngilizce Dersleri )
2 – Lys 5 İngilizce Dersleri   ( 4 kişilik Gruplarla  Lys 5 İngilizce Dersleri )

1 –  Lys 5 İngilizce Dersleri ( Bireysel – Özel  Lys 5 İngilizce Dersleri ) :

  Lys 5 İngilizce Dersleri verilen merkezde tesis edilen ve eğitim verilen Lys 5 İngilizce Dersleri departmanlarındaki Lys 5 İngilizce Dersleri öğretilerinde, Tek bir sınav, tek bir ders programı profesyonel ve uzman hoca desteği ile sınavda kesin ve mutlak başarı. özel İngilizce ders programları bu tür düşünen ve inananlar için özel olarak hazırlanır.  Lys 5 İngilizce Dersleri verilen merkezde tesis edilen ve eğitim verilen Lys 5 İngilizce Dersleri departmanlarındaki Lys 5 İngilizce Dersleri öğretilerinde özel ders almak bu sınavda tek çözüm, tek yol, tek çaredir. Başarmak için özel  Lys 5 İngilizce Dersleri almak sınav sonrası yaşanacak sevinç ve mutluluk demektir. Öğrenciyi  uygulandığında direk olarak birebir olumlu yönde etkileyerek onun moral seviyesini yükselten ve kendine olan güvenini geliştiren Lys 5 İngilizce Dersleri merkez birimlerindeki Lys 5 İngilizce Dersleri  programlarına bireysel olarak  katılan  adaylar,  öğretmen ile face to face denilen yüz yüze   Lys 5 İngilizce Dersleri yapar. Adaya verilmesi gereken ders sayısı,   Lys 5 İngilizce Dersleri verilen merkezde tesis edilen ve eğitim verilen Lys 5 İngilizce Dersleri departmanlarındaki Lys 5 İngilizce Dersleri öğretilerinde yapılan İngilizce seviye tespit sınavından sonra öğrencinin seviyesine, bilgisine, becerisine ve algılama kalite ve performansına göre belirlenir.

2 – Lys 5 İngilizce Dersleri   ( 4 kişilik Gruplarla  Lys 5 İngilizce Dersleri ) : 

 

Lys 5 İngilizce Dersleri temel birimlerimizde hazırlanan Lys 5 İngilizce Dersleri verilen seminerlerde bu 4 kişilik gruplar için özel hazırlanan Lys 5 İngilizce Dersleri programları uygulandığında kalabalık grupların sorun ve verimsizliğinden arındırılmış sistem ve yöntemleri ile öğrencinin tüm istek, amaç ve hedeflerini gerçekleştirebileciği tarzda onların gelecek planları ile birebir uyumlu olarak düzenlenir.  Bu öğrencinin sınav zamanı aradığında gereksinimi olan her bilgiyi  ve sınav sorularının nasıl çözüleceğini anlatan teknik bilgileri içeren Lys 5 İngilizce Dersleri programlarının uygulamasında gruplar dersin kalitesi bozulmasın ve özel ders niteliği kazanması amacı ile   Lys 5 İngilizce Dersleri verilen merkezde tesis edilen ve eğitim verilen Lys 5 İngilizce Dersleri departmanlarında 4 kişi ile sınırlandırılmıştır. Bu şekilde   Lys 5 İngilizce Dersleri verilen merkezde tesis edilen ve eğitim verilen Lys 5 İngilizce Dersleri departmanlarındaki Lys 5 İngilizce Dersleri öğretilerinde homojen bir grup oluşturulur ve katılan tüm adaylar Lys 5 İngilizce Dersleri programlarında hem anlamadıkları konuları rahatlıkla hocaya sorma fırsatı yakalar hemde Lys 5 İngilizce Dersleri bir  özel ders havasında geçer.

NEDEN BİZ


A.  Lys 5 İngilizce Dersleri 
 programlarına katılan adaylar  Lys 5 İngilizce Dersleri verilen merkezde tesis edilen ve eğitim verilen Lys 5 İngilizce Dersleri departmanlarındaki Lys 5 İngilizce Dersleri öğretilerinde, sınav sorularının çözümünde hayati rol oynayan sınav çözüm teknikleri ve taktikleri  dersleri de alır. Bu şekilde sorular daha kısa sürede ve daha kolay ve doğru bir şekilde çözülür. Ayrıca, bu tekniklerin uygulanması, öğrenciye bu tür soruların çözümünde kolaylık sağladığı gibi zamanda kazandırır.
B.
Adaylara sınavda sorulan soruların çözümü için  Lys 5 İngilizce Dersleri verilen merkezde tesis edilen ve eğitim verilen Lys 5 İngilizce Dersleri departmanlarındaki Lys 5 İngilizce Dersleri öğretilerinde, kesinlikle bilmeleri gereken stratejik gramer ve okuduğunu anlama yöntemleri öğretilir.   Lys 5 İngilizce Dersleri verilen merkezde Bu öğretilenlerle öğrenci okuma parçalarının çözümünde diğerlerine oranla bir adım öne geçer.
C. Tüm  sınav teknikleri ve taktiklerini ve okuma parçalarında soruların yanıtlarının doğru ve kolay bulunmasını sağlayacak bilgileri Lys 5 İngilizce Dersleri programı boyunca adaylara verilir ve bu şekilde s
ınavda ;  dershanelere giden ve elde ettiği net sayısı düşük olan adayların öğretilen yöntem ve tekniklerle “net sayısı 10 ile 20 adet arası arttırılır”.
D. Sınavlarda bilinen akademik kelimelerin sayısı sınav başarısında hayati bir rol oynar. Akademik kelimeleri bu rolü hakkı ile ve öğrenci lehine ve çıkarına oynaması için Lys 5 İngilizce Dersleri verilen merkezde tesis edilen ve eğitim verilen Lys 5 İngilizce Dersleri departmanlarındaki Lys 5 İngilizce Dersleri öğretilerinde,  özel hazırlanan kelime alıştırmaları Lys 5 İngilizce Derslerinde öğrencilere çözdürülerek bu konuda gelişmeleri ve bildikleri akademik kelime sayısının çoğalması sağlanır.