LYS 5 İNGİLİZCE SINAVI HAZIRLIK KURSU PROGRAMI

Lys 5, Lys 5 İngilizce Sınavı Hazırlık Kursu Programı İçeriği

1 – Lys 5 İngilizce Sınavı hazırlık Kursu (Özel lys 5 İngilizce sınavı hazırlık kursu )
2 – Lys 5 İngilizce Sınavı Hazırlık Kursu ( 4 kişi-Grup lys 5 İngilizce sınavı hazırlık Kursu )

 

Lys 5 Sınav Teknikleri Ve Taktikleri Aracılığı ile  Net Sayınız % 30 – 50 Yükseltilir.

1 – Lys 5 İngilizce Sınavı hazırlık Kursu (Özel lys 5 İngilizce sınavı hazırlık kursu ) :

Lys 5 İngilizce Sınavı hazırlık Kursu programları Lys 5 İngilizce Sınavı hazırlık Kursu sınıflarımızda öğrencilere bire bir uygulanır. Bu uygulamalarda  öğrencinin tek dostu, içerdiği özellik ve niteliklerle ders alma aşamasında öğrenciye her türlü desteği sağlayan, kapsamında ki sınav çözüm teknikleri ve taktikleri bilgileri ile öğrencinin geçme şansını büyük oranda arttıran Lys 5 İngilizce Sınavı hazırlık Kursu programları Lys 5 İngilizce Sınavı hazırlık Kursu sınıflarımızdaki Lys 5 İngilizce Sınavı hazırlık Kursu     programları ile destekli sınav hazırlık kursu alacak öğrencinin alacağı ders sayısı derse başladıklarında bulundukları  seviyesine bağlıdır.Hazırlık ders sayısı Lys 5 için dershaneye devam eden öğrencilerde ayrı bir biçimde tespit edilir. Dershanede deneme sınavlarında yapılan sınavlarda alınan notlar Lys 5 İngilizce Sınavı hazırlık Kursu programları Lys 5 İngilizce Sınavı hazırlık Kursu sınıflarımızda verilen  hazırlık kursu ile % 30 – 50 arasında yükseltilir.

2 – Lys 5 İngilizce Sınavı Hazırlık Kursu ( 4 kişi-Grup lys 5 İngilizce sınavı hazırlık Kursu ) :

 Yılların birikimi ile yapılan derslerin de sonuçlarına Lys 5 İngilizce Sınavı hazırlık Kursu programları Lys 5 İngilizce Sınavı hazırlık Kursu sınıflarımızda bakarak çok kalabalık gruplarla yapılan Lys 5 İngilizce Sınavı hazırlık Kursunun iyi sonuçlar vermediği açığa çıktı. Bu nedenle kalabalık gruplardaki kalite ve nitelikli eğitim açığını kapatmak amacı ile Lys 5 İngilizce Sınavı hazırlık Kursu programları Lys 5 İngilizce Sınavı hazırlık Kursu sınıflarımızda grubu oluşturan öğrenci sayısı 4 e düşürüldü. Böylece grup kurslarında ki eğitim etkinliği arttı. Artık bu aşamadan sonra Lys 5 İngilizce Sınavı hazırlık Kursu grup olarak gerçekleştirildiğinde gruba katılan öğrencilerin Lys 5 İngilizce Sınavı hazırlık Kursu programları Lys 5 İngilizce Sınavı hazırlık Kursu sınıflarımızda seviyelerinin dengeli  olmasına özen gösterilir oldu ve bu şekilde Lys 5 İngilizce Sınavı hazırlık Kursu programları Lys 5 İngilizce Sınavı hazırlık Kursu sınıflarımızda homojen bir grup oluşturularak   kursun daha anlaşılır ve daha etkin olması sağlandı.

 

LYS 5 İNGİLİZCE SINAVI

LYS 5 : Önceki yıllarda yapılan yapılan ÖSS ve YDS sınavlarının yerini YGS ve Lys 5 İngilizce sınavı almıştır. YGS sınavı Nisan ayı içinde yapıldıktan sonra Haziran ayı içerisinde Lys 5 İngilizce sınavı yapılır. Bu yabancı dil sınavı’na hazırlanan üniversiteli öğrenciler için büyük bir önem taşır, çünkü yeni sistemde YGS ardından Lys 5 sınavı’na hazırlanmak için önemli bir süre kalmaktadır. Bu süre içinde öğrenciler sadece yabancı dil sınavı’na odaklanacak ve eksiklerini kapatmak için yeteri kadar zaman bulacaktır.

Diğer bir yenilik ise sınavın içeriğidir. YDS sınavında 100 olan soru sayısı Lys 5 de 80 soruya indirilmiştir. Lys 5 soru sayısının yanı sıra soru ağırlıklarında da değişikliğe gidilmiştir. Çeviri soru sayısı yapılan değişikliklerle bu bölümde arttırılmıştır.

Yabancı dil sınavında yapılan başka bir düzenleme ise sınav sonuçlarının ardından tercih yapılacak dile göre alan ağırlıklarının düzenlenmiş olmasıdır. Seçilebilecek diller 3 gruba ayrılmıştır. Örneğin Dil 1 grubundan yapılan seçimlerde İngilizce dil sınavının ağırlığı %65 olarak belirlenmiştir.

Yeni sistemle birlikte Yabancı Dil Puanıyla (Lys 5 ile ) öğrenci alan bölümlere yerleşmek isteyen adaylar için en önemli yenilik katsayı alanında yapılmıştır. Eski usulde öğretmenlik bölümlerine büyük ölçüde Anadolu Öğretmen Liseleri öğrencileri yerleştirilirken azaltılan katsayı farkı bu dönemi kapatmış böylece diğer liselerden mezun olan öğrenciler için kontenjanlar genişlemiştir.

 

Ygs ve Lys 5 Sınavı İçerikleri :

1. AŞAMA YGS

Yabancı Dil öğrencileri İlk aşama olan YGS (Yüksek öğretime Geçiş Sınavı) ye iştirak edeceklerdir.
YGS lise 1 sınıfında işlenen derslere dayalı olacaktır. Yabancı Dil alanı mensubu öğrencilerin YGSde çözecekleri sorular aşağıda verildiği şekildedir.

DERS SORU SAYISI :

MATEMATİK 40
FEN BİLİMLERİ 40
SOSYAL BİLİMLER 40
TÜRKÇE 40
Toplam 160 sorudan oluşan YGS’de elde edilen YGS 3, YGS 4 puanları LYS (Lisans Yerleştirme) Dil 1, 2, 3 puanlarının oluşmasında etkili olacaktır.

2. AŞAMA LYS 5 Sınavı

LYS de ise 80 sorudan oluşan Dil Sınavı uygulanacaktır. Dil sınavının içeriği ve soru sayıları:

KELİME BİLGİSİ-DİL BİLGİSİ 20

ÇEVİRİ 12
OKUDUĞUNU ANLAMA 48

LYS den sonra 3 dil puanı hesaplanacaktır. Testlerin ağırlıkları şöyledir:

TÜRKÇE SOSYAL BİL. MAT FEN BİL. DİL
DİL 1 %15 %9 %6 %5 %65
DİL 2 %25 %13 %7 %5 %50
DİL 3 %48 %20 %7 %5 %20
Dil 1 puanı İngilizce/Almanca/Fransızca dilleri ile ilgili tercihlerde,
Dil 2 puanı diğer batı dilleri (İtalyanca, İspanyolca, Yunanca v.b) ile ilgili tercihlerde,
Dil 3 puanı Arap dili, Çin dili, Japon dili, Arnavutça gibi diğer dillerle ilgili tercihlerde kullanılacaktır.

 

NEDEN BİZ

A.Lys 5 İngilizce sınavı hazırlık kursu özel ders veya grup kursu uygulamalarında görev alan tüm İngilizce hocaları Lys 5 İngilizce sınavı hazırlık kursu konusunda deneyimli ve uzman hocalardan oluşur.
B.Lys 5 İngilizce sınavı hazırlık kursu uygulamalarında öğrencilere lys 5 İngilizce sınavını başarmanın teknikleri ve taktikleri öğretilir . Lys 5 İngilizce sınavı aynı zamanda süreye karşı bir yarış şeklinde olduğundan lys 5 sınav teknikleri ve taktikleri ile sınavda sorulara verilen cevap süreleri kısaltılır.