Matematik Özel Ders Öğretmeni : SERHAT ÖNCÜL...

Matematik Özel Ders Öğretmeni : SERHAT ÖNCÜL

 

Profesyonel olarak size yardıma hazırım.

Matematik Özel Ders Öğrencisi

İlköğretim 6 – 7 ve 8. sınıf öğrencileri.

Lise 9 – 10 – 11 ve 12. sınıf öğrencileri.

YGS , LYS , KPSS veya ALES sınavlarına hazırlananlar.

Matematik Özel Ders – Amacı

 Öğrencinin okulda Matematik dersi ndeki başarısını artırmak, Başarısız olduğu konuları telafi etmek, yazılı öncesi hazırlık,YGS,LYS, SBS,KPSS,ALES se hazırlık.

Matematik Özel Ders – Öğretmeni / Hocası

 

Matematik Özel Ders

“1980 İzmir doğumlu.İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdi.10 seneye yakın muhtelif mekanlarda işletmecilik yaptı.En son Pegasusta simülatör teknisyeni olarak görev aldı ve hali hazırda sertifikalı bir uçak simülatör teknisyenidir.Şu an  akademisyenlik için ÜDS ye hazırlanıp aynı anda tutkusu olan matematiğe uzak kalmamak adına özel dersler vermektedir…”

  Bana dair ön söz bu denli kısa.Ama “matematik“le ilintili cümlelerim bir ömür kurulacak nitelikte uzun ve anlamlı.Öğrencilik yıllarının geçilmesi gereken tek ağır sınavı sanılan “matematik çilesi”nden bahsediyorum evet,bizatihi kendisi.Bana göre önünde eğilesi formülleri,acından,

kederinden sıyrılmanı sağlayan bir yol arkadaşı,hatta yalnız gecelerinde kafanı dağıtacak bir kadehe denk gelir matematikle münasebet.Başkaları için bu derece önemi olamayabilir elbet ama basitçe formüllendirmek gerekirse herkese dair:

   Matematik önce cümlelerini belli bir oranda tutmanı öğretir sana.Sonra neyi,nereye koyduğunda daha anlamlı kılacağını gösterir beşeri ilişkilerindeki cümlelerini.Yalnızlığınla bas etmek için gözyaşından daha pratik,reel ve somut verilerin olur.Çünkü analitik bakabilmek senin insanlığından eksiltmezken  başkalarının insafsızlığından koruyabilir seni.Ki bu matematiksel bakabilmek ve matematik bilebilmekle mümkündür.

   Hesap işidir matematik.Çıktığın yolculukların gereğini,kurduğun ilişkilerin getirilerini-götürülerini,giriştiğin işlerin faydasını hesaplattırır sana.Makineleşmek değildir hayır,hayatla münakaşa etmek bile hesap işidir çünkü.Yaşadıkça öğreneceklerin arasına girecek bir diğer tecrübe konusudur bu da.Hesaplayabilmek duygusal zekanı da geliştirecektir.Kimi ne kadar sevmen gerektiğini de hesaplarsın çünkü büyüdükçe.

 

  Şöyle tüm hayatını bir üçgen gibi düşün mesela;iç açılarının toplamına ulaşabilmek için tüm hayatını harcıyorsun aslında.Hayatını bir bütün edebilmek için.Oku,çalıs,evlen,üret,büyüt,okut,evlendir vs…Bunlardan biri eksik olabilir elbet.Ama hayatın matematiği acımasız!Hep tamamlamaya iter seni ve sen tek birinin matematiğinde hata yaparsan eksik,üzgün ve pişman kalırsın.O yüzden sınav sisteminden önce hayata ne denli hazır olduğunu sorguluyor tüm bu sorular ve önüne sunulan seçenekler.O yüzden belki zamanla sınırlı cevap bekleyen sorular ve yanlışların götürdüğü doğrular.Çünkü pratikte karşılaşacağın her olay örgüsünde de hep,yanlışlarının silip götürdüğü boşa giden doğruların olacak.

  Daha bir temkinli,daha analitik ve daha pratik olmayı öğütler sana matematik.Evet zekaya dair sanılır,öyledir de belki ancak zekanı geliştirir en başta matematik.Çünkü bilinir ki desteklenmeyen her şey gibi zeka da geriler zamanla.O yüzden bazı yaşlıların ısrarla matematik temelli bulmacalar çözdüğünü görürsün harıl harıl ve hergün.Tüm bunlar akıl yürütmeyi formda tutmak içindir.Yani zeka gerektirmekten öte zeka geliştirir matematik.

  Zamanın matematiği anne karnına düştüğün andan itibaren işlemeye başlar senin için.Zaman hesaplanamasa da akmaktadır çünkü.O yüzden geriye dönük de olsa bir toplama ve sonuca ihtiyacı vardır hayatının.Ve sen çile gibi görsen de matematik çoğu kez hayatını kurtarmıştır ve kurtaracaktır da.Kalp atımı,tansiyon,nabzın,tüm bunların düzeni ve sağlığınla ilgili diğer tüm hesaplar.Doğumundan ölümüne değin her şey bir matematik hesabi nihayetinde.Doğum ve ölüm tarihin arasındaki fark ise,bu dünyada soluduğun zamanı bilebilmek için sadece.

  Nefes alışının,bu dünyada varoluşunun,sana dair,seni anlatan müziğin,hayatının ritminin,inişlerinin-çıkışlarının,hepsinin bir matematiği var.”Tabiat matematik dilinde yazılmıştır” derken Galileo senin tabiatından bahsetmektedir aynı zamanda.Yazgının,senin hikayenin de bir matematik dili var ve sen bunu çözemedikçe hayatın arafında kalırsın yalnızca.Hayata katılabilmek için az da olsa sevebilmelisin matematiği,en azından bu hayatta sana düşen kadar matematiği.

  

  Görünüşünü afilli yapmak haricinde sana değer katan şeylerden biri de tavrını-düşünüşünü afilli kılmaktır olsa olsa.Bunun bir yolu da matematikten geçer bana kalırsa.Pratik zeka cepte.Ancak şöyle arkası dönük bir satranç oyunu oynayabilmek de bu analitik pratiklerin,yani bizatihi matematiğin eseridir.Ben deneyimledim.İnanın çok afilli oldugunu söyleyebilirim.Deneyimlemek isteyenlere vereceğim onlarca referans dışında biraz da özel dersle birlikte verilen matematiğin faydalarından bahsetmek gerekir diye düşünmekteyim.

  Referans vermekten ziyade bir seye karşı duyulan tutkunun örneklendirilmesinin en etkin yöntem olduğunu düşünmekteyim.Özel ders herşeyi en temelinden öğrenebilme fırsatı sunar.Konuları birebir ve en anlamadığınız yönleriyle anlamanızı sağlar.Tabi tüm bu süreci usanmadan sırtlanacak bir öğretici de nihayetinde şarttır.Ancak matematikte verilen özel ders diğer tüm alanların özel dersinden daha zorlu bir süreçtir öğretici için.Daha zor demek diğerlerini küçümsemek olur ki hepsinin yani her dersin kendi alanında ufku çok geniştir.Zorlu bir süreçten kastım,matematiğin hali hazırda zorluğuna ve sıkıcı oluşuna dair hakkında oluşan kötü imaji silmekle başlamasından ötürüdür.Diğer özel derslere kıyasla matematik alanında verilen özel dersin ilk prensibi kötü imajı silmek ve şiddetle matematiği sevdirmektir.Matematik özel ders‘inin temelini,dersi alan kişinin”Ben anlamıyorum,kafam basmıyor” cümlelerini “aslında hepsi hayat içerisinde kurguladığım formüllermiş,ben de matematik çözebiliyormuşum”a dönüştürmeye oturtmak gerekir.

  Daha sonraki süreçte özel dersin amacı artık pratikleşmeye ve akıl yürütmeye odaklandırmaktan geçer.Ki matematikte bu zeka kısmına kayar gibi gözükse de özel derste verilen ezberden uzak tutum ve mantıkla örneklendirme yolu kişiye daha sonra karşılaşacağı sorularda kendi başına mantık yürütmesini sağlatır.Yani zekadan ziyade öğrenme biçimi akıl yürütmeye teşvik eder.Bu noktada da yine öğreticinin özel ders esnasında izlediği yol haritası önem kazanır.

  Şuana kadar eğittiğim öğrencilerden ve verdiğim özel derslerden aldığım geri dönüşümler bana,özel dersin sadece dersi anlatmaktan çok öte birşey olduğunu anlamamı sağlattı.Matematik çözebilmek,hayattaki mecburiyetlerimizin yerine koyarsak birkaç ezberlenmesi zorunlu formüllerin dışında(ki o formüller de yine akıl yürütmenin birer eseridir) çokça akıl yürütmenin,analiz etmenin ve pratik zekanın ürünüdür.Bunun da doğru yöntemle alınmış bir özel dersle mümkün olabileceği kanısındayım.Senelerce verdiğim özel derslerden sonra bunu rahatlıkla söyleyebilirim.Çünkü matematik özel ders kişiye daha önce toplu öğretimde anlamlandıramadığı matematiği birebir anlama ve çözme fırsatı sunar.Daha önce de dediğim gibi bu anlamlandırma sürecinde doğru öğretme yolu rol oynar.Doğru öğretmenin asal formülü de analitik zekayı körüklemektedir.

  

  Nasıl öğrettiğime dair referansım onlarca öğrencimden ziyade matematiğe olan tutkumdur.Verdiğim özel derslere önce bu tutkuyla başlarım.Tüm bu cümlelerim de sırf bu tutkumla kendi referansımı vermek içindi.Matematik özel ders verilir evet,milyonlarca kişi hali hazırda birçok kanal yoluyla bunu ilan eder.Ama mesele birkaç matematik sorusu çözebilmekten ziyade matematiği kavrayıp,her türlü soru tipiyle baş edebilmekten geçer.Tıpkı hayatın matematiğinde olduğu gibi.

  Tüm bunları ÖSS ve ÖYS de yaptığım full matematik netinden yola çıkarak değil,matematiğe olan aşırı tutkumdan yola çıkarak anlattım.Bunu deneyimlemek isteyen herkese tarafımdan tutkuyla matematik özel ders verilir.Kötü imajın silinmesi ve mantık yürütebilmeyi öğrenmek garantisiyle.