NİÇİN İNGİLİZCE ÖĞRENİLMELİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Niçin İngilizce Öğrenilmeli Konusu

1 –  İngilizce Dersleri ( Bireysel – Özel  İngilizce Dersleri  )
2 –  İngilizce Dersleri ( 4 kişi ile yapılan grup İngilizce Dersleri  )

Neden veya niçin İngilizce Öğrenilmeli tartışıldığında niçin İngilizce Öğrenilmeli sorusunun yanıtını vermek çok kolay. Niçin İngilizce Öğrenilmeli çünkü bugün, neredeyse evrenin her yerinde, bilinmesi en ELZEM OLAN  dil İngilizcedir. Dünyada en çok kullanılan uluslararası dildir. Öğrencisinden iş adamına, gencinden ihtiyarına somut bir gereklilik olarak ortaya çıkmaya başlamıştır. Dünya nüfusunun beşte biri konuşulan bu dilde yeterli düzeydedir. Bu dili bu kadar mühim kılan hususiyet, başka dillerin tersine sadece bir coğrafi bölgeyle sınırlı kalmamasıdır. İngilizce , dünyanın her köşesine yayılmış bir dildir. Bu dil temel dil olarak yalnızca Amerika, İngiltere, İrlanda, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve İskoçya’da konuşulmasına karşın 53’ü İngiliz uluslar topluluğuna aza, toplam 73 ülkede ortak veya resmi dil olarak kullanılmaktadır. iŞTE Neden veya niçin İngilizce Öğrenilmelinin yanıtı.

Neden veya niçin İngilizce öğrenilmeli, çünkü 73 ülkede İngilizce konuşan insan sayısı 1 milyar civarında bulunmaktadır. Bu  sayı bize, bu dilin şu anda 1 milyar kadar insan tarafından da ya öğrenildiğini ya da ikinci yabancı dil olarak kullanıldığını belirtmek gerekir. Buradan da Neden veya niçin İngilizce Öğrenilmeli tartışıldığında niçin İngilizce Öğrenilmeli sorusunun yanıtında dünyanın hangi bölgesine gidilirse gidilsin çok muhtemeldir ki bu dili konuşan birisiyle karşılaşacağımız sonucuna varabiliriz .  Neden veya niçin İngilizce öğrenilmelinin yanıtı İşte İngilizceyi bu kadar mühim yapan nedenlerden birisidir. Fakat bu dilin önemi yalnızca bununla da sınırlı değildir.

– Bu dil aynı vakitte ticaretin, bilimin, havacılığın, denizciliğin, diplomasinin, milletler arası iletişimin, sinema sektörünün ve internetin dilidir. Bu alanların herhangi birinde İngilizce ya kullanılan tek dildir (havacılık ve denizcilik) ya da yüzde 90 nispetinde hâkim dildir. Bilinen insanlık tarihinde ilk kez bir dil kendisine bu kadar çok kullanıcı ve yaygın bir kullanım alanı bulabilmiştir: Buda Neden veya niçin İngilizce Öğrenilmelinin diğer yanıtı. 

Neden veya niçin İngilizce öğrenilmeli, zira dünya üzerindeki kariyer yapanların üçte ikisi İngilizce okur-konuşur-yazar. Bir bilim adamı başka bir ülkeye bilimsel bir faaliyetleri ,ile ilgili olarak gittiğinde orada İngilizce konuşur. Yazılarını bütün dünyanın kabul etmesi ve alanlarındaki gelişmeleri takip edebilmesi ilr alakadar olarak İngilizce yazar. Çünkü nereye gidersek gidelim milletler arası anlamda her insanın konuştuğu ortak dil İngilizcedir. Bugün sadece İngilizce bilen iş adamları vatan dışına dış satım yapabilmektedir. Yalnızca İngilizce bilen mühendisler yeni teknolojik gelişmelerden yarar sağlayabilir. Yüksek  lisansını veya doktorasını yapan  bir üniversite mensubu internet ortamındaki kaynaklardan İngilizce sayesinde yarar sağlayabilir. Doktor, hâkim ve savcı gibi iş dallarını icra eden insanlar işlerinde daha ileriye gidebilmek istediklerinde  İngilizce’den istifade etmektedir.

– Dünyadaki yazımların  % 75’i İngilizce yazılır

– Elektronik olarak depolanan bilgi birikiminin % 80’i İngilizcedir.