PRESENT PERFECT TENSE ( Cümle Kuruluşları)

Present Perfect TENSE Hakkında Bilgi ve Alıştırma

1 – İngilizce Dersleri ( Bireysel – Özel  İngilizce Dersleri  )
2 –  İngilizce Dersleri ( 4 kişi ile yapılan grup İngilizce Dersleri  )

1 – Present Perfect Tense Olumlu Cümleler

Tom has worked  as an English teacher in İstanbul since 2002 : Tom bir İngilizce öğrenmeni olarak 2002 yılından beri İstanbul da çalışmakta .
Children have played computer games since they left school : Çocuklar okuldan çıktıklarından beri bilgisayar oyunları oynamakta ( oynamış )
The USA has listened to the world’s leaders from space: Amerika Birleşik Devletleri dünya liderlerini uzaydan dinledi (dinlemiş)
Ayşe has stopped learning English for six months : Ayşe altı aydan beri İngilizce öğrenmeyi bıraktı.
Exam has just finished : Sınav henüz bitti.
The police have finally arrested Peter Duncan : Police en sonunda Peter Duncan ı tutukladı.
I have written four letter since this morning : Bu sabahtan beri 4 mektup yazdım.
Damla has had a brand new car for a week : Damlanın bir haftadan beri yep yeni bir arabası var.
Hakan has gone to Egypt to visit pyramids : Hakan piramitleri ziyaret etmek için Mısıra gitmiş.
I have never seen this movie before : Ben bu filmi daha önce hiç görmedim.

 Present Perfect Tense

2 – Present Perfect Tense Olumsuz Cümleler

Students haven’t finished experiments in the lab yet. Öğrenciler  labaratuardaki deneyleri henüz bitirmedi.
Tom hasn’t participated the meeting in the office for two weeks : Tom iki haftadan beri ofisteki toplantılara katılmadı.
We have never  met since I last saw her : Onu son gördüğümden beri hiç karşılaşmadık.
They have decided to support the team of BGF in this competetion : Onlar bu yarışmada BGF takımını desteklemeye karar verdiler.
I haven’t seen my doktor since last week : Geçen haftadan beri doktorumla görüşmedim.
Earthquake which started last week in the USA hasn’t ended yet : Amerika da geçen hafta başlayan deprem henüz sona ermedi

Present Perfect Tense

3 – Present Perfect Tense  Soru Cümleleri

Has Earthquake which started last week in the USA  ended yet : Amerika Birleşik Devletlerinde geçen hafta başlayan deprem hala sona ermedi mi ?
No,it hasn’t. Hayır henüz sona ermedi.
Have they decided to support the team of BGF in this competetion : Onlar bu yarışmada BGF takımını desteklemeye mi karar verdiler ?
Have students finished experiments in the lab yet. Öğrenciler  labaratuardaki deneyleri henüz bitirmedi mi ?

How long have you been in İstanbul ? Ne kadar zamandan beri istanbuldasın ?

I have been in İstanbul since Iwas born : Doğduğumdan beri İstanbul dayım.
Have you ever ridden a plane ? : Hiç uçak kullandın mı ?
No,I haven’t ridden a plane. Hayır,hiç kullanmadım.
Have you ever been to London ? Hiç Londta da bulundun mu ?
Yes,I have been to London many times. Evet Londrada defalarca ( Bir çok kez ) bulundum.
Has your mother cooked a meal today ? Annen bugün yemek pişirdi mi ?
How long have you learned (learnt ) English ? Ne kadar süredir İngilizce öğrenmek tesin ?
I have just started : Henüz başladım.
Have you booked for holday in advance ? Tatil için daha önceden yer ayırttın mı ?
Unfortunately,I haven’t : Ne yazık ki ayırtmadım.

 Present Perfect Tense