PİŞMANLIK İFADESİ ( WISH / IF ONLY + Past Perfect ) HAKKINDA BİLGİ

Pişmanlık İfadesi ( WISH / IF ONLY + Past Perfect ) Hakkında Ayrıntı

Past Perfect ALIŞTIRMALAR ( Exercises )

1 –  İngilizce Dersleri ( Bireysel – Özel  İngilizce Dersleri  )
2 –  İngilizce Dersleri ( 4 kişi ile yapılan grup İngilizce Dersleri  )

There were no porters at the station,so she had to carry the suitcase : İstasyonda hiç hamal yoktu. Bu nedenle valizini kendi taşımak zorunda kaldı.
If only she had found a porter there : keşke bir hamal bulsaydı.

Jane couldn’t speak to the Spanish tourists : Jane İspanyol turistlerle konuşamadı.
She wishes she had known Spanish : Keşke İspanyolca bilseydi.

A.  Your sister took your letter from the postman and read it : Kız kardeşin postacıdan senin mektubunu aldı ve onu okudu.
B.  Letters are private. If only she hadn’t read them  : Mektuplar özel keşke onları okumasaydı.

It was really good advice but I didn’t take it : Gerçekten iyi bir tavsiye idi ama ben tavsiyeyi tutmadım.
I wish I had taken your advice : Keşke senin tavsiyeni tutsaydım.

Last night we went to a party and Jim sang pop songs for hours : Dün gece bir partiye gittik ve Jim saatlerce pop şarkıları söyledi.
I wish I had listened to him : Keşke onu dinleseydim.

In Mersin how the sun is bright and the is blue : Mersinde güneş nasıl parlak ve deniz nasıl mavi.
I wish you had come with us.It’s too bad you didn’t : Keşke sende gelseydin . Gelmemen çok kötü.

A.  It’s too hot in summer in İzmir.I can’t stay here any longer : Yazın İzmir’de hava çok sıcak. Artık burada kalamam.
B.  Yes, it’s very hot at this time of year : Evet yılın bu zamanı çok sıcak.

I hate getting up early on weekdays . My mother wakes me up at 7 : Hafta içi günlerde erken kalkmaktan nefret ediyorum. Annem beni yedi de uyandırıyor.
I wish I hadn’t had to get up at 7 : Keşke sabah saat yedide kalkmak zorunda olmasaydım.

Jane wishes the train had’t arrived  so late , then she could have got home before dark : Jane treni keşke böyle geç gelmeseydi ,karanlıktan önce eve varabilirdi.

Pişmanlık İfadesi ( WISH / IF ONLY + Past Perfect )

” WISH ” KULLANARAK CÜMLELERİ YENİDEN YAZMAK

1 ) I didn’t go to bed early last night : Dün gece erken yatmadım.
I wish I I had göne to bet early last night : Keşke dün gece erken yatsaydım.

2 ) I couldn’t get up early this morning : Bu sabah erken kalkamadım.
I wish I could have gotten up early this morning : Keşke bu sabah erken kalksaydım.

3 ) I missed the eight o’ oclock bus : Saat sekiz otobüsünü kaçırdım.
I wish I hadn’t missed  the eight o’ oclock bus : Keşke sekiz otobüsünü kaçırmasaydım.

4 ) I was twenty minutes late for the exam : Sınava yirmi dakika geç kaldım.
I wish I hadn’t been twenty minutes late for the exam : Keşke sınava geç kalmasaydım.

5 ) I couldn’t answer all the questions : Bütün sorulara cevap veremedim.
Iwish I could have answered all the questions : Keşke bütün sorulara cevap verebilseydim.

6 ) I didin’ have enough time : Yeterli zamanım yoktu.
I wish I had had enough time : Keşke yeterli zamanım olsaydı.

7 ) I don’t like to get up early : Erken kalkmayı sevmiyorum.
I wish I liked to get up early : Keşke erken kalkmayı sevseydim.

8 ) I have to leave home at 7 every morning : Her sabah saat yedi de evden çıkmak zorundayım.
I wish I did’t have to leave home at 7 every morning : Keşke her sabah saat yedi de evden çıkmak zorunda olmasaydım.

9) I am sorry I can’t sleep until 8 o’clock on school days : Okul günleri saat sekize kadar uyuyamadığımdan üzgünüm.
I wish could  sleep until 8 o’clock on school days : Keşke okul günleri saat sekize kadar uyuyabilseydim.

10 ) My father can’t find a house near the school : Babam okula yakın bir ev bulamıyor.
I wish he wishes could find a house near the school : Keşke babam okula yakın bir ev bulabilseydi.