PRESENT CONTINUOUS TENSE ( ŞİMDİKİ ZAMAN ) KONUSU

Present Continuous Tense ( ŞİMDİKİ ZAMAN ) ve Cümle Kuruluşu

1 –  İngilizce Dersleri ( Bireysel – Özel  İngilizce Dersleri  )
2 –  İngilizce Dersleri ( 4 kişi ile yapılan grup İngilizce Dersleri  )

A – PRESENT CONTINUOUS TENSE  OLUMLU CÜMLELER

They are still doing reserch about the murder : Hala cinayet hakkında araştırma yapıyorlar.
Helen is watering her plants in the garden at the moment : Helen şu anda bahçedeki bitkilerini suluyor.
They are going to cinema to see a film riht now . Onlar şimdi film seyretmek için sinemaya gidiyor.
Tom is mending his car in the garage : Tom garajda arabasını tamir ediyor.
Most tourists are coming to İstanbul to visit Blue Mosque nowadays : Bu günlerde çoğu turist Sultan Ahmet camisini, ziyaret etmek için İstanbula geliyor.
All runners are running much faster to win the first prize at present :Şu anda koşucular birincilik ödülünü kazanmak için çok daha hızlı koşuyor.
Prime Minister is opening Yavuz Sultan Selim Bridge which is being built between Asia and Europe : Asya ve Avrupa arasında inşa edilen Yavuz Sultan Selim Köprüsünü başbakan açıyor.
Children are playing basketball with their friends in the park : Çocuklar parkta arkadaşları ile basketbol oynuyor.
Well-known scientists are participating in the scientific meeting  which was orginased in İstanbul : Tanınmış bilim adamları İstanbul da organize edilen bilimsel toplantıya katılıyor.
Environmental regulations are beginning İn Bakırköy next year : Gelecek yıl Bakırköy de çevre düzenlemeleri başlıyor

Present Continuous Tense

A – PRESENT CONTINUOUS TENSE  OLUMSUZ  CÜMLELER

They aren’t still doing reserch about the murder : Hala cinayet hakkında araştırma yapmıyorlar.
Helen isn’t watering her plants in the garden at the moment : Helen şu anda bahçedeki bitkilerini sulamıyor.
They aren’t going to cinema to see a film riht now . Onlar şimdi film seyretmek için sinemaya gitmiyor.
Tom isn’t mending his car in the garage : Tom garajda arabasını tamir etmiyor.
Most tourists aren’t coming to İstanbul to visit Blue Mosque nowadays : Bu günlerde çoğu turist Sultan Ahmet camisini, ziyaret etmek için İstanbula gelmiyor.
All runners aren’t running much faster to win the first prize at present :Şu anda koşucular birincilik ödülünü kazanmak için çok daha hızlı koşmuyor.
Prime Minister isn’t opening Yavuz Sultan Selim Bridge which is being built between Asia and Europe : Asya ve Avrupa arasında inşa edilen Yavuz Sultan Selim Köprüsünü başbakan açmıyor.
Children aren’t playing basketball with their friends in the park : Çocuklar parkta arkadaşları ile basketbol oynamıyor.
Well-known scientists aren’t participating in the scientific meeting  which was orginased in İstanbul : Tanınmış bilim adamları İstanbul da organize edilen bilimsel toplantıya katılmıyor.
Environmental regulations aren’t beginning İn Bakırköy next year : Gelecek yıl Bakırköy de çevre düzenlemeleri başlamıyor.

 Present Continuous Tense

A – PRESENT CONTINUOUS TENSE  SORU CÜMLELERİ

Are they  still doing reserch about the murder : Hala cinayet hakkında araştırma yapıyorlar mı ?
Is Helen  watering her plants in the garden at the moment : Helen şu anda bahçedeki bitkilerini suluyor mu ?
Are fhey  going to cinema to see a film riht now . Onlar şimdi film seyretmek için sinemaya gidiyor mu ?
Is Tom  mending his car in the garage : Tom garajda arabasını tamir ediyor mu ?
Are most tourists  coming to İstanbul to visit Blue Mosque nowadays : Bu günlerde çoğu turist Sultan Ahmet camisini, ziyaret etmek için İstanbula geliyor mu ?
Are all runners  running much faster to win the first prize at present :Şu anda koşucular birincilik ödülünü kazanmak için çok daha hızlı koşuyormu ?
Is Prime Minister  opening Yavuz Sultan Selim Bridge which is being built between Asia and Europe : Asya ve Avrupa arasında inşa edilen Yavuz Sultan Selim Köprüsünü başbakan açıyor mu ?
Are children  playing basketball with their friends in the park : Çocuklar parkta arkadaşları ile basketbol oynuyor mu ?
Are well-known scientists  participating in the scientific meeting  which was orginased in İstanbul : Tanınmış bilim adamları İstanbul da organize edilen bilimsel toplantıya katılıyor mu ?
Are environmental regulations  beginning İn Bakırköy next year : Gelecek yıl Bakırköy de çevre düzenlemeleri başlıyor mu ?

Present Continuous Tense

TIME EXPRESSIONS ( Zaman İfadeleri )

now , right now , at the moment , at present , still