Present Simple

Present Perfect Continuous
Present Continuous Tense Konusu 

Present Simple,Present Perfect Cont.,Pr.Cont.Tense Hakkında Bilgi


1 –  İngilizce Dersleri ( Bireysel – Özel  İngilizce Dersleri  )
2 –  İngilizce Dersleri ( 4 kişi ile yapılan grup İngilizce Dersleri  )

PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE

 

KULLANIMI

Bu zamanın Türkçe karşılığı zaman adı olarak yoktur. Oysa farkında olmaksızın İngilizcede karşılığı present perfect continuous tense olan  Türkçede bir çok cümleler kurarız.

 

1 –  Bu zaman geçmişte başlayıp içinde bulunduğumuz anda da devam eden eylemleri

2 –  Geçmişte yapılmış bir eylemin sonuçları (visible) görülebildiği durumlarda kullanılır.

 

A – PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE OLUMLU CÜMLELER

 

Özne + have / has + been + fiil + ing

 

I have been learning English for 5 years

Orhan has been working for Akbank since 1991

Doctors have been working all day.

They have been studying for a long time

Janet has been living London since she was born.

 

B –  OLUMSUZ CÜMLELER

 

Özne + have / has + NOT  + been + fiil + ing

 

I haven’t been working for 2 years

They haven’t been playing football since last week

Tom hasn’t been going to school since he was sick.

My father hasn’t been reading a book for ages.

Jenny hasn’t been cleaning her car  since last month

 

C –   SORU CÜMLELERİ

 

Have / has + özne + been + fiil + ing

 

Have you been living here in İstanbul ?

Has your father working for a long time ?

Have you been  cleaning  your car all day ?

How long have you been living İstanbul ?

How long have you been learning English ?

 

TIME EXPRESSION = ZAMAN İFADELERİ

 

for / since / all / day /all year / all summer / all week ………etc.

 

SIMPLE PRESENT TENSE (Geniş Zaman)

 

1 – Günlük alışkanlıklarımızı yada rutin işlerimizi anlatırken kullanılır.

 

2 – Vapur ,tren vs. gibi tarifelere bağlı hareket eden  bir olayı anlatırken kullanılır.

 

3 – Sürekli yaptığımız işleri anlatmak için kullanılır.

 

A – SIMPLE PRESENT TENSE (Geniş Zaman) OLUMLU CÜMLELER

 

ÖZNE + FİİL

 

Tom always goes to work by bus

 

Janet  has lunch at 1 o’clock

 

Tim studies lesson in the afternoon

 

He plays in the garden

 

The train leaves at 5.30

 

They sometimes get up late

 

You always have a  bath in the morning.

 

B – SIMPLE PRESENT TENSE (Geniş Zaman) OLUMSUZ CÜMLELER

 

ÖZNE + DON’T / DOESN’T + FİİL

 

Tom doesn’t always go to work by bus

 

Janet doesn’t have lunch at 1 o’clock

 

Tim doesn’t study lesson

 

He doesn’t play in the garden

 

The train doesn’t leave at 5.30

 

They don’t  sometimes get up late

 

You don’t always have a bath in the morning.

 

C – SIMPLE PRESENT TENSE (Geniş Zaman) SORU CÜMLELERİ

 

DO / DOES + ÖZNE + FİİL

 

Does Tom always go to work by bus?

 

Does Janet have lunch at 1 o’clock ?

 

Does Tim study lesson ?

 

Does he play in the garden ?

 

Does the train leave at 5.30 ?

 

Do they sometimes get up late ?

 

Do you always have a bath in the morning ?

 

NOT: Simple Present ( Geniş Zaman ) olumlu cümlelerinde cümlenin öznesi 3.  tekil şahıs

 

olduğunda özneden sonra kullanılan fiil sonuna ‘’S’’ takısı alır.

 

Örnekler:

 

go…………………goes

 

study…………….. studies

 

watch…………      watches

 

play……………….plays

 

Time of Adverbs (Zaman İfadeleri ) :

 

Always

Usually

Never

Sometimes

Rarely

Often

 

Bu Zaman İfadeleri resmi dil kullanıldığında cümle olumlu,olumsuz veya soruda olsa daima fiilden bir önce cümlede yer alır.

 

PRESENT CONTINUOUS TENSE (ŞİMDİKİ ZAMAN)

 

İçinde bulunduğumuz anda yapılan eylemleri anlatmak için kullanılır.

2 – İçinde bulunduğumuz an sırasında olan eylemleri anlatmak için kullanılır.

3 – Yakın geleceği anlatmak için özellikle zaman ve mekan belirtildiğinde gelecekte yapılacak olan bir eylemi ( arrengement ) anlatmak için kullanılır.

 

KULLANIMI:

PRESENT CONTINUOUS TENSE (ŞİMDİKİ ZAMAN)

OLUMLU CÜMLELER

 

ÖZNE + ( AM-IS-ARE ) + FİİL+ING

 

The Browns are looking for a new flat

They are flying London at 6 tomorrow

Tom is watching  TV now.

She is cooking a meal in the kitchen at the moment.

Tom is doing his homework  right now.

 

PRESENT CONTINUOUS TENSE (ŞİMDİKİ ZAMAN)

OLUMSUZ CÜMLELER

 

ÖZNE + (AM-IS-ARE) + NOT + FİİL+ING

IS NOT = ISN’T

ARE NOT = AREN’T

 

The Browns aren’t looking for a new flat

They aren’t  flying London at 6 tomorrow

Tom isn’t  watching  TV now.

She isn’t  cooking a meal in the kitchen at the moment.

Tom isn’t  doing his homework  right now.

 

PRESENT CONTINUOUS TENSE (ŞİMDİKİ ZAMAN)

SORU CÜMLELERİ

 

(AM-IS-ARE) + ÖZNE + FİİL+ING

 

Are The Browns   looking for a new flat?

Are they are flying London at 6 tomorrow?

Is Tom is watching  TV now.?

Is She   cooking a meal in the kitchen at the moment.?

Is Tom   doing his homework  right now.?

 

TIME EXPRESSIONS = ZAMAN İFADELERİ

Now,right now,at present,at the moment,still