PROFICIENCY İTÜ PROFICIENCY PROGRAMI

Proficiency İtü Proficiency İçeriği

1 – Proficiency İtü Proficiency ( Bireysel-Özel Proficiency İtü Proficiency )
2 – Proficiency İtü Proficiency ( 4 kişi-Grup Proficiency İtü Proficiency )

1 – Proficiency İtü Proficiency ( Bireysel-Özel Proficiency İtü Proficiency ): 

Proficiency İtü Proficiency hazırlık kampüslerimizde ki  Proficiency İtü Proficiency departmanlarında hazırlanan ve uygulamaya sokulan  Proficiency İtü Proficiency programında yer alarak birebir özel ders ile sınava hazırlanmak amacı güden öğrencilere, içeriğinde ki sınav hakkında özel ve genel tüm bilgilerle sınav öncesinde öğrenciye aradığı her bilgiyi verebilme kapasitesine sahip olan,  sınav sorularının pratik çözüm yollarını Proficiency İtü Proficiency hazırlık kampüslerimizde ki  Proficiency İtü Proficiency departmanlarında hazırlanan ve uygulamaya sokulan  Proficiency İtü Proficiency programında örneklerle gösteren, eksik kelime haznesine sahip olan öğrencilerin bu sorununu özel yöntem ve sistemlerle çözen dersler verilir.

Proficiency İtü Proficiency programında öğrenciye Proficiency İtü Proficiency hazırlık kampüslerimizde ki  Proficiency İtü Proficiency departmanlarında hazırlanan ve uygulamaya sokulan  Proficiency İtü Proficiency programında  uygulanacak olan ders sayısı tümüyle onun İngilizce seviyesine, bilgisine ve dersleri algılama kapasitesine uyumlu bir şekilde, tüm incelik, özellik, ayrıntıları ile Proficiency İtü Proficiency hazırlık kampüslerimizde ki  Proficiency İtü Proficiency departmanlarında hazırlanan ve uygulamaya sokulan  Proficiency İtü Proficiency programında uygulanır ve Proficiency İtü Proficiency  programının uygulaması sona erdiğinde öğrenci artık % 100 sınava hazır hale gelir.

2 – Proficiency İtü Proficiency ( 4 kişi-Grup Proficiency İtü Proficiency ):

Aynı üniversitenin öğrencilerinden oluşan 4 kişilik gruplara da  Proficiency İtü Proficiency platformundaki Proficiency İtü Proficiency hazırlık departmanlarında verilen  İtü Proficiency sınavı hazırlık derslerini, öğrencilerin toplu ders olmasına rağmen Proficiency İtü Proficiency hazırlık kampüslerimizde ki  Proficiency İtü Proficiency departmanlarında hazırlanan ve uygulamaya sokulan  Proficiency İtü Proficiency programında  kendilerine birebir ders alırmış gibi hissettikleri bir şekilde,  birebir özel proficiency dersi kalitesinde, aynı nitelikte, aynı ciddiyet ve disiplinde alırlar. 

PROFICIENCY İTÜ PROFICIENCY PROGRAMI

İtü Proficiency sınavı Eylül 2010 tarihinden bu yana 2 ayrı günde 2 oturum olarak yapılıyor.

İtü Proficiency Sınavının birinci oturumunda 15 yeniden ifade etme-(oluşturma) ve 30 okuma-kavrama (anlama) sorusu bulunur . Bu 45 çoktan seçmeli soru sınavın 60 puanını oluşturmaktadır . İlk oturum 120 dk. dır. İlk oturumda 30 puan alanlar sınavın ikinci oturumuna katılmaya hak kazanırlar.
İkinci oturum 90 dk. sürer . İkinci proficiency sınavında da en az 20 ve toplamda 60 puanı olan katılımcılar ile ikinci oturumda 20 puan alarak toplamda 65 puanı olan mezun öğrenciler proficiency sınavını  geçmiş sayılırlar. İkinci sınava girmeyi hak etmiş fakat ikinci oturumda sınavı geçecek puanı elde edememiş öğrenciler sınavda başarısız sayılırlar ve bu öğrenciler gelecek proficiency sınavında bütün sınavı tekrar baştan almak zorundadırlar.

* Yeniden ifade etme soruları sınavın %15 ini oluşturur ve bu sorular öğrencilerin cümle yapısındaki İngilizce bilgilerini ölçer. Bu bölümde öğrencilere bir cümle verilir ve onlardan bu cümlenin anlamına en yakın olanını bulmaları istenir (Parapharase).  Bu bölümde her bir soru 1 puan değerindedir.

* Okuma-Kavrama (anlama) soruları sınavın %45 ini oluşturur ve bu sorular öğrencilerin okuma ve okuduğunu kavrama yeteneklerini ölçer.

Bu bölüm 3 ila 5 uyarlanmış otantik (ve genellikle bilimsel ) olan metinden oluşur. Her metinden sonra 7 ila 10 arasında çoktan seçmeli soru vardır ve bu sorular öğrencinin verilen metni anlamasını ölçümlediği kadar, verilen bir kelimenin anlamını metnin genel anlamından çıkararak bulabilmesini de ölçümler .Bu soruların her biri 1.5 puan değerindedir.

 

* Dinleme-Anlama soruları proficiency sınavının %20 sinden ibarettir ve öğrencilerin dinleme yetilerini ölçer. Öğrenciler, sınav sorularını görmeden önce üniversitede verilen bir dersi, notlar alarak iki kez dinlerler. Dersi iki kez duyduktan sonra, aldıkları notları ders hakkındaki 10 Çoktan seçmeli soruyu cevaplamak için kullanırlar.
Bu bölümde her soru 2 puan değerindedir.

Kompozisyon yazma bölümü sınavın %20 sinden ibarettir. Bu bölümde öğrencilerden 250-300 kelimelik bir kompozisyon yazmaları istenir. İstenilen kompozisyon çeşitleri;
A – Karşılaştırma –Zıtlıkları belirtme (Compare-Contrast),
B – Neden (Cause)
C – Etki (Effect) tir.
Katılımcılara 3 konu verilir ve bu konulardan biri hakkında bir yazı yazmaları kendilerinden istenir.