Proficiency ( Test ) Sınavı birimlerimizdeki Proficiency ( Test ) Sınavı kampüsünde düzenlenen Proficiency ( Test ) Sınavı..

PROFICIENCY TEST, PROFICIENCY SINAVI PROGRAMI

Proficiency Test, Proficiency Sınavı Programı İçeriği

1 –  Proficiency ( Test ) Sınavı Kursu ( Kişisel – Özel Proficiency ( Test ) Sınavı Kursu )
2 –  Proficiency ( Test ) Sınavı Kursu ( Grup 4 kişi – Proficiency ( Test ) Sınavı Kursu )

1 –  Proficiency ( Test ) Sınavı Kursu ( Kişisel – Özel Proficiency ( Test ) Sınavı Kursu ):

 Proficiency ( Test ) Sınavı birimlerimizdeki Proficiency ( Test ) Sınavı kampüsünde düzenlenen Proficiency ( Test ) Sınavı kursuna katılan öğrencilerinİçeriğinde sahip olduğu Proficiency sınavına dair özel bilgilerle sınav öncesi Proficiency Test | Proficiency Sınavı hazırlığında öğrencinin çalışma temposuna,  neler çalışması gerektiğine varıncaya kadar ona yol gösteren, eksik akademik kelime bilgisini özel yöntemlerle hazırlanmış alıştırmalarla yoluna koyan, öğrencinin dil bilgisi ile sorunları varsa bu sorunları kısa sürede çözen, öğrenciye proficiency ( Test ) Sınavı birimlerimizdeki Proficiency ( Test ) Sınavı kampüsünde düzenlenen Proficiency ( Test ) Sınavı kursunda gireceği sınavda sorulacak olan soruların çözümü hakkında ayrıntılı bilgiler veren ve sınava hazırlık konusunda  Proficiency ( Test ) Sınavı birimlerimizdeki Proficiency ( Test ) Sınavı kampüsünde düzenlenen Proficiency ( Test ) Sınavı kursunda uzman eğitmenlerin gözetim ve denetiminde uygulanan kişiye özel ve özgü programlarla bu sınavda başarılı olmaları değil, başarısız olmaları imkansızdır.


2 –  Proficiency ( Test ) Sınavı Kursu ( Grup 4 kişi – Proficiency ( Test ) Sınavı Kursu ): 

Proficiency testine katılmak isteyenleri, İçeriği ile benzerlerinden çok farklı ve değişik özelliklere sahip olmakla ünlü olan, hazırlanışında içinde yer alan bilgilerin toplu derslere uygun bir tarzda yapılması ile tanınan, sınav sorularına dair en açık, net ve ayrıntılı bilgilerle öğrencilerin proficiency sorularını çözmesine katkı sağlayarak sınav öncesi onların morallerinde yükselme yaratan, eksik kelime bilgisi olan öğrencileri özel sistem ve kullanılan farklı yöntemlerle sınava hazır hale   ( Test ) Sınavı birimlerimizdeki Proficiency ( Test ) Sınavı kampüsünde düzenlenen Proficiency ( Test ) Sınavı kursunda proficiency sınavı kurs programları bu tür sınavlara öğrencileri garantili bir şekilde hazırlamakla ünlü hocaların gözetim ve denetiminde 4 öğrenciden kurulu küçük gruplara uygulanarak grup halinde yapılan  Proficiency ( Test ) Sınavı birimlerimizdeki Proficiency ( Test ) Sınavı kampüsünde düzenlenen Proficiency ( Test ) Sınavı kurslarında da büyük başarılara imza atıldı.

PROFICIENCY TEST, PROFICIENCY SINAVI PROGRAMI

Milletler arası  akademik bir sınav olan proficiency ( test )  dünyadaki uygulamalardan bazı değişikliklerle  ülkemizdeki üniversitelerde de bu  sınav, hazırlık sınavı ve  muafiyet sınavı adları altında uygulanır. Bu  sınav da tıpkı toefl sınavı ve ielts sınavı gibi 4 bölümlü bir sınav olmasına rağmen ( listening, reading, writing, speaking )  Türkiye de  eğitim veren üniversiteler bu 4 bölümden birini veya ikisini uygulamayabilir . Bu sebeple  Yeditepe üniversitesinin yapmış olduğu sınav,  İstanbul teknik üniversitesi ( İTÜ ) yada orta doğu teknik üniversitesi ( ODTÜ ) nün yaptığı sınavdan farklı özellikler içerebilir .

Proficiency ( Test ) Sınavı : Türkiye deki hiç bir üniversitenin uygulamadığı , her üniversitenin kendi eğitim stiline göre yön verdiği , herhangi bir üniversitede yapılan  sınavın uygulamasının diğer başka bir üniversitede uygulanan sınav içeriği ile büyük farklılıklar gösteren bir yeterlilik sınavı  şeklidir . Asıl hedef  üniversiteye devam edecek olan üniversite adayının İngilizce seviyesini ölçmek ve değerlendirmek için yapılan bir sınavdır .
Bu sınavın uygulamasında bazı üniversitelerde listening sınavı varken bazı üniversitelerin  sınavı listening bölümünü kapsamayabilir..

Proficiency ( Test ) Sınavı’nda Başarı : Bu  sınavda başarının yolu  )  Proficiency ( Test ) Sınavı birimlerimizdeki Proficiency ( Test ) Sınavı kampüsünde düzenlenen Proficiency ( Test ) Sınavı kursunadaki sınav öncesi yapılan hazırlıkta  gizlidir . Sınav öncesi öncelikle çok iyi bir gramer alt yapı ve gramer üst yapı çalışması gerçekleştirmek  gözardı edilemeyecek koşullardan biridir. Bu  sınav için çok sağlam bir gramer bilgisine sahip olmak  sınavdaki okuma parçalarının anlaşılmasında ve gramer ile ilgili soruların çözümünde hayati  bir önem taşır .
Ayrıca sağlam bir temel gramer bilgisine sahip olmak ve bu bilgiyi kullanabilmek sınavda adaydan  istenilen essay yazımında da çok önemli bir rol oynar.
Sınavda başarıyı getiren en önemli faktörlerden  diğeri de proficiency adayın çok iyi bir seviyede özellikle akademik seviyede ki kelime dağarcığına bağlıdır. Akademik seviyede kelime bilgisi ve bunun yanında eş anlamlı kelimeler ile ilgili bilgiler sınavdaki okuma parçalarını anlamak ve bilinen akademik kelimeleri essay yazımında kullanmak gibi sınav adayına özel bir avantaj sağlar .

Proficiency Sınavı’na Hazırladığımız Üniversiteler :

—–ÜNİVERSİTE ADI
   – Doğuş Üniversitesi
   – Yeditepe Üniversitesi
   – Marmara Üniversitesi
   – Bilgi Üniversitesi
   – Bahçeşehir Üniversitesi
   – Koç Üniversitesi ( TOEFL )
   – Boğaziçi Üniversitesi
   – Sabancı Üniversitesi ( TOEFL )
   – İstanbul Kültür Üniversitesi
   – Maltepe Üniversitesi
   – Kocaeli Üniversitesi
   – İTÜ (İstanbul Teknik Üniversitesi)
   – ODTÜ (Ortadoğu Teknik Üniversitesi)
   – YTÜ (Yıldız Teknik Üniversitesi)
   – Işık Üniversitesi
   – Bilkent Üniversitesi
   – Kadir Has Üniversitesi
   – Doğu Akdeniz Üniversitesi
   – Beykent Üniversitesi
   – Okan Üniversitesi
   – Fatih Üniversitesi

 

Proficiency nedir ?

  • Proficiency (Yeterlik) Sınavı Nedir? Proficiency Nedir ?  : Proficiency ( Yeterlik ) sınavı, üniversitelerin kendi yapılarının  gerektirdiği biçimde, kendi iç bünyelerinde hazırladıkları yabancı dil seviye tespit sınavıdır.
  • Bazı üniversiteler (Boğaziçi gibi), dinleme algısını ölçümlerken  diğer  üniversiteler (İTÜ gibi)  dinleme  bölümünü sınav sistemi içine  sokmayabilirler .
  • Proficiency, TOEFL IELTS gibi standart kurallara uygun bir sınav olmadığı; aksine, kurumsal bir sınav olduğundan her üniversite  kendi özelliklerine ve eğitimine uygun  bir yeterlik arar .
  • İTÜ Yeterlik sınavı’na hazırlanmak Boğaziçi yeterlik sınavı’na hazırlanmakla  aynı şey değildir ya da YTÜ yeterlik sınavı’na  hazırlandığınız tekniklerle İTÜ yeterlik sınavı’na hazırlanamazsınız.
  • Şu anda yapılmakta olan yeterlik sınavlarının önemli bir ortak özelliği bulunmaktadır:
  • YÜKSEK SEVİYEDE OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİSİ (Reading Comprehension )  ve KELİME BİLGİSİ ( Vocabulary ) gerektiren sorulardır.
  • Kurumumuzda bu sınava, sınavı tanıyan ve okulunuzun talep ettiği dil gereksinimini bilen tanıyan bir UZMAN HOCA  ile çalışacaksınız.
  • Proficiency ( Yeterlik ) Sınavı Nedir sorusunun cevabı özetle girmek istediğiniz üniversitenin sizden istediği ingilizce dilinin kullanım özelliklerini taşımanızdır .
  • Proficiency sınavı’na hazırlananların bilmesi gereken odak  nokta : Sınav’da yer alan okuma parçaları akademik seviyede olduğundan  yüksek seviyede gramer bilgisi ve akademik seviyede kelime bilgisi okuma parçalarını anlamanın vazgeçilmez araçlarıdır .
  •  

 Proficiency Sınav Teknikleri denilince akla sihirli bir takım formüllerin gelmesi çok sakıncalar doğurabilir. Proficiency sınav tekniklerinin proficiency sınavı sırasında başarılı bir biçimde uygulanabilmesi proficiency sınavı’na katılanların akademik kelime bilgi sayısına ve gramer bilgisine bağlıdır.