Proficiency YTÜ Proficiency platformunda uygulanan Proficiency YTÜ Proficiency ders programları.

PROFICIENCY YTÜ PROFICIENCY PROGRAMI

Proficiency Ytü Proficiency Program İçeriği

1 – Proficiency Ytü ( Bireysel-Özel Proficiency Ytü Dersi )iye 
2 – Proficiency Ytü ( 4 kişi-Grup Proficiency Ytü Dersi )

 1 – Proficiency Ytü ( Bireysel-Özel Proficiency Ytü  Dersi ):

Proficiency YTÜ Proficiency platformunda uygulanan Proficiency YTÜ Proficiency ders programları kapsamında bireysel Proficiency özel ders almak üzere öğrencinin tüm özelliklerine, sahip olduğu bilgiye, beceriye ve gösterdiği performansa bire bir uyumlu bir biçimde özel ve kendine özgü nitelikte hazırlanmış  Proficiency YTÜ Proficiency programına kayıt olan ve Proficiency Ytü Proficiency programında derse  başlayan öğrenci, hangi günlerde isterse Birebir Proficiency YTÜ Proficiency programı öğrencinin istediği gün ve tarihlerde Ana Proficiency YTÜ Proficiency platformunda uygulanan Özel Proficiency YTÜ Proficiency ders programları kapsamında düzenlenir ve uygulanır. Böylece, Proficiency YTÜ Proficiency platformunda uygulanan Kişiye Özel Proficiency YTÜ Proficiency ders programları kapsamında öğrenci Proficiency dersi almaktan ötürü günlük hayatında bir aksama yaşamaz.

Proficiency YTÜ Proficiency platformunda uygulanan Proficiency YTÜ Proficiency ders programları kapsamında kaç ders verilmesi gerektiği konusu, öğrencinin seviyesine, içinde bulunduğu andaki dil bilgi ve becerisine  ve Proficiency YTÜ Proficiency sınavında elde etmek zorunda olduğu nota bağlı olarak düzenlenir.

Proficiency YTÜ Proficiency platformunda uygulanan Proficiency YTÜ Proficiency ders programları kapsamında bireysel özel ders alan öğrenciye uygulanan  Kişisel Proficiency YTÜ Proficiency programı, kesinlikle öğrencinin tüm yetersiz ve eksik bilgilerini toparlayan, düzelten ve seviyesini yükselten bir nitelikte olduğu gibi tamamen kişiye özgü ve özel Proficiency programı özellikleri taşır ve tüm incelik, özellik ve ayrıntıları ile işlenerek Proficiency YTÜ Proficiency platformunda uygulanan Proficiency YTÜ Proficiency ders programları kapsamında öğrenciyi sınava hazır hale getirir.

2 – Proficiency Ytü ( 4 kişi-Grup Proficiency Ytü dersi ):

Gruplara Proficiency YTÜ Proficiency platformunda uygulanan Proficiency YTÜ Proficiency ders programları kapsamında Üniversitenin seviyeleri bir birine çok yakın  olan 4 öğrencisinden oluşturulan yada öğrencilerin kendi aralarında oluşturdukları 4 kişilik gruplara öğrenci seviyesine uygun, her aşamada öğrenciye sahip olduğu içindeki teknik bilgilerle yardım eden ve destek olan, 4 kişiden oluşan bu küçük gruplar için Proficiency YTÜ Proficiency platformunda uygulanan Proficiency YTÜ Proficiency ders programları kapsamında özel olarak hazırlanmış, öğrencinin en yakın dostu olan Proficiency YTÜ Proficiency programları ile  birebir özel ders kalitesine çok yakın Proficiency dersi verilir.

Öğrencilere Proficiency YTÜ Proficiency platformunda uygulanan Proficiency YTÜ Proficiency ders programları kapsamında  sınıf mevcudun az olması nedeni ile, Proficiency YTÜ Proficiency platformunda uygulanan Temel Proficiency YTÜ Proficiency ders programları kapsamında öğrenciler kalabalık grupların oluşturulduğu gruplarda kalabalık nedeni ile elde edemedikleri bazı avantajlara Proficiency YTÜ Proficiency platformunda uygulanan Toplu Proficiency YTÜ Proficiency ders programları kapsamında ki bu küçük gruplarda sahip olur. Öğrenciler Proficiency YTÜ Proficiency ders programlarında rahatlıkla anlamadıkları bir konu hakkında soru sorabilecekleri gibi, Proficiency YTÜ Proficiency platformunda uygulanan Proficiency YTÜ Proficiency ders programları kapsamında eğitmende öğrencilerle birebir iletişim kurabilme ve ilgilenebilme imkanına ulaşır.

 

Yıldız Teknik Üniversitesi ( Proficiency YTÜ ) Hazırlık Atlama Sınav İçeriği

Sınavın Dil bilgisi bölümü için; Proficiency Ytü adaylarının öncelikle akademik seviyede bir gramer kitabını tam olarak özümsemeleri gerekir.

( Ytü ) Proficiency Sınavının Vocabulary (Sözcük Bilgisi) soruları için Ytü adaylarının  akademik seviyede sözcük bilgisine sahip olmaları esastır. Sözcük bilgisini değişik yöntemlerle geliştirmek ytü proficiency adaylarının kesinlikle yapmaları gereken bir görevdir.. Bunlardan biri sınava ait kelime listelerini ezberlemektir. Kelime listeleri genellikle sınavda daha önceki yıllarda çıkmış sorulardan derlenmiş ve toparlanmıştır. Bir çok Proficiency sınavının daha önceki proficiency sınavlarında geçen  sözcükler üzerine yoğunlaştığı ve bu sözcüklerin sorulduğu göz önünde bulundurularsa bu çalışmanın yararlı olacağı yadsınamayacak bir  olgudur. Ne var ki, bu tür listeleri ezberlemek kısa vadede Proficiency YTÜ Proficiency sınavının yalnızca kelime sorularını yanıtlamada çözüm getirmekte, ama öğrenciye uzun vadeli kalıcı bir kelime haznesi geliştirmede yararlı olamamaktadır. Sözcük bilgisini geliştirmede en akılcı yöntem katılımcıların bolca ve devamlı okuma yapması ve öğreneceği kelimeleri okuduğu parçalardan çıkarmasıdır. Sözcüklerin bir cümle içinde anlam kazanarak öğrenildiği durumlarda akılda kaldığı çok iyi bilinen bir realitedir.

 

Ayrıca, Proficiency YTÜ Proficiency sınavında önceki yıllarda sorulmuş Reading Comprehension (Okuduğunu Anlama) bölümlerindeki parçaları da sınavlarda bilinmesi zorunlu olan  kelimeleri çıkarmak için çok yararlı ve doğru kaynaklardır. Vocabulary çalışırken göz ardı edilmemesi gereken bir diğer konu da kullanılacak sözlüktür. Her ne kadar kolay ve yararlı gözükse de öğrenciler İngilizce-Türkçe sözlükler kullanmaktan kaçınmalıdır. İngilizce’den İngilizce’ye sözlüklerin yanı sıra mutlaka (Eş anlamlılar Sözlüğü) de kullanılmalıdır, zira bir çok kelime sorusu eş anlamlı sözcükleri bilme ve tanıma  üzerine  hazırlanmıştır.

 

Proficiency Sınavının Reading Comprehension (Okuduğunu Anlama) bölümünde öğrencilerden okudukları okuma parçasını çok iyi anlamaları ve yorumlamaları beklenmektedir. Ayrıca Reading Comprehension bölümünde öğrencilere Vocabulary soruları da sorulur. Bu bölüme hazırlanan öğrencilerin her şeyden önce Proficiency YTÜ Proficiency öncesindeki normal yaşamlarındada okuma alışkanlıklarının olması gerekmektedir. Pek çok sınavda verilen okuma parçaları en az birkaç paragraftan oluşur ve öğrencilerden belirli bir süre içerisinde bu metinleri okuyup soruları cevaplamaları istenir. Pek okuma alışkanlığı olmayan öğrenciler parçaları okumak için çok zaman harcayacakları için çoğunlukla bu bölümde kendilerine sınavda tanınan sürenin yetmediğinden yakınırlar. Okuma alışkanlığı edinmek için bir öğrencinin en az 3 ay süreyle düzenli okuma yapması kaçınılmaz bir gerekliliktir. Bu tür bir uğraşı öğrenciye her şeyden önce kendi anadilinden değişik bir dilde yazılmış metinlere göz aşinalığı ve hızlı okuma alışkanlığı kazandırır. Okumak için seçilen metinler sınavda çıkan konular arasından olduğu takdirde de öğrenci sınavda çıkması muhtemel olan metin içerikleri için altyapı geliştirmiş olacaktır. Örneğin, uzay hakkında okunmuş bir parçadan elde edilen genel kültür ve kavram bilgisi sınavda uzayla ilgili çıkan bir parçanın daha kolay anlaşılmasını temin eder.

 

Proficiency Sınavının Writing (Yazma) bölümünde değerlendirme Proficiency YTÜ Proficiency sınavı’na katılan öğrencinin doğru dil bilgisi kullanımı, doğru sözcük seçimi ve iyi organize edilmiş tutarlı yan fikirlerle ana fikri destekleme becerisine göre yapıldığı için, başarılı olmak isteyen öğrencilerin her şeyden önce ileri düzey İngilizce dil bilgisi hakkında oldukça bilgili olmaları gerekir. Bu nedenle Writing (Yazma) becerilerini geliştirmek isteyen öğrenciler dilbilgisindeki temel cümle yapılarıyla yetinmeyip, kompleks cümle yapılarını (Noun Clauses, Adjective Clauses ve Adverb Clauses) yanlışsız kullanabilecek bilgi ve beceri düzeyinde  olmaları gerekir. Öğrenciler yalnızca ileri düzey bir gramer kitabını bitirmekle kalmayıp, pek çok akademik yazma kitabının içinde bulunan ve karmaşık cümle yapılarının çalıştırıldığı alıştırmaları da gözden geçirmeleri onlara pozitif katkılar sağlar. Sözcük seçiminde basit sözcükler yerine akademik olarak daha sık kullanılan sözcükler özellikle dikkate alınmalıdır. Öğrencilerinin akademik vocabulary çalışırken yeni öğrendikleri sözcükleri yazımlarında kullanmaya çalışmaları hem kompozisyonlarının sözcük kullanımı açısından iyi notlar almasını hem de yeni öğrendikleri sözcüklerin uzun dönem unutulmadan hafıza kayıtlarına almaları açısından çok isabetli olur.