Resmî dili İngilizce  olan   Ülkelerden Hindistan, İrlanda, Yeni Zelanda, Kanada ve Filipinler gibi farklı, farklı  ülkelerin resmî dilleri İngilizce olan ülkelerden.

RESMİ DİLİ İNGİLİZCE OLAN ÜLKELER  TOPLAMI 

Resmî dili İngilizce olan ülkeler Hakkında BİLGİ 

1 – İngilizce  Dersleri ( Birebir Özel İngilizce Dersleri)
2 – İngilizce Dersleri  ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla İngilizce Dersleri )

Resmî dili İngilizce  olan   Ülkelerden Hindistan, İrlanda, Yeni Zelanda, Kanada ve Filipinler gibi farklı, farklı  ülkelerin resmî dilleri Kesin  İngilizce olan ülkelerden olmasına rağmen insanların konuştuğu dil  onların tek resmî dilleri değildir.

Resmî dili İngilizce olan ı Bazı ülkeler listesi aynı zamanda İngilizcenin resmî dil olmamasına karşın İngilizcenin   yaygın olarak konuşulduğu ülkeleri de içermektedir. Avustralya’da İngilizce nüfusun büyük çoğunluğu tarafından konuşulur ve resmi kurumlarda da kabul edilen dil İngilizcedir, fakat Avustralya’nın henüz Resmî dili İngilizce olan ülkeler sınıfında kabul edilmiş resmi bir dili yoktur. Birleşik Devletler ve Birleşik Krallık’ın bazı bölgeleri ve eyaletlerinde İngilizce resmî dil olarak kabul edilmiş olsa da Avustralya’daki durumun bir benzeri bu ülkelerde de vardır.

Bir memlekette İngilizcenin  resmî dil olma kuralı, o ülkedeki İngilizce konuşan nüfusun sayısıyla bağlantılı değildir. Örneğin; nüfusu 1.1 milyar ve resmî dili İngilizce olan ülkelerden Hindistan’da konuştuğu dil   İngilizce olanların sayısı 200.000’den az ve yaklaşık 100 milyonluk bir nüfus da ikinci dil olarak İngilizce‘yi konuşmaktadır (toplam nüfusun %10’undan az). Bir diğer yandan Nijerya’da İngilizce konuşan nüfusun oranı çok düşüktür; bununla birlikte nüfusun %60’ından fazlası her ne kadar bir İngilizce diyalekti olmasa da İngilizce dil bilgisine benzer bir yapıya sahip ve birçok İngilizce kelime içeren Nijerya Pidgin İngilizcesi konuşmaktadır.

Hemen hemen bu ülkelerin hepsi Resmî Dili İngilizce Olan Ülkelerden Birleşik Krallık’ın şu anki ya da eski kolonisi veya sömürgesidir. Bunun dışında Madagaskar ise İngilizce konuşan komşuları olan eski bir Fransız sömürgesidir ve Filipinler ise eski bir Birleşik Devletler sömürgesidir.

Hindistan’ın dilsel durumu ise biraz karışıktır. Hindistan anayasasına göre ülkenin resmî dili ‘Devanagari yazısındaki Hintçe’ ve İngilizce ise ek dildir; bununla birlikte tüm federal yasaların dökümünde ve yargıtay kararlarında kullanılan dil İngilizcedir ve (Hintçe ile birlikte) İngilizce  Hindistan Parlamentosunun iki dilinden birisidir.

Resmî dili İngilizce olan Kimi ülkelerde yaşayan insanlar toplam 2.153 milyar nüfusa sahip, 15,583,152 milkare alana yayılmış ve 18 trilyon dolarlık bir gayrisafi milli hasılaya sahiptir.