SIMPLE PAST TENSE ( Dİ’Lİ GEÇMİŞ ZAMAN ) HAKKINDA AYRINTI

Simple Past Tense ( Di’li Geçmiş Zaman )Hakkında Bilgi

Simple Past Tense ( di’li geçmiş zaman ) İngilizce dersleri içinde yer alan İngilizce zamanlar konusu işlendiğinde mutlaka yer verilmesi gereken zamanlardan biridir.

1 –  İngilizce Dersleri ( Bireysel – Özel  İngilizce Dersleri  )
2 –  İngilizce Dersleri ( 4 kişi ile yapılan grup İngilizce Dersleri  )

A – SIMPLE PAST TENSE Di’li Geçmiş Zaman OLUMLU CÜMLELER

He wanted to go to the USA to improve his foreign language : O yabancı dilini geliştirmek için Amerika Birleşik Devletlerine gitmek istedi.
Janet  graduated from üniversity  as  a computer engineer and started working for Google : Janet bilgisayar mühendisi olarak üniversiteden mezun oldu ve Google da (için) çalışmaya başladı.
Ahmet  decided to support the conservative party in the election : Ahmet seçimde muhafazakar partiyi desteklemeye karar verdi.
Prime Minister  visited the USA to discuss the president about Iraq : Başbakan Irak hakkında başkanla görüşmek için Amerika Birleşik Devletlerini ziyaret etti.
Last week,UN   gathered to discuss about the humanity of Syria in Geneva : Birleş milletler Suriyede ki insanlık olayını görüşmek için geçen hafta Cenevrede toplandı.
UN,which gathered in Ceneva discussed the humanity of Syria : Cenevrede toplanan Birleşmiş Milletler Suriyede ki insanlık olayını görüştü.
The Grand National Assembly of Turkey   made a decision so that prisoners who stayed in the prison more than 5 years would be  released : Türkiye Büyük Millet Meclisi hapihanelerde 5 yıldan daha fazla kalan mahkumların serbest bırakılması için karar verdi.
Last Monday,The World Bank warned the Turkish authorities about the developments in the economy : Geçen Pazartesi günü dünya bankası ekonomideki gelişmeler hakkında Türk yetkililerini uyardı.
Last year , obesity in Turkey spread rapidly among the young generation : Geçen yıl Türkiyede obezite genç nesil arasında büyük bir hızla yayıldı.
Complaints about education in High Scool  increased : Lisedeki eğitim hakkındaki şikayetler arttı.

Simple Past Tense ( Di’li Geçmiş Zaman )

B –  SIMPLE PAST TENSE Di’li Geçmiş Zaman OLUMSUZ CÜMLELER

He didn’t want to go to the USA to improve his foreign language : O yabancı dilini geliştirmek için Amerika Birleşik Devletlerine gitmek istemedi.
Janet didn’t  graduate from üniversity  as  a computer engineer and started working for Google : Janet bilgisayar mühendisi olarak üniversiteden mezun olmadı ve Google da (için) çalışmaya başlamadı.
Ahmet didn’t decide to support the conservative party in the election : Ahmet seçimde muhafazakar partiyi desteklemeye karar vermedi.
Prime Minister didn’t visit the USA to discuss the president about Iraq : Başbakan Irak hakkında başkanla görüşmek için Amerika Birleşik Devletlerini ziyaret etmedi.
Last week,UN didn’t gather to discuss about the humanity of Syria in Geneva : Birleş milletler Suriyede ki insanlık olayını görüşmek için geçen hafta Cenevrede toplanmadı.
UN,which gathered in Ceneva didn’t discuss the humanity of Syria : Cenevrede toplanan Birleşmiş Milletler Suriyede ki insanlık olayını görüşmedi.
The Grand National Assembly of Turkey didn’t make a decision so that prisoners who stayed in the prison more than 5 years would be released : Türkiye Büyük Millet Meclisi hapihanelerde 5 yıldan daha fazla kalan mahkumların serbest bırakılması için karar vermedi.
Last Monday,The World Bank  didn’t warn the Turkish authorities about the developments in the economy : Geçen Pazartesi günü dünya bankası ekonomideki gelişmeler hakkında Türk yetkililerini uyarmadı.
Last year , obesity in Turkey didn’t spread rapidly among the young generation : Geçen yıl Türkiyede obezite genç nesil arasında büyük bir hızla yayılmadı.
Complaints about education in High Scool didn’t increase : Lisedeki eğitim hakkındaki şikayetler artmadı.

Simple Past Tense ( Di’li Geçmiş Zaman )

 

C – SIMPLE PAST TENSE Di’li Geçmiş Zaman SORU CÜMLELERİ    

  Did he want to go to the USA to improve his foreign language : O yabancı dilini geliştirmek için Amerika Birleşik Devletlerine gitmek istedimi ?
Did Janet graduate from üniversity  as  a computer engineer and started working for Google : Janet bilgisayar mühendisi olarak üniversiteden mezun oldu ve Google da (için) çalışmaya başladımı  ?
Did Ahmet decide to support the conservative party in the election : Ahmet seçimde muhafazakar partiyi desteklemeye karar verdimi ?
Did Prime Minister visit the USA to discuss the president about Iraq : Başbakan Irak hakkında başkanla görüşmek için Amerika Birleşik Devletlerini ziyaret ettimi ?
Did UN gather to discuss about the humanity of Syria in Geneva last week : Birleş milletler Suriyede ki insanlık olayını görüşmek için geçen hafta Cenevrede toplandımı ?
Did UN,which gathered in Ceneva discuss the humanity of Syria : Cenevrede toplanan Birleşmiş Milletler Suriyede ki insanlık olayını görüştümü ?.
Did The Grand National Assembly of Turkey make a decision so that prisoners who stayed in the prison more than 5 years would be   released : Türkiye Büyük Millet Meclisi hapihanelerde 5 yıldan daha fazla kalan mahkumların serbest bırakılması için karar verdimi ?
Did The World Bank  warn the Turkish authorities about the developments in the economy last Monday : Geçen Pazartesi günü dünya bankası ekonomideki gelişmeler hakkında Türk yetkililerini uyardımı ?
Did obesity in Turkey spread rapidly among the young generation last year : Geçen yıl Türkiyede obezite genç nesil arasında büyük bir hızla yayıldımı ?
Did complaints about education in High Scool increase : Lisedeki eğitim hakkındaki şikayetler arttımı ?                   

TIME EXPRESSIONS ( Zaman İfadeleri )

yesyerday , yesterday morning , yesterday afternoon , yesteday evening
Last night , last week , last month , last year , last summer , last term ,………….etc.
two days ago , five minutes ago , four weeks ago , ………………etc.
in 1900 , in 2006 , in 1991 , in 1570……………………etc.

Simple Past Tense ( Di’li Geçmiş Zaman )