SIMPLE PRESENT TENSE ( GENİŞ ZAMAN) CÜMLELERİ

Simple Present Tense ( GENİŞ ZAMAN )Hakkında Bilgi

1 –  İngilizce Dersleri ( Bireysel – Özel  İngilizce Dersleri  )
2 –  İngilizce Dersleri ( 4 kişi ile yapılan grup İngilizce Dersleri  )

A – SIMPLE PRESENT TENSE ( GENİŞ ZAMAN ) OLUMLU CÜMLELER

Ahmet  goes to course in his free time to learn English : Ahmet boş zamanında İngilizce öğrenmek için kursa gider.
Oktay plays computer games with his friends on Sundays : Oktay pazar günleri arkadaşları ile bilgisayar oyunları oynar.
Güner likes swimming in the sea at weekends : Güner hafta  sonları denizde yüzmeyi sever.
Gülşen lives with her husband and children in Denizli : Gülşen kocası ve çocukları ile birlikte Denizlide yaşar.
Hakan works in a cement factory as a manager in Denizli : Hakan Denizlide bir çimento fabrikasında bir yönetici olarak çalışır.
You usually have lunch at 1 o’clock in the cafe : Sen genellikle saat birde kafede öğle yemeği yersin.
They sometimes go out to play football in their garden : Onlar bazen bahçelerinde futbol oynamak için dışarı çıkar.
Students sometimes stay at school by 5 o’clock in the evening to practise maths : Öğrenciler bazen matematik çalışması yapmak için akşam beşe kadar okulda kalır.
You always arrive at school on time : Sen her zaman tam vaktinde okula gidersin.
People work hard until late in the evening to earn more money : İnsanlar daha fazla para kazanmak için akşam geç saatlere kadar sıkı bir şekilde çalışır.

Simple Present Tense ( GENİŞ ZAMAN )

B – SIMPLE PRESENT TENSE ( GENİŞ ZAMAN ) OLUMSUZ CÜMLELER

Ahmet  doesn’t go to course in his free time to learn English : Ahmet boş zamanında İngilizce öğrenmek için kursa gitmez.
Oktay doesn’t play computer games with his friends on Sundays : Oktay pazar günleri arkadaşları ile bilgisayar oyunları oynamaz
Güner doesn’t like swimming in the sea at weekends : Güner hafta sonları denizde yüzmeyi sevmez.
Gülşen doesn’t live with her husband and children in Denizli : Gülşen kocası ve çocukları ile birlikte Denizlide yaşamaz.
Hakan doesn’t work in a cement factory as a manager in Denizli : Hakan Denizlide bir çimento fabrikasında bir yönetici olarak çalışmaz.
You don’t usually  have lunch at 1 o’clock in the cafe : Sen genellikle saat birde kafede öğle yemeği yemezsin.
They don’t  sometimes go out to play football in their garden : Onlar bazen bahçelerinde futbol oynamak için dışarı çıkmaz.
Students don’t sometimes stay at school by 5 o’clock in the evening to practise maths : Öğrenciler bazen matematik çalışması yapmak için akşam beşe kadar okulda kalmaz.
You don’t always arrive at school on time : Sen her zaman tam vaktinde okula gitmezsin.
People don’t work hard until late in the evening to earn more money : İnsanlar daha fazla para kazanmak için akşam geç saatlere kadar sıkı bir şekilde çalışmaz.

Simple Present Tense ( GENİŞ ZAMAN )

C – SIMPLE PRESENT TENSE ( GENİŞ ZAMAN ) SORU CÜMLELERİ

Does Ahmet  goes to course in his free time to learn English : Ahmet boş zamanında İngilizce öğrenmek için kursa gidermi ?
Does Oktay plays computer games with his friends on Sundays : Oktay pazar günleri arkadaşları ile bilgisayar oyunları oynarmı ?
Does Güner likes swimming in the sea at weekends : Güner hafta sonları denizde yüzmeyi severmi ?
Does Gülşen lives with her husband and children in Denizli : Gülşen kocası ve çocukları ile birlikte Denizlide yaşarmı ?
Does Hakan works in a cement factory as a manager in Denizli : Hakan Denizlide bir çimento fabrikasında bir yönetici olarak çalışırmı ?
Do you usually have lunch at 1 o’clock in the cafe : Sen genellikle saat birde kafede öğle yemeği yermisin ?
Do they sometimes go out to play football in their garden : Onlar bazen bahçelerinde futbol oynamak için dışarı çıkarmı ?
Do students sometimes stay at school by 5 o’clock in the evening to practise maths : Öğrenciler bazen matematik çalışması yapmak için akşam beşe kadar okulda kalırmı ?
Do you always arrive at school on time : Sen her zaman tam vaktinde okula gidermisin ?
Do people work hard until late in the evening to earn more money : İnsanlar daha fazla para kazanmak için akşam geç saatlere kadar sıkı bir şekilde çalışırmı ?

Time Expressions ( Zaman İfadeleri )

Usually , sometimes , always , often , rarely , never gibi zaman zarfları cümlede fiilden bir önce kullanılır.
Everyday , evety summer , every month , every year …………etc.
On Monday , on Tuesday , on Wednesday ………………..etc.
at weekend , at noon , at night , in the morning , in the afternoon , in the evening

Simple Present Tense ( GENİŞ ZAMAN )