Bilimsel İngilizce ile İngilizce öğren

Sınıfta İngilizce Öğretmeninin Rolü

1 – İngilizce Dersleri ( Birebir Özel İngilizce Dersleri )
2 – İngilizce Dersleri ( 4 Öğrenciden kurulan Gruplarla Toplu İngilizce Dersleri )

1.İngilizce Öğretmeninin Rolü

Bir dünya dili olarak İngilizcede İngilizce öğretmeninin rolü , kültürümüzde giderek daha önemli hale geliyor ve bu nedenle İngilizce sınıfını ve katılımcılarını etkiliyor. İngilizce öğretmeninin rolü ve İngilizce öğretme sürecinin tamamı son on yılda değişiyor ve öğrenciler de öyle. İlk yabancı dillerini zaten ilkokul düzeyinde öğrenmeye başlıyorlar ve öğretmenlerin öğrencilerin öğrenmesini sağlamak için esnek olmaları gerekiyor. Böylece İngilizce öğretmeninin rolü öğrencilere sadece İngilizce’nin ne hakkında olduğunu ve nasıl çalıştığını öğretmekle kalmaz, aynı zamanda İngilizcenin kullanımını ve özellikle iletişim becerileri konusunda da  eğitir.

Her öğrencinin ikinci bir dil öğrenirken farklı bir yeteneği vardır. Bazıları bunu kolayca kavrar ve sempati geliştirir, diğerleri mücadele eder ve motivasyonunun düşmesine ve ilgisizliğe yol açabilecek zorluklar yaşar. Bu, bir İngilizce öğretmeninin öğrencilere başarılı bir şekilde öğretmek için ne yapabileceği ve yapması gerektiği sorusuna yol açar. Günümüzde öğretmenlerin sadece eğitmesi değil, aynı zamanda öğrenenlere uygun bir ortam yaratması da gerekiyor.

Bu nedenle, en iyi öğrenme gelişimini tam olarak gerçekleştirmek için sınıfta birçok farklı rolü yerine getirmek gerekir. Kendine has özellikleri olan roller farklı çalışır ve çeşitli amaçları vardır.

2. “Rol” Teriminin Tanımı
Çeşitli öğretmen rollerini tanımlamadan önce, bir “rol”ün gerçekte ne olduğunu kısaca açıklamak önemlidir. Oxford Dictionary (1317) bir rolü şu şekilde tanımlar:

“Bir kuruluşta, toplumda veya bir ilişkide SB’nin sahip olduğu veya sahip olması beklenen işlev veya konum.”

Farkında olsak da olmasak da günlük olarak birçok durumda rol oynuyoruz ve bunu yaparken beklentilerle karşı karşıya kalıyoruz. Böylece kişi çeşitli rollerde hareket edebilir: Örneğin bir yönetici işte otoriter bir rolde, evde sevgi dolu bir baba olarak ve futbol takımında kaptan olarak hareket eder. Bu roller seçim açısından birbirinden farklıdır: Yönetici olarak hareket etmek isteyip istemediğini seçebilir, ancak çocukları onu her zaman bir baba olarak algılayacaktır. Takımının kaptanı olmak zorunda değildir

3. Bir Öğretmenin Rolleri
İngilizce sınıfında bir öğretmen, farklı amaçlarla birçok rolü yerine getirir.

Bir rolün en yaygın düşüncesi, her şeyin öğretmen (Kontrolör) tarafından kontrol edildiği tam olarak organize edilmiş sınıf olabilir. (Harmer 1991, 236)

Ayrıca öğretmenlerin öğrencilerini düzelterek, gelişimlerine ve performanslarına geri bildirimde bulunarak değerlendirmeleri beklenir (Değerlendirici). (Harmer 1991, 237)

3.1 Kontrolör Olarak Öğretmen
Dediğim gibi kontrolörlük, sınıfın önünde durmak, öğrencilerle konuşmak ve talimat vermek bir öğretmenin en yaygın rolü olabilir. Harmer (1991, 236) bu rolü yerine getiren öğretmenlerin “[…] sadece öğrencilerin ne yaptığını değil, aynı zamanda ne zaman konuştuklarını ve hangi dili kullandıklarını da kontrol ettiklerine” işaret eder. Sınıfta olan her şey öğretmen tarafından kontrol edilir ve onun sorumluluğundadır. Hedef dili tanıtarak, görevler vererek, tekrar eden sondaj tekniklerini kullanarak ve içerik üzerinden yönlendirerek öğrencileri eğitir.