( Suffixes,Prefixes ) | Ekler ve Ön Ekler Hakkında Bilgi

( Suffixes,Prefixes ) , Ekler ve Ön Ekler  ve Örnekleri


1 –  İngilizce Dersleri ( Bireysel – Özel  İngilizce Dersleri  )

2 –  İngilizce Dersleri ( 4 kişi ile yapılan grup İngilizce Dersleri  )

 

1 –  İngilizce Dersleri ( Bireysel – Özel  İngilizce Dersleri  ):

Her seviyede YDS, IELTS, TOEFL, LYS 5, YÖKDİL, PROFICIENCY, HAZIRLIK ATLAMA ve benzeri  akademik sınavlara, içeriğinde taşıdığı dünyanın en modern ve çağdaş sınav çözüm tekniklerini içeren, tüm sınavlarda her sınavın yapı ve karakterine uygun bir biçimde soruların nasıl çözülmesi gerektiğini açıklayan, içeriğinde ( Suffixes,Prefixes ) , Ekler ve Ön Ekler hakkındaki bulunan bilgi, özellik ve nitelikleri ile öğrencinin bir numaralı dostu olan ( Suffixes,Prefixes ) , Ekler ve Ön Ekler hakkındaki programlarla ve profesyonel bir yaklaşım ve anlayışla sınava hazırlanan öğrencilere ( Suffixes,Prefixes ) , Ekler ve Ön Ekler hakkında birebir  ders verilir.

 

2 –  İngilizce Dersleri ( 4 kişi ile yapılan grup İngilizce Dersleri  ):

Kalabalık öğrencilerle yapılan derslerin sınava yansıyan sonuçları doyurucu ve olumlu olmadığından, sayıları azaltılarak 4 kişiye indirilen küçük gruplarda her seviyede YDS, IELTS, TOEFL, LYS 5, PROFICIENCY, YÖKDİL, HAZIRLIK ATLAMA ve benzeri  akademik sınavlara, sınavda yer alan soruların nasıl yanıtlanacağını anlatan ve öğreten modern sınav çözüm teknikleri ve sınav çözüm taktikleri hakkında ve  ( Suffixes,Prefixes ) , Ekler ve Ön Ekler verilen ayrıntılı bilgilerle her tür sınavda bizimle başarılı olmanız artık çok kolay.

 Bu konuda eğitim pazarında bir eksiklik olduğu var sayılarak bu şekilde bir bilgi sayfası hazırlanmıştır.

Suffixes forming nouns from nouns

-dom
-ess
-hood
-ist(-st)
-ship

duke
host
child
art
friend

dukedom
hostess
chilhood
artist
friendship

Exercise 1.  Make nouns from the nouns, using the suffixes in the box.

 1  giant

2  terror
3  head
4  colony
5  owner
6  novel
7  offical
8  scholar
9  telegraph
10  king
11  man
12  prince
13  actor
14  guitar
15  machine

16  god
17  author
18  piano

 

( Suffixes,Prefixes ) | Ekler ve Ön Ekler

 


Suffixes forming verbs from nouns or adjectives

-ate      active  activate
-en      fright  frighten
-fy      beauty  beautify
-ify      class   classify
-ize(-ze)  civil   civilise

Exercise 2 .  Make verbs from the noun or adjectives, using the suffixes in the box.

-fy/-ize/-ate/-ify/-en/-ize(ze)

1   motive
2   beauty
3   colony
4   short
5   simple
6   commercial
7   sharp
8   pretty
9   human
10  long
11  memory
12  identity

( Suffixes,Prefixes ) | Ekler ve Ön Ekler

 

Prefixes

ante- (before) date antedate
anti- (agaist) tank antitank
arch- (principal,chief) enemy archenemy
auto- (of) biography autobiography
be- (make,call,cover,etc) friend befriend
bi- (two) cellular bicellular
co- (together with) education coeducation
contra- (against,opposite) acting contra-acting
counter- (the opposite of) attack counterattack
de- (opposite) frost defrost
di- (two) syllabic disyllabic
dis- (negative) agree disagree
ex- (former) wife ex-wife
exta- (very,outside;beyond)long extra-long
fore- (before) arm forearm
hyper- (more than usual) sensitive hypersensitive
il- (negative) legal illegal
im- (negative) moral immoral
in-
 (without) action inaction

inter- (between,among) national international
ir- (negative) regular irregular
mis- (bad,badly) read misread
mono- (one,single) plane monoplane
multi- (more than one) form multiform
non- (not,negative) metal nonmetal
over- (too much) careful overcareful
pan- (including all) American Pan-American
poly- (many) clinic polyclinic
post- (after) graduate postgraduate
pre- (before) arrange prearrange
re- (again) write rewrite
semi-/hemi- (exactly half) circle semicircle
sub-(under,below,less) normal subnormal
super- (more,larger,greater) market supermarket
trans- (beyond) Atlantic transatlantic
tri- (three,three times) angular triangular
un- (negative) able unable
uni- (one, single) directional unidirectional
under- (beneath,inneriless,etc) ground underground

( Suffixes,Prefixes ) | Ekler ve Ön Ekler

 

Exercise 3 .  Make new words, using the prefixes in the box.

are-/in-/auto-/extra-/di-/hyper-/im-/anti-/be-/de-/re-/trans-/un-/co-/
ex-/il-/ante-/super-/counter-/tri-/under-/contra-/arch-/dis-/per-/sub-/
inter-/mis-/non-/pan-/er-/poly-/multi-/bi-/mono-(uni-)/over-/post-/
semi-/hemi-/

1   arm
2   war
3   rate
4   operate
5   measure
6   arm
7   way
8   Atlantic
9   water
10  cooked
11  centenary
12  able
13  fine
14  moralise
15  position
16  coloured
17  resistible
18  weave
19  polar
20  African
21  school
22  political
23  syllabic
24  baked
25  ordinary
26  foot
27  tension
28  place
29  magnetic
30  partial
31  bishop
32  hypno
33  arrange
34  sphere
35  circle
36  storey
37  capacity
38  galatic

( Suffixes,Prefixes ) | Ekler ve Ön Ekle

Exercise 4 .  Add proper prefixes to the words in the box and then complete the sentences, using them.

 

ordinary/able/arm/understand/sphere/partial/storey/sleep/political/tension

1  The Government is determined to …………..the terrorist groups in the country.
2  This boy was …………………in a traffic accident at the age of thirteen.
3  Atatürk was an ……………..man.
4  My father remained ………………..about the problem between my brother and me.
5  We left our car at a …………………..car-park.
6  The Red Cross and the Red Crescent are ………………organisations.
7  Europe is in the Northern ………………..
8  ………………….may cause paralysis and some other disabilities in the body.
9  Since Barış ………………,he was late for work yesterday morning.
10  I ……………..the tourist as he spoke too quickly.