İngilizce , İngilizce Testler

İngilizce , İngilizce Testler ( Deneme ) İNGİLİZCE ,İNGİLİZCE TESTLER, DENEME SINAVI 1 –  İngilizce Dersleri ( BirR eysel – Özel  İngilizce Dersleri  ) 2 –  İngilizce Dersleri ( 4 kişi ile yapılan grup İngilizce Dersleri  ) Boşlukları Uygun Seçeneklerle Doldurunuz 1. Richard is in class, —-? A) is he B) doesn’t he C) does he…

Read More

İngilizce – İngilizce Testler

İngilizce – İngilizce Testler ( Deneme ) İNGİLİZCE, İNGİLİZCE TESTLER ,DENEME SINAVI SONUÇLARI 1 –  İngilizce Dersleri ( Bireysel – Özel  İngilizce Dersleri  ) 2 –  İngilizce Dersleri ( 4 kişi ile yapılan grup İngilizce Dersleri  ) Boşlukları Uygun Seçeneklerle Doldurunuz İNGİLİZCE DENEME SINAVI 1. There’s not much —-. A) oranges B) orange juice C) onions…

Read More

İngilizce – İngilizce Testler

İngilizce – İngilizce Testler ( Deneme ) İNGİLİZCE, İNGİLİZCE TESTLER,DENEME SINAVI UYGULAMASI 1 –  İngilizce Dersleri ( Bireysel – Özel  İngilizce Dersleri  ) 2 –  İngilizce Dersleri ( 4 kişi ile yapılan grup İngilizce Dersleri  ) Boşlukları Uygun Seçeneklerle Doldurunuz 1. He always cried when he —- a baby. A) got B) was C) were D)…

Read More

İngilizce – İngilizce Testler

İngilizce – İngilizce Testler ( Deneme ) İngilizce , İngilizce Testler, İNGİLİZCE DENEME SINAVI 1 –  İngilizce Dersleri ( Bireysel – Özel  İngilizce Dersleri  ) 2 –  İngilizce Dersleri ( 4 kişi ile yapılan grup İngilizce Dersleri  ) Boşlukları Uygun Seçeneklerle Doldurunuz 1. Mrs. Jackson —- in a shop? She is a sales person A) is…

Read More