Tenses , İngilizce Zamanlar Hakkında Bilgi

Tenses , İngilizce Zamanlar Hakkında Bilgi Tanımı

1 –  İngilizce Dersleri ( Bireysel – Özel  İngilizce Dersleri  )
2 –  İngilizce Dersleri ( 4 kişi ile yapılan grup İngilizce Dersleri  )

PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE

İNGİLİZCE ZAMANLARIN KULLANIMI : Tenses , İngilizce Zamanlar konusunda İngilizce derslerinde  kullanılan bu ‘‘tense ” in  Türkçe karşılığı yoktur . Yani bu ” tense ” için falanca zaman diye bir karşılık veremeyiz.. Oysa farkında olmaksızın konuştuğumuzda  İngilizcede karşılığı present perfect continuous tense olan  bu zamana uyan bir çok cümleler kurarız.

1 –  Bu zaman ” tense ” geçmişte başlayıp içinde bulunduğumuz anda da süregelen eylemleri
2 –  Geçmişte yapılmış bir eylemin sonuçları (visible) eylem bittiğinde görülebilen hallerde  kullanılır.

A – PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE OLUMLU CÜMLELER Özne + have / has + been + fiil + ing

We have been learning English for 6 years Orhan has been working for Akbank since 2001 Nurses have been working all day. Chidren have been studying for a long time Julia has been living London since she was born.

B – PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE OLUMSUZ CÜMLELER Özne + have / has + NOT  + been + fiil + ing

We haven’t been working for 4 years Footballers haven’t been playing football since last week My father hasn’t been going to school since he was sick. My husband hasn’t been reading a book for weeks. Barbara  hasn’t been cleaning her car  since last month


C – 
PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE SORU CÜMLELERİ Have / has + özne + been + fiil + ing

Have you been living here in İstanbul ? Has your father working for a long time ? Have you been  cleaning  your room  all day ? How long have you been living İstanbul ? How long have you been learning English ? How long has your father reading that news paper ?

TIME EXPRESSION = ZAMAN İFADELERİ

 

for / since / all / day /all year / all summer / all week ………etc.