Tenses , İngilizce Zamanlar Hakkında Bilgi

Tenses , İngilizce Zamanlar Hakkında Bilgi Tanımı

1 –  İngilizce Dersleri ( Bireysel – Özel  İngilizce Dersleri  )
2 –  İngilizce Dersleri ( 4 kişi ile yapılan grup İngilizce Dersleri  ) 

İNGİLİZCE ZAMANLARIN KULLANIMI : İngilizce derslerinde anlatılan Tenses , İngilizce Zamanlar programında   SIMPLE PRESENT TENSE günlük rutin eylemlerin anlatılmasında kullanılır.

SIMPLE PRESENT TENSE (Geniş Zaman)

1 – Günlük alışkanlıklarımızı yada rutin işlerimizi anlatırken kullanılır.

2 – Vapur ,tren vs. gibi tarifelere bağlı hareket eden  bir olayı anlatırken kullanılır.

3 – Sürekli yaptığımız işleri anlatmak için kullanılır.

A –  OLUMLU CÜMLELER

ÖZNE + FİİL

Steven usually goes to work by bus

Janet  has dinner at 9 o’clock in the morning

Tim always studies his lesson at weekends

He sometimes plays with his friends in the garden

The plane  leaves at 5.30 am.

They  usually get up early when they have to go to school.

You  have a  bath in the morning twice a week.

B – OLUMSUZ CÜMLELER

ÖZNE + DON’T / DOESN’T + FİİL

Steven doesn’t usually go to work by bus

Janet  doesn’t have dinner at 9 o’clock in the morning

Tim doesn’t always study his lesson at weekends

He doesn’t sometimes play with his friends in the garden

The plane  doesn’t leave at 5.30 am every time

They  don’t usually get up early when they have to go to school.

You don’t  have a  bath in the morning twice a week.

C – SORU CÜMLELERİ

DO / DOES + ÖZNE + FİİL

Does Steven usually go to work by bus ?

Does Janet  have dinner at 9 o’clock in the morning ?

Does Tim always study his lesson at weekends ?

Does he sometimes play  with his friends in the garden ?

Does the plane  leave  at 5.30 am  ?

Do they  usually get up early when they have to go to school ?

Do you  have a  bath in the morning twice a week ?

NOT: Simple Present ( Geniş Zaman ) olumlu cümlelerinde cümlenin öznesi 3.  tekil şahıs

olduğunda özneden sonra kullanılan fiil sonuna ‘’S’’ takısı alır.

Örnekler:

go…………………goes

study…………….. studies

watch…………      watches

play……………….plays

Time of Adverbs (Zaman Zarfları ) :

Always : Daima
Usually : Genellikle
Never : Asla ,hiçbir zaman
Sometimes : Bazen
Rarely : Nadiren
Often : Sık sık

Bu Zaman zarfları resmi dil kullanıldığında cümle olumlu,olumsuz veya soruda olsa daima fiilden bir önce cümlede yer alır.