TENSES ( İngilizce Zamanlar ) , İngilizce Dilbilgisi , İngilizce Gramer Hakkında..

 

TENSES ( İngilizce Zamanlar ) , İngilizce Dilbilgisi , İngilizce Gramer Hakkında

TENSES ( İngilizce Zamanlar ) , İngilizce Dilbilgisi , İngilizce Gramer Bilgisi

1 –  İngilizce Dersleri ( Bireysel – Özel  İngilizce Dersleri  )
2 –  İngilizce Dersleri ( 4 kişi ile yapılan grup İngilizce Dersleri  )

İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ

There is / There are (some – any)

THERE IS : Var. ( Tekillerde kullanılır.)

There is a desk in my room: Odamda bir sıra var.

There is a lamp in the room : Odada bir lamba var.

There is an orange on the table : Masanın üzerinde bir portal var.

There is a book on my desk : Sırada bir kitap var.

THERE ISN’T : YOK

Olumsuz cümleler

There isn’t a book on the table : Masanın üzerinde kitap yok.

There isn’t a child in the garden : Bahçede çocuk yok.

There isn’t any milk in the fridge : Buzdolabında hiç süt yok.

There isn’t picture on the wall : Duvarda resim yok.

IS THERE .Varmı?

Soru cümleleri

Is there any milk ? Hiç süt varmı?

No, There isn’t any milk: Hayır hiç süt yok.

Yes,There is some milk : Evet biraz var.

Is there a book on the table? Masanın üzerinde kitap varmı?

No,There isn’t a book : Hayır bir kitap yok.

Yes ,There is a book : Evet bir kitap var.

Is there any butter in the fridge ? Buzdolabında hiç tereyağı varmı?

No,There isn’t any butter : Hiç tereyağı yok.

Yes. There is some butter : Evet biraz tereyağı var.

THERE ARE: Var. (Çoğul isimlerde kullanılır.)

There are rabbits in the garden .

There are four children in the class.

There are two birds in the tree .

There are oranges on the table

THERE AREN’T:Yok

Olumsuz cümleler

There aren’t any men in the room : Odada hiç adam yok.

There aren’t any books in the bookcase : Kitaplıkta hiç kitap yok.

There aren’t magazines on the table: Masada dergiler yok.

There aren’t plants in the garden : Bahçede bitkiler yok.

ARE THERE : Varmı?

Are there any rabbits in the garden? Bahçede hiç tavşan varmı?

Yes. There are some rabbits : Evet Birkaç kaç tavşan var.

No, There aren’t any rabbits in the garden : Hayır hiç tavşan yok.

Are there books on the table ?

Yes,there are some rabbits : Evet birkaç tavşan var.

No,there aren’t any rabbits : Hayır hiç tavşan yok.

Some: Sayılabilen isimlerle birkaç (flowers,books,rooms,carpets).Sayılamayan isimlerle biraz anlamı verir. (milk,butter,tea,).

Sadece olumlu cümlelerde kullanılır.

There are some chairs in the room : Odada birkaç sandalye var. ( chairs sayılabilen isim)

There is some bread .Biraz ekmek var : (Sayılamayan isim)

Any : hiç anlamında kullanılır.Olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılır.Sayılabilen ve

sayılamayan isimlerle kullanılır.

There aren’t any pictures on the wall.

Is there any milk ?

Are there any chairs in the room ?

A/ an : Tekil isimlerle kullanılır.

There is a book : Bir kitap var.

There isn’t an elephant in the zoo : Hayvanat bahçesinde fiil var.

have got / has got

HAVE GOT: Sahiplilk bildirir ayrıca insanları , hayvanları birtakım şeyleri

tanımlarken kullanılır

Özneler

Olumlu cümle

He / She / It has got blue eyes .( O mavi gözlere sahip.)

Olumsuz cümle

He / She / It hasn’t got blue eyes.( O mavi gözlere sahip değil.)

Soru cümlesi

Has he /she / it got blue eyes ? ( O mavi gözlere sahipmi?)

Yes,he has. Evet sahip.

No,he hasn’t. Hayır sahip değil.

ÇOĞULLAR

Olumlu cümle

They/You /We /I have got a car

Olumsuz cümle

They/You /We/I /You Haven’t got a car.

Soru cümlesi

Have they / you / we / I got a car ?

Yes, They have . Evet var.

No,They haven’t .Hayır yok.

Cümleler

My mother has got grey hair.

Anna has got a car.

My father has got short curly hair and blue eyes.

She has got a computer.

She has got a book.

They have got two sisters.

My sister hasn’t got a computer.

We haven’t got dark eyes.

He has got a moustache.

He has got a dog.

They have got a house in the city.

Has she got ashort hair?

Has he got a bookcase?

TENSES ( İngilizce Temel Zamanlar ) , İngilizce Dilbilgisi Eğitimi , İngilizce Gramer Tablosı