TENSES ( İngilizce Zamanlar ) , İngilizce Dilbilgisi , İngilizce Gramer Hakkında..

 TENSES ( İngilizce Zamanlar ) , İngilizce Dilbilgisi , İngilizce Gramer Hakkında

TENSES ( İngilizce Zamanlar ) , İngilizce Dilbilgisi , İngilizce Gramer Bilgisi

1 –  İngilizce Dersleri ( Bireysel – Özel  İngilizce Dersleri  )
2 –  İngilizce Dersleri ( 4 kişi ile yapılan grup İngilizce Dersleri  )

TENSES ( İngilizce Zamanlar ) ,  Dilbilgisiİngilzce, İngilizce Gramer ve Uygulamaları

This / These – That / Those

THİS /THESE

This :Bu anlamına gelir ve yakınlık bildirir.Tekil cümlelerde kullanılır.

Olumlu cümle

This is an apple.(Bu bir elmadır.)

Olumsuz cümle

This isn’t a table.(Bu bir masa değildir) .

Soru cümlesi

Is this a man ?(Bu bir adam mı?)

Yes,it is .

No,it isn’t .

Is this a dog ?

Yes,it is.

No, it isn’t

These: Bunlar anlamına gelir ve yakınlık bildirir.Çoğul cümlelerde kullanılır.

Olumlu cümle

These are monkeys .( Bunlar maymun.)

Olumsuz cümle

These aren’t beds.(Bunlar yatak değildir.)

Soru cümlesi

Are these chairs?( Bunlar sandalye mi?)

Yes, they are.

No,They aren’t.

Cümleler

These are rabbits.

These aren’t rabits.

This is a dog.

This isn’t a dog.

These are books.

These aren’t books.

Are these lemons?

No,They aren’t.

Yes,They are.

THAT /THOSE

That :Şu anlamına gelir ve uzaklık bildirir. Tekil cümlelerde kullanılır.

Olumlu cümle

That is a cat .( Şu bir kedidir.)

Olumsuz cümle

That isn’t a lemon.

Soru cümlesi

Is that a lemon mu ? (Şu limon mudur?)

Yes,it is.

No,it isn’t.

THOSE Şunlar anlamına gelir.Çoğul cümlelerde kullanılır.

Olumlu cümle

Those are books. (Şunlar kitap.)

Olumsuz cümle

Those aren’t books.(Şunlar kitap değil.)

Soru cümlesi

Are those books?(Şunlar kitap mı?)

Yes, They are.

No, they aren’t.

Cümleler

That is a bird.

That isn’t a bird.

Those are trees.

Those aren’t trees.

Are those dogs?

Yes,They are.

No, They aren’t.

İs that is a cat?

Yes, İt is.

No, it isn’t.

Can / Can’t

CAN: e bilmek anlamı verir.Yeteneğimizi ifade ederken de can kullanılır. .

Özneler

Olumlu cümleler

He can swim (O yüzebilir )

She can speak English.(O İngilizce konuşabilir.)

It can fly .(O uçabilir.)

They can ride a horse.(Onlar ata binebilir.)

You can play the violin.(Sen keman çalabilirsin)

We can see a car. (.Biz arabayı görebiliriz.)

Olumsuz cümleler

He can’t sing.(O şarkı söyleyemez.)

She can’t cook .(O yemek pişiremez)

She can’t ride a horse.(O ata binemez)

My son can’t read a book.. Oğlum kitap okuyamaz.

I can’t drive a car.(Ben araba süremem.)

Soru cümleleri

Can you play tennis .(Sen tenis oynayabilirmisin?)

Yes, I can play tennis.(Evet oynayabilirim.)

No,I can’t play tennis.(Hayır oynayamam.)

Can they use a computer ? ( Onlar bilgisayar kullanabilirmi?)

Yes ,they can use a computer .(Evet onlar bilgisayar kullanabilir..)

No, they can use a computer(.Hayır onlar bilgisayar kullanamazmaz.)

Birine bir şey yapması için izin verilirkende ”can” kullanılır.

Can I watch TV? Of course,you can.

Yapılması mümkün olan yada potansiyel olrak gerçekleşme gücüne sahip olayları ifade

ederken de kullanılr.

I will finish my work in an hour, so I can’t help you then.

I am very busy now, so,I can’t help you.

TENSES ( Temel  İngilizce Zamanlar ) , İngilizce Dilbilgisi Açıklama, İngilizce Gramer Alıştırmaları