TENSES ( İngilizce Zamanlar ) , İngilizce Dilbilgisi , İngilizce Gramer Hakkında..

TENSES ( İngilizce Zamanlar ) , İngilizce Dilbilgisi , İngilizce Gramer Hakkında

TENSES ( İngilizce Zamanlar ) , İngilizce Dilbilgisi , İngilizce Gramer Bilgisi


1 –  İngilizce Dersleri ( Bireysel – Özel  İngilizce Dersleri  )
2 –  İngilizce Dersleri ( 4 kişi ile yapılan grup İngilizce Dersleri  )

PRESENT PERFECT TENSE

A – OLUMLU CÜMLELER

Özne + have/has + Fiil3 (Past Participle Form)

Jack has finished his homework.
Allison has played in the park today.
They have washed their cars this morning.
You have studied English for two hours.
We have lived in İstanbul since I981.
They have been to İzmir
Barbara has just gone out
Children have had breakfast.

B – OLUMSUZ CÜMLELER

Özne + have/has + not + Fiil3 = Özne + Haven’t / hasn’t + Fiil3

Jack hasn’t finished his homework
Allison hasn’t played in the park today.
They haven’t washed their cars this morning.
You haven’t studied English for two hours.
We haven’t lived in İstanbul since 1981.
They haven’t been to İzmir.
Barbara hasn’t gone out yet.
Children haven’t had breakfast.

C – SORU CÜMLELERİ

Have / has + Özne + Fiil3

Has Jack finished his homework ?
Has Allison played in the park today ?
Have they washed their cars today ?
Have you studied English for two hours ?
Have we lived in İstanbul since 1981 ?
Have they been to İzmir ?
Has Barbara gone out yet ?
Have children had breakfast ?

TIME EXPRESSIONS (Zaman İfadeleri)

never,this summer/winter/year/week……..etc.,just.already,yet,today,lately,recentl y,once,three times,several times……..etc., since, for

 

PRESENT PERFECT TENSE

 

Geçmişte yaptığımız eylemleri zaman vermeden anlatıyorsak, bu tense ‘i kullanırız.

He /She /It den sonra ( has) fiilin üçüncü halini kullanırız.Düzenliyse ( ed )takısı alır

filler düzensiz ise daha farklı takı alır. He,She,It den sonra olumsuz bir cümle kurduğumuzda

olumsuzluk eki hasn’t gelir ve fiilin üçüncü halini kullanırız.

They/ You /We /I dan sonra have fiilin üçüncü halini kullanırız.Cümleyi olumsuz

yaptığımzda olumsuzluk eki haven’t gelir ve fiilin üçüncü halini kullanırız.

FİİLER

buy – bought _bought

work _worked _worked

eat _ ate _ eaten

drive _ drove _driven

go_went_ gone

come _came _come

get _got _got

drink _drank_drunk

travel _travelled_travelled

clean _cleaned _cleaned

EXAMPLES :Alıştırmalar

She has painted

Jane has graduated from university .

He has bought a new car .

My mother has travelled throught Europe .

She has eaten lunch .

My friend has removed all the furniture in the house .

I have talked my mother

You have finished my homework

They have lived in his hometown

They have painted

 

ZAMAN İFADELERİ

For : Geçmişte belli bir noktadan içinde bulunduğumuz ana kadar devam eden bir süreç

bildirir .

for two years : iki yıldan beri

for a month : bir aydan beri

for five minutes : beş dakikadan beri

for a long time : uzun zamandan beri

Örnek

he has beeen manager for three months ..

Since:Eylemin geçmişte başlangıç noktasını belirtir.

since 1987

since Middle Ages : orta yaştantan beri

since yesterday : dünden beri

Örnek

He has been the manager since January .

JUST : Olumlu cümlelerde kullanılır ve only recently (henüz, şimdi, yenice )anlamını verir.

Eylemin yapılmasından sonra geçen sürenin kısalığı ile ilgili vurguyu artırmak için, only just

kullanılır. (Just ) cümlede,yardımcı fiile asıl fiil arasında yer alır.

Have you finished your homework ?

ALREADY : Olumlu cümlede kullanılır ve zaten çoktan anlamına gelir.Bir eylemin umulandan

daha önce bir zamanda yapılmış olduğunu vurgular .Cümle içindeki yeri normalde yardımcı

fiil ile asıl fiil arasındadır, ancak cümle sonunda da kullanılır .

Yet :Soruda ve olumsuz kullanılır ve normal olarak cümlenin sonunda yer alır .

Lately /recently : Son zamanlarda ,son günlerde anlamına gelen lately ve recently present

perfect ile kullanıldığında ,yine kesin bir zaman belirtmeden yaptığımız işleri anlatır.Bu

zarflar özellikle, haber niteliği olan son gelişmeleri ifade ederken çok sık kullanılır.

There has been greats progress in the science of medicine recently .

There have been some changes in my house lately.

Have you seen your parents recently ?

So far : Şu ana kadar anlamına gelir ve genellikle ,so far ,today,so far this month ,so far this

semester ,so far this summer, gibi zarflarla kullanılır.

It  hasn’t snowed so far this winter .

We haven’t eaten anything so far today .

So far this summer ,I have swum in the sea only once.

(Ever , never, all my life,in his life ,always ,occasionally,often,several times ,once ,twice ,gibi

Zarflarla kullanılır. )

Daha önce, sıklık bildiren zarfların (ever,never,always,often )sımple present tense ile

kullanımını görmüştük.Aynı zarflar,anlamda biraz değişiklikle ,present perfect tense ile de

kullanılır.

I always get up early. (sımple present – Ben her zaman erken kalkarım.Bugüne kadar hep

erken kalktım .Bundan sonrada da bir olasılıkla erken kalkacağım. Bu benim alışkanlığım

anlamını verir .)

I have always got up early .(present perfect _Ben her zaman erken erken

kalkmışımdır.cümlesi yaşamının sadece şu ana kadar olan bölümünü kapsar.)

GONE and BEEN

Go fiilini perfecet tense ile iki şekilde kullanırız.

Eğer kişi sözü edilen yerde ise , yada sözü edilen yere gitmek üzere yola çıkmışsa , ” gone ”

kullanılır.

I ‘d like to talk to your mother .is she at home ?

No,she has gone shopping .

Eğer kişi ,sözü edilen yerde daha önce bulunduğunu ifade ediyorsa ,yani konuşma sırasında başka bir mekanda ise BEEN  kullanılır.

Have you ever been abroad ?

Yes, I have been to Germany several times.

I haven’t been to the cimema for three months .