TENSES ( İngilizce Zamanlar ) , İngilizce Dilbilgisi , İngilizce Gramer Hakkında..

TENSES ( İngilizce Zamanlar ) , İngilizce Dilbilgisi , İngilizce Gramer Hakkında

TENSES ( İngilizce Zamanlar ) , İngilizce Dilbilgisi , İngilizce Gramer Bilgisi

 

 1 –  İngilizce Dersleri ( Bireysel – Özel  İngilizce Dersleri  )

2 –  İngilizce Dersleri ( 4 kişi ile yapılan grup İngilizce Dersleri  )

 

PAST PERFECT CONTINUOUS TENSE

 

Özneler

Olumlu cümleler

He had been working .

She had been working .

It had been working .

Olumsuz cümleler

He had not been eating .

She had not been eating .

İt had not been eating .

Soru cümleler

Had she been eating ?

Had she been eating ?

Had he been eating?

Olumlu cümleler

They had been dancing.

You had been dancing .

I had been dancing

We had been dancing.

Olumsuz cümleler

They had not been waiting .

You had not been waiting.

We had not been waiting.

I had not been waiting.

Soru cümleleri

Had they been sleeping ?

Had you been sleeping ?

Had you been working?

 

ÖRNEKLER :

He had been sleeping for two hours when suddenly a noise woke him up in the middle of

the night .

The two countries had been fighting for almost seven years when a peace treaty was signed

between them.

The party had been going on for two hours when the lights suddenly went out .

When she decided to retire ,she had been working as a teacher for fifteen years .

 

Örneklerde görüldüğü gibi,Past Perfect Continuous Tense ,tam olarak Present Perfect

Continuous Tense’in past biçimidir.Hatırlayacağınız gibi,Present Perfect Continuous

Tense,geçmişte başlayıp içinde bulunduğumuz anda da devam eden, yada içinde

bulunduğumuz anda henüz bitmiş ama belirtileri devam eden eylemleri ifade ediyordu.

Past Perfect Continuous ise,geçmişte başlayıp yine geçmişte bir noktaya kadar devam

eden eylemleri ifade eder.

We had been waiting for him for exactly three hours when he fnally came.

His hands were covered in oil,because he had been repairing the car .

The child ‘s eyes were watery , because they had been crying.

They were all exhausted, because they had been working hard since the morning .

(Hepsi çok yorgundu,çünkü sabahtan beri yoğun çalışıyorlardı.)

He had been studying English for two hours when I went to see him.

(Onu görmeye gittiğimde,iki saattir İngilizce çalışıyordu.)