TENSES ( İngilizce Zamanlar ) , İngilizce Dilbilgisi , İngilizce Gramer Hakkında...

TENSES ( İngilizce Zamanlar ) , İngilizce Dilbilgisi , İngilizce Gramer Hakkında

TENSES ( İngilizce Zamanlar ) , İngilizce Dilbilgisi , İngilizce Gramer Bilgisi

1 –  İngilizce Dersleri ( Bireysel – Özel  İngilizce Dersleri  )
2 –  İngilizce Dersleri ( 4 kişi ile yapılan grup İngilizce Dersleri  )

SIMPLE PAST TENSE ( Dili geçmiş zaman )

 (Geçmişte bitmiş yada olmuş olan olaylar için sımple past tense de cümle kurarız.)

VERB : ( filler)

DÜZENLİ FİİLER

Present…… past

Work : çalışmak / Work(ed)

Start : başlamak / Start(ed )

Watch : seyretmek / Watch(ed)

Stay : kalmak / Stay(ed)

Live : yaşamak / Liv(ed)

Marry : evlenmek /Marr(ied) ( y düşer)

Study : çalışmak / Stud(ied ) ( y düşer)

Play : Oynamak / play(ed )

DÜZENSİZ FİİLER

Present ……….. …Past

Come :gelmek Came

Do: yapmak Did

Feed: beslemek Fed

Know .bilmek Knew

Get :almak Got

Drive :sürmek Drove

Buy : satın almak Bought

Drink : içmek Drank

Become : Ollmak Became

Cut : kesmek Cut

Olumlu cümlelerde öznelerden sonra fiil ( ed) takısı alır. Düzensiz filler farklı şekilde yazılır .

He worked : o çalıştı.

She went : o gitti.

He drank : o içti

They cut : Onlar kesti

You got : Sen aldın

We bought : Biz satın aldık

I went : ben gittim.

 

OLUMLU CÜMLELER

She lived in Ankara : o Ankarada yaşadı.

He went to bed early : o erkenden yatmaya gitti.

My brother knew the answer : erkek kardeşim cevabı bildi.

he bought a new car : o yeni bir araba satın aldı.

Your sister washed the dishes : kızkardeşin bulaşığı yıkadı.

She did the shopping : o alışveriş yaptı

They went to the cinema : onlar sinemaya gitti.

We went on holiday : biz tatile gittik.

The cat ate some meat : kedi biraz et yedi.

She finished her homework : o ödevini bitirdi.

She cleaned the house : o evi temizledi.

OLUMSUZ CÜMLELER

We didn’t drink coffee : biz kahve içmedik.

He didn’t feed the dog : o köpeği beslemedi.

My mother didn’t come home : annem eve gelmedi.

She didn’t talk on the phone : o telefonda konuşmadı.

Your sister didn’t clean the house : kızkardeşin evi temizlemedi.

The girls didn’t play the tennis : kızlar tenis oynamadı.

Joe didn’t work in the garden : Joe bahçede çalışmadı.

My father didn’t read a newspaper : babam gazete okumadı.

The man didn’t get up early : adam erkenden kalkmadı.

They didn’t have breakfast : onlar kahvaltı yapmadı.

SORU CÜMLELERİ

Did he work ?

Did she work ?

Did It work?

Did They work?

Did We work?

Did You work?

Did she stay at home ? o evde kaldı mı ? Yes, she did.: evet kaldı / No, she didn’t : hayır

kalmadı .

Did he go to the school ? o okula gittimi? Yes, he did : evet gitti / No, he didn’t hayır gitmedi.

Did Tom write a letter ? Tom mektup yazdımı? Yes , he did . evet yazdı . / No, he didn’t :

hayır yazmadı.

Did Carol do her homework ? Carol ödevini yaptımı ? Yes, she did : evet yaptı / No, she

didn’t : hayır yapmadı.

 

ZAMAN İFADELERİ

Yesterday: dün

Last night : dün gece

Last week : geçen hafta

Last year : geçen yıl

Two days ago : iki gün önce

(Bu zaman ifadeleri sımple past tense de cümlenin en sonunda kullanılır.)

I bought a new car yesterday : ben dün yeni bir araba satın aldım.

Jane went to England in 1952 . Jane 1952 de Ingiltereye gitti.

They went to the cinema five days ago : Onlar beş gün önce sinemaya gitti.

We made a cake yesterday : Biz dün bir pasta yaptık.

Brenda cooked a meal last night : Brenda dün gece yemek pişirdi.

He didn’t stay at home last week : O geçen gece evde kalmadı.

I learned English last year : Geçen yıl Ingilizce öğrendim.

Bill didn’t play football: Bill futbol oynamadı .

They didn’t speak English yesterday : Dün onlar Ingilizce konuşmadı.