TENSES ( İngilizce Zamanlar ) , İngilizce Dilbilgisi , İngilizce Gramer Hakkında...

TENSES ( İngilizce Zamanlar ) , İngilizce Dilbilgisi , İngilizce Gramer Hakkında

TENSES ( İngilizce Zamanlar ) , İngilizce Dilbilgisi , İngilizce Gramer Bilgisi

1 –  İngilizce Dersleri ( Bireysel – Özel  İngilizce Dersleri  )
2 –  İngilizce Dersleri ( 4 kişi ile yapılan grup İngilizce Dersleri  )

SIMPLE PRESENT TENSE( Geniş zaman )

Rutin bir günümüzü ve alışkanlıklarımızı anlatırken sımple present tense de cümle kurarız .

VERBS ( filler)

Work : Çalışmak

Stay : Kalmak

Live : Yaşamak

Do : Yapmak

Watch : Seyretmek

Get up : Kalkmak

Clean : Temizlemek

Go : Gitmek

Read : Okumak

Drive : Sürmek

Play : Oynamak

Cook : Pişirmek

Listen to : Dinlemek

Feed . Beslemek

Like : Hoşlanmak

Swim : Yüzmek

Drink : İçmek

Have breakfast : Kahvaltı yapmak

Have lunch : Öğle yemeği yemek

Have dinner : Akşam yemeği yemek

Come : Gelmek

Wash : Yıkamak

Özneler

He : o ( erkekler için )

She : o ( bayanlar için)

İt : o ( cansız varlıklar ve hayvanlar için)

 

OLUMLU CÜMLELER

( Olumlu cümle kurarken özne he , she , it den sonra filler (s ) takısı alır )

He work(s ) he (has) dinner

She feed(s ) he go (es )

It drink(s) she watch(es )

He listen(s ) to Bob wash(es )

She drink (s)

She works in the garden : O bahçede çalışır

Jane listens to music : Jane müzik dinler .

The cat drinks milk : Kedi süt içer .

Robert walks to school : Robert okula yürür .

She cleans the house : O evi temizler .

Simon has breakfast in the morning .Simon sabahları kahvaltı yapar .

Cristina has lunch in the afternoon .Cristina öğleden sonra öğle yemeği yer .

OLUMSUZ CÜMLELER

Özne he , she , it den sonra olumsuz bir cümle kurarken olumsuzluk eki doesn’t gelir

sonra fiil kullanırız . Fiildeki ( s ) takısı cümle olumsuz olduğu için düşer .

She doesn‘t live in London . O Londrada yaşamaz .

He doesn‘t work in a school : O okulda çalışmaz .

Mary doesn‘t clean the house .Mary evi temizlemez .

The dog doesn‘t drink milk : Köpek süt içmez.

Carolina doesn‘t like eggs . Carolina yumurta sevmez.

SORU CÜMLELERİ

Soru sorarken he, she , it den önce ( does ) gelir. Fillerdeki ( s) takısı düşer.

Does he like pizza ? O pizza sever mi ?

Yes , he does : evet sever./ No, he doesn ‘t : hayır sevmez.

Does your mother speak English ? senin annen İngilizce konuşur mu?.

Does your grandfather work in the garden? senin büyük baban bahçede çalışır mı?

Yes , He does : evet çalışır ./ No ,He doesn’t :Hayır çalışmaz

 

ZAMAN İFADELERİ

Usually : genelikle

Always : daima

Somertimes : bazen

Never : asla : ( Never ) cümleyi tek başına olumsuz yaptığı için olumsuzluk eki ( not ) kullanılmaz.

Often : sık sık

(Bu zaman ifadeleri cümle içerisinde Olumlu cümlelerde , olumsuz cümlelerde , soru

cümlelerinde fiilden bir önce kullanılır .)

Not : Bu kural formal İngilizcede (resmi ) İngilizcede geçerlidir .İnformal İngilizcede zaman

ifadeleri cümle başında yada sonunda kullanılabilir
.
(Örnek olarak)

She often reads a book .o daima kitap okur .

My mother never makes a cake : benim annem asla pasta yapmaz .

He doesn ‘t always go to the cinema : o daima sinemaya gitmez.

Does Paul usually have breakfast ? Paul genellikle kahvaltı yapar mı ?

ZAMAN İFADELERİ

(Bu kullanacağımız zaman ifadeleri cümlenin en sonunda kullanılır.)

every hour : her saat

every day : her gün

every week : her hafta

every month :her ay

every morning : her sabah

in the morning : sabah

in the afternoon : iöğleden sonra

in the evening : akşam

at night : gece

( Örnek olarak )

She gets up at seven every day : O hergün 7 de kalkar .

He often watches TV in the morning. o sık sık sabahları TV seyreder .

My friend goes on holiday ever summer : benim arkadaşım her yaz tatile gider.

She has breakfast in the morning.: o her sabah kahvaltı yapar.

She doesn‘t have breakfast in the morning : o her sabah kahvaltı yapmaz.

My father doesn’t have lunch in the afternoon: Babam her öğleden sonra öğle

yemeği yemez

ÇOĞULLAR

Özneler

They: Onlar

We : Biz

You : Siz

I . ben

 

OLUMLU CÜMLELER

Cümle kurarken özneler They , You , We , I dan sonra kullanacağımız filler asla (s)

takısı almaz aynen kullanılır . .( work , stay , speak , use )

They work in the garden. Onlar bahçede çalışır
.
I play football on Sunday : Onlar pazar günü futbol oynar.

Mary and Tony speak English : Mary and Tony İngilizce konuşur.

They go to the school ever day : Onlar hergün okula gider.

I live in a big house : Ben büyük bir evde yaşarım.

You watch TV in the evening . Sen akşam TV seyredersin .

OLUMSUZ CÜMLELER

They don’t work in a hotel : onlar otelde çalışmaz.

I don’t read a book : ben daima kitap okumam.

I don’t drive a car : ben araba sürmem.

You don’t eat chichen : sen tavuk yemezsin.

We don’t listen to music : biz müzik dinlemeyiz.

SORU CÜMLELERİ

Do you clean the house ? Sen ev temizlermisin ? Yes, I do : Evet temizlerim./ No, I don’t : Hayır temizlemem.

Do they clean the house : Onlar evi temizlermi ? Yes, they do : Evet temizler./ No, they don’t : Hayır onlar evi temizlemez.

Do your sisters go to the cinema ?senin kızkardeşlerin sinemaya gidermi ? Yes , they do : Evet gider ./ No, they don’t : hayır gitmez.

 

SIMPLE PRESENT TENSE (Geniş Zaman)

1 – Günlük alışkanlıklarımızı yada rutin işlerimizi anlatırken kullanılır.

2 – Vapur ,tren vs. gibi tarifelere bağlı hareket eden bir olayı anlatırken kullanılır.

3 – Sürekli yaptığımız işleri anlatmak için kullanılır.

A – OLUMLU CÜMLELER

ÖZNE + FİİL

Janet always goes to work by bus

Tim has lunch at 1 o’clock

Barbara studies lesson in the afternoon

She plays in the garden

The plane leaves at 5.30

They sometimes get up early

You always have a shower in the morning.

B – OLUMSUZ CÜMLELER

ÖZNE + DON’T / DOESN’T + FİİL

Janet doesn’t always go to work by bus

Tim doesn’t have lunch at 1 o’clock

Barbara doesn’t study lesson

She doesn’t play in the garden

The plane doesn’t leave at 5.30

They don’t sometimes get up early

You don’t always have a shower in the morning.

C – SORU CÜMLELERİ

DO / DOES + ÖZNE + FİİL

Does Janet always go to work by bus?

Does Tim have lunch at 1 o’clock ?

Does Barbara study lesson ?

Does She play in the garden ?

Does the plane leave at 5.30 ?

Do they sometimes get up early ?

Do you always have a shower in the morning ?

NOT: Simple Present ( Geniş Zaman ) olumlu cümlelerinde cümlenin öznesi 3. tekil şahıs

olduğunda özneden sonra kullanılan fiil sonuna ‘’S’’ takısı alır.

Örnekler:

go……………………goes

study…………….. studies

watch……………..watches

play…………………plays

Time of Adverbs (Zaman İfadeleri ):

Always : Daima
Usually : Genellikle
Never : Asla
Sometimes : Bazen
Rarely : Nadiren
Often : Sıksık

Bu Zaman İfadeleri resmi dil kullanıldığında cümle olumlu,olumsuz veya soruda olsa daima fiilden bir önce cümlede yer alır .