TENSES ( İngilizce Zamanlar ) , İngilizce Dilbilgisi , İngilizce Gramer Hakkında..

TENSES ( İngilizce Zamanlar ) , İngilizce Dilbilgisi , İngilizce Gramer Hakkında

TENSES ( İngilizce Zamanlar ) , İngilizce Dilbilgisi , İngilizce Gramer Bilgisi

1 –  İngilizce Dersleri ( Bireysel – Özel  İngilizce Dersleri  )
2 –  İngilizce Dersleri ( 4 kişi ile yapılan grup İngilizce Dersleri  )

VERBS ( FİİLLER )

Wait : Beklemek
Think : Düşünmek
Miss : Özlemek , Kaçırmak
Complain : Şikayet etmek
Watch : Seyretmek
Tidy : Toplamak
Find :Bulmak
Forget : Unutmak
Answer : Cevap vermek
Feel : Hissetmek
Believe : İnanmak
Walk : Yürümek
Carry : Taşımak
Heard : İşitmek
Use : Kullanmak
Listen to : Dinlmek
Run : Koşmak
Spend : Harcamak
Send : Göndermek
Carry : Taşımak
Bring : Getirmek
Understand : Anlamak
Know : Bilmek
Move : Taşınmak
Do : Yapmak
Happen : Olmak
Enjoy : Zevk almak
Visit : Ziyaret etmek
Admire : Hayran olmak
Survive : Hayatta kalmak
Clean : Temizlemek
Sleep : Uyumak
Choose : Seçmek
Throw : Atmak
Put : Koymak

VERBS : ( Beginner + Elementary)

Meet : Buluşmak
Brush : Fırçalamak
Go : Gitmek
Work : Çalışmak ( iş )
Cook : Pişirmek
Leave : Bırakmak , Terk etmek
Make : Yapmak
Meet : Buluşmak, Tanışmak
Read : Okumak
Drive : Sürmek
Speak : Konuşmak
Live : Yaşamak
Travel : Seyahat etmek
Finish : Bitirmek
Study : Çalışmak ( ders )
Stay : Kalmak
Read : Okumak
Fly : Uçmak
Come : Gelmek
Tell . Anlatmak
Sing : Şarkı söylemek
Open : Açmak
Buy : Satın almak
Visit : Ziyaret etmek
Earn : Kazanmak ( para )
See : Görmek
Become : Olmak
Drink . İçmek
Cut : Kesmek
Buy : Satın almak
Find : Bulmak
Give : Vermek
Know : Bilmek
Run : Koşmak
Say : Söylemek
Sleep : Uyumak
Write : Yazmak

 

VERBS ( FİİLER )

Wait : Beklemek
Think : Düşünmek
Miss : Özlemek , Kaçırmak
Complain : Şikayet etmek
Watch : Seyretmek
Tidy : Toplamak
Find :Bulmak
Forget : Unutmak
Answer : Cevap vermek
Fell : Hissetmek
Believe : İnanmak
Walk : Yürümek
Carry : Taşımak
Heard : İşitmek
Use : Kullanmak
Listen to : Dinlmek
Run : Koşmak
Spend : Harcamak
Send : Göndermek
Carry : Taşımak
Bring : Getirmek
Understand : Anlamak
Know : Bilmek
Move : Taşınmak
Do : Yapmak
Happen : Olmak
Enjoy : Zevk almak
Visit : Ziyaret etmek
Admire : Hayran olmak
Survive : Hayatta kalmak
Clean : Temizlemek
Sleep : Uyumak
Choose : Seçmek
Throw : Atmak
Put : Koymak

TENSES ( İngilizce Zamanlar ) | İngilizce Dilbilgisi | İngilizce Gramer

 

INTERMEDIATE

Verbs: Fiiller

refuse : reddetmek

socialise : topluma , insanlara karışmak

injure : yaralamak

realise : farketmek

warn : uyarmak

wound : yaralamak

damage : zarar vermek

demonstrate : göstermek, ortaya çıkarmak

beat : yenmek

hire: işe almak, iş vermek

reveal : açıklamak,bildirmek

surrender : teslim olmak

emit: çıkarmak,dışarı vermek

face : karşı karşıya gelmek

repair : onarmak, tamir etmek

print : ( kitap vb.) basmak

save : kurtarmak

drown : boğulmak

protect : korumak

present : sunmak

appoint :atamak,tayin etmek

fire: işten atmak

close down : kapatmak, kapanmak

appreciate: çok memnun olmak

hold : yapmak, yerine getirmek

tend to : eğiliminde olmak

grab : yakalamak, kapmak

attend : …de hazır bulunmak , …e katılmak

grow : büyümek

expand : yayılmak

own : sahip olmak

bang : pat diye vurmak

bother : rahatsız etmek

lift : kaldırmak

compete : yarışmak

collapse : yere yığılmak, düşmek

experience : tecrübe etmek, deneyimlemek

handle : altından kalkmak,üstesinden gelemk

equip : teçhiz etmek, donatmak

accept : kabul etmek

seek : aramak

irritate : kızdırmak,sinirlendirmek

chew : çiğnemek

contrast : aradaki farkı göstermek

consisit of : …den oluşmak

summarise : özetlemek

link : birleştirmek

gather : toplamak, bir araya getirmek

occur : aklına gelmek

resist : direnmek

last : sürmek

manage : başarmak, becermek

admire : hayranlık duymak

restore : eski haline getirmek,restore etmek

offer : sunmak

 

reveal : ortaya çıkarmak

revitalise : yeniden canlandırmak

rediscover : yeniden keşfetmek

design : tasarlamak

explore : inceleme gezisi yapmak,keşfe çıkarmak

claim : iddia etmek

price : fiyat koymak, fiyatlandırmak

head for : belli bir yöne doğru

redevelop : yeniden yapılandırmak

represent : temsil etmek

provide for : ihtiyaçlarını karşılamak

expose : ortaya çıkarmak

break : mola vermek, ara vermek

deceive : aldatmak

enquire : bilgi istemek

unwind : rahatlama

venture : cesaret etmek,göze almak

require : gerekmek

seetle : yerleşmek

disconnect : bağlantıyı kesmek

pour: dökmek

notice : farkına varmak

spill: dökmek ,saçmak

lie :
bir yerde bulunmak,uzanmak

receive : almak

strike : vurmak,rastlamak

share: bölüşmek

crash : gürültü ile çarpmak

spin: baş döndürücü bir hızla dönmek

chat : sohbet etmek ,hoşbeş etmek

beep : korna çalmak

predict : önceden bildirmek,tahmin etmek,kehanette bulunmak

speed : hızlı gitmek,hareket etmek

admit: kabul etmek

celebrate: kutlamak

catch : yakalamak

rush : aceleyle ilerlemek,gitmek,hızlı hareket etmek

join : bir araya gelmek ,birlikte olmak,katılmak

exclaim : haykırmak, bağırmak

drop : bir şeyi yapmaktan vazgeçmek

run off : – den ayrılmak, …e çabucak

blame : suçlamak, ayıplamak

crowd : bir yeri doldurmak, bir yere doluşmak

confess : itiraf etmek

pass : (zaman ) geçmek

turn : belli bir yaşa gelmek

punish : cezalardırmak
lie :
bulunmak


float :
…in üzerinde yüzmek

refer to : …den söz etmek

identify : tanımak,kimliğini teslim etmek

whistle: ıslık gibi ses çıkararak hareket etmek

yell : bağırmak

creak : gıcırdamak

rustle : hışırdamak

tremble : titremek

expect : beklemek,ummak

load : yüklemek

step out : dışarı çıkmak

point at : silahı doğrultmak

rescue : kurtarmak

give in : teslim olmak

sail : gemi ile seyahat etmek

insist : ısrar etmek

demand : talep etmek

force : zorlamak,mecbur etmek

complain : şikayet etmek

forbid : yasaklamak

whip : kırbaçlamak, kamçılamak

glow :
ısıdan parlamak ,kızarmak

murmur : fısıldamak

scream : acıyla bağırmak

echo : yankılanmak

grip: sımsıkı tutmak

questions : sorgulamak

alter : değiştirmek

deliver: teslim etmek

congratulate : tebrik etmek, kullanmak

reach : ulaşmak

applaud : alkışlamak

signify : anlamına gelmek

promote : reklamını yapmak, tanıtım yapmak

wrap : ambalaj yapmak

shut : kapatmak

stick : yapıştırmak

recommend : tavsiye etmek, önermek

state: belirtmek , ifade etmek

chain : zincirlemek, zincire vurmak

attempt : girişimde bulunmak

fine : para cezasına mahkum olmak

escape : kaçmak

end : bitirmek

attack : saldırmak

mind : aldırmak, sakınca görmek, rahatsız olmak

lead : yönetmek, yönlendirmek

tour : turneye çıkmak

preserve : korumak

concentrate : konsantre olmak

collect : biriktirmek

deny: inkar etmek, reddetmek

donate: bağış yapmak

display : göstermek, sergilemek

detest : nefret etmek

step: adım atmak

exhibit : sergilemek

score : puan kazanmak, spor yapmak

differ : benzememek, farklı olmak, başka olmak

prevent : engel olmak mani olmak, önlemek

quit : bırakmak ,terk etmek

disable : sakatlamak,kuvvetten düşürmek, zayıflamak

inspire : isteklendirmek,teşvik etmek

meet: karşılamak, uymak,yetmek

sweat: ter

pound : çarpmak

indicate : göstermek

supervise : denetlemek

establish: kurmak,tesis etmek

inhabit : ( bir yerde) oturmak

capture : yakalamak,ele geçirmek

encourage : teşvik etmek,yüreklendirmek

reinvest : tekrar yatırım yapmak

volunteer : gönüllü olmak

domesticate : ehlileştirmek

dump : (çöpe) atmak

leap: zıplamak,havaya sıçramak

breed : üremek

ensure : sağlamak,garantilemek,

work: işlemek,işe yaramak

feed : beslemek,bilgi vermek

coach : özel ders vermek

splash : sıçratmak (bir sıvıyı)

regain: yeniden kazanmak

run: işletmek

blow up : patlamak

bark: havlamak

restate : yeniden söylemek,başka şekilde açıklamak

unfold : ortaya çıkarmak

gasp : nefesi kesilmek,ağzı açık kalmak

audition : ses veya oyun yeteneği

adore : hayran olmak

overhear: kulak misafiri olmak

alert: alarm vermek

outweight : daha ağır olmak

fit: uymak

seat : oturacak yeri olmak

regulate : düzenlemek

conduct : yürütmek

stray : uzaklaşıp gitmek,yolunu kaybetmek

retire : emekli olmak

obey : itaat etmek

invent : icat etmek

launch : (roketi) uzaya atmak

steer : sürmek,direksiyon kullanmak

paddle : sandal küreği

fasten : bağlamak, tutturmak, tespit etmek

demonstrate : göstermek, canlandırmak

ignition: ateşleme,kontak

pull out : yolun kenarından ayrılmak, hareket etmek

commute : ( trenle, otobüsle vb. düzenli olrak evden işe) gidip gelmek

 

By HÜLYA GÜL

TENSES ( İngilizce Zamanlar ) , İngilizce Dilbilgisi , İngilizce Gramer