TENSES ( İngilizce Zamanlar ) , İngilizce Dilbilgisi , İngilizce Gramer Hakkında...

TENSES ( İngilizce Zamanlar ) , İngilizce Dilbilgisi , İngilizce Gramer Hakkında

TENSES ( İngilizce Zamanlar ) , İngilizce Dilbilgisi , İngilizce Gramer Bilgisi

1 –  İngilizce Dersleri ( Bireysel – Özel  İngilizce Dersleri  )
2 –  İngilizce Dersleri ( 4 kişi ile yapılan grup İngilizce Dersleri  )

PRESENT CONTINUOUS TENSE
( Şimdiki zaman )

 

Biz içinde bulunduğumuz anda meydana gelen olayları anlatmak için Present Continuous Tense‘de cümle kurarız

ÖRNEK I am studying now. Ben şimdi çalışıyorum.

ZAMAN İFADELERİ now : şimdi at the present : şu anda at the moment . şu anda (bu zaman ifadeleri present continuous tense de kullanılır ve cümlenin en sonunda kullanılır .)

VERBS ( Fiiller ) Present continuous tense de cümle kurarken fiiler ( ing )takısı alır. run _ runn(ing) play _ play(ing) watch _watch(ing) make _ mak(ing) work _ work(ing) wear _ wear(ing) sleep _ sleep(ing) go _ go(ing) Present continuous tense de olumlu cümle kurduğumuzda he, she,it den sonra is kullanırız. sonra (ing ) takısı almış filler gelir. He is sleeping: o uyuyor. She is sleeping : o uyuyor. It is sleeping : o uyuyor.

OLUMLU CÜMLELER

He is playing football: o futbol oynuyor. She is driving a car : o araba sürüyor . Tina is walking in the park now : Tina şimdi parkta yürüyor. The sun is shining at the moment : güneş şuanda parlıyor. He is wearing a hat : o şapka takıyor. Your mother is reading a book : senin annen kitap okuyor. She is going to the cinema : o sinemaya gidiyor.

OLUMSUZ CÜMLELER He, she, it den sonra olumsuz bir cümle kurduğumuzda olumsuzluk eki isn’t gelir sonra fiil kullanılır. He isn’t wearing a jumper now : o şimdi kazak giymiyor. My sister isn’t making a snowman : benim kızkardeşim şuanda kardan adam yapmıyor. Jim isn’t playing tennis now : Jim şuanda tenis oynamıyor. He isn’t going to the beach : o kumsala gitmiyor. Bill isn’t speaking English : Bill İngilizce konuşmuyor.

SORU CÜMLELERİ Is he sleeping now ? o uyuyormu ? Yes, he is. evet uyuyor /No,he isn’t. Hayır uyumuyor. Is your father driving a car ? Senin baban araba sürüyormu? Yes,he is .evet sürüyor/ No,he isn’t .hayır sürmüyor Is it rainig now? şimdi yağmur yağıyormu?. Yes,it is : Evet yağıyor./ No, it isn’t. hayır yağmıyor.
.
ÇOĞUL ÖZNELERLE OLUMLU CÜMLELER They, You, We den sonra olumlu cümle kurduğumuzda( are ) gelir sonra fill ( ing )takısı alır. They are speaking at the moment : onlar şuanda Ingilizce konuşuyor. You are making a cake : siz pasta yapıyorsunuz. We are doing our homework now : biz şimdi ödevimizi yapıyoruz. They are watching TV at the moment : onlar şu anda TV seyrediyor. Your sisters are eating a meal : senin kızkardeşlerin şuanda yemek yiyor.

OLUMSUZ CÜMLELER They aren‘t visiting their parents . :now.: onlar şimdi anne ve babasını ziyaret etmiyor. They aren’t cleaning the car : onlar arabayı yıkamıyor. We aren’t cooking their dinner at the moment . biz şuanda onların yemeklerini pişiriyoruz. They aren’t playing tennis now .onlar şimdi tenis oynamıyor.. I am not eating chicken at the moment : ben şu anda tavuk yemiyorum . Your brothers aren’t riding bicycle now : senin erkek kardeşlerin şimdi bisiklet sürmüyor. The girls aren’t sitting in the living room .kızlar oturma odasında oturmuyor .

SORU CÜMLELERİ Are you going shopping ? sen alışverişe gidiyormusun ? Yes, I am . evet gidiyorum ./ No, I am not . hayır gitmiyorum. Are you speaking English ? sen İngilizce konuşuyormusun ? Yes, I am : evet konuşuyorum . No, I am not ./ hayır konuşmuyorum. Are they speaking English ? onlar İngilizce konuşuyormu ? Yes, they are .evet konuşuyorlar./ No, they aren’t . Onlar İngilizce konuşmuyor . They aren’t cleaning the car now . onlar şimdi arabayı temizlemiyor. I am not listenin to music at the moment : ben şu anda müzik dinlemiyorum.


PRESENT CONTINUOUS TENSE VE SIMPLE PRESENT TENSE DE KARIŞIK CÜMLELER

What is he doing now ? o şimdi ne yapıyor ? He is speaking English ? o İngilizce konuşuyor . What does Tom do ? Tom ne yapar ? ( mesleği ne anlamında ): Tom is a pilot . She doesn’t smoke . o sigara ,içmez They don’t have a new car : onlar yeni bir arabaya sahip değil. What time do you go to bed ? Sen kaçta yatağa gidersin ? I go to bed early : Erkenden yatağa giderim. Why do you like your job ? Sen mesleğini niçin seversin ? Because it’s interesting : çünkü çok ilginç. .Who do you live with ? sen kiminle yaşarsın ? I live with my sister and sister . How do you travel to school ? Sen okula nasıl seyahat edersin ? I travel by bus . Otobüsle seyahat ederim . What do you do on Sunday ? Sen Pazar günü ne yaparsın ? I read a book .Kitap okurum. He is looking at the birds : O şimdi kuşlara bakıyor. She is sleeping at the moment ? O şu anda uyuyor . James are watering the flowers ? James çiçekleri suluyor .