TENSES ( İngilizce Zamanlar ) , İngilizce Dilbilgisi , İngilizce Gramer Hakkında...

TENSES ( İngilizce Zamanlar ) , İngilizce Dilbilgisi , İngilizce Gramer Hakkında

TENSES ( İngilizce Zamanlar ) , İngilizce Dilbilgisi , İngilizce Gramer Bilgisi

1 –  İngilizce Dersleri ( Bireysel – Özel  İngilizce Dersleri  )
2 –  İngilizce Dersleri ( 4 kişi ile yapılan grup İngilizce Dersleri

” GOING TO ” FUTURE TENSE

Önceden tasarladığımız,planlanmış bir durumdan söz ediyorsak be going to kullanılır geleceğe dair bir tahminde bulunuyorsak ” will ” kullanılır

Özneler

Olumlu cümleler

He is going to travel.

She is going to travel .

Olumsuz cümleler

He isn’t going to move house.

She isn’t going to move house.

I am not going to buy a car.

Soru cümleleri

Is he going to have a snack?

Yes,he is ./ No,he isn’t.

Is she going to have a party?

Yes,she is/ No,she isn’t

Is she going to watch TV.

Yes,she is/ No,he isn’t

 

Çoğullar

Olumlu cümleler

They are going to play tennis.

You are going to get a puppy .

We are going to have a house warming party.

Olumsuz cümleler

They aren’t going to cut the cake.

We aren’t going to eat some biscuits.

You aren’t going to have a party .

My sisters aren’t going to wash the dishes.

Soru cümleleri

Are they going to stay at a hotel ?

Yes,they are / No,They aren’t.

Are you going to have a baby?

Yes,I am.

No,I am not.

NOT : Near Future Tense cümlelerde go ve come filleri kullanılmaz . Eğer kullanmak gerekirse go ve come fiilinin kullanılacağı cümleler Present Continuous olarak kurulur