TENSES ( İngilizce Zamanlar ) , İngilizce Dilbilgisi , İngilizce Gramer Hakkında...

TENSES ( İngilizce Zamanlar ) , İngilizce Dilbilgisi , İngilizce Gramer Hakkında

TENSES ( İngilizce Zamanlar ) , İngilizce Dilbilgisi , İngilizce Gramer Bilgisi

1 –  İngilizce Dersleri ( Bireysel – Özel  İngilizce Dersleri  )
2 –  İngilizce Dersleri ( 4 kişi ile yapılan grup İngilizce Dersleri  )

TENSES, İNGİLİZCE ZAMANLAR

PAST PERFECT CONTİNUOUS TENSE VE PAST CONTİNUOUS TENSE

When I went home,he was studying.

(Ben eve gittiğimde o ders çalışıyordu.)

When I went home,he had been studying for two hours .

(Ben eve gittiğimde o ik saattir ders çalışıyordu.)

Birinci cümledeki was studying sadece Ben gittiğim anda ne yapıyordu.?sorusuna yanıt

olabilir.İkinci cümledeki had been studying ise Ben gittiğimde yapmakta olduğu işi ne

zamandan beri yapıyordu ? sorusunu yanıtlıyor.

The other members were discussing the agenda when I got to the meeting .

The other members had been discussing the agenda fort he last half hour when I got to the  meeting.