TENSES ( İngilizce Zamanlar ) , İngilizce Dilbilgisi , İngilizce Gramer Hakkında..

TENSES ( İngilizce Zamanlar ) , İngilizce Dilbilgisi , İngilizce Gramer Hakkında

TENSES ( İngilizce Zamanlar ) , İngilizce Dilbilgisi , İngilizce Gramer Bilgisi

1 –  İngilizce Dersleri ( Bireysel – Özel  İngilizce Dersleri  )
2 –  İngilizce Dersleri ( 4 kişi ile yapılan grup İngilizce Dersleri  )

ADJECTİVES ( Beginner )

Nice : Hoş
Great : Büyük:
New : Yeni
Long : Uzun
Old : Yaşlı
Tall: Uzun boylu
Young : Genç
Short : Kısa
Fat : Şişman
Fair : Açık renkli
Dark: Koyu
Slim: İnce
Warm : Sıcak
Easy : Kolay
Noisy : Gürültülü
Strange : Tuhaf
Brave : Cesur
Exciting : Heyecan verici

ADJECTİVES ( Elementary)

Plump : Tombul
Handsome : Yakışıklı
Plain : alımsız : Güzel değil
Wavy : Dalgalı ( saç )
Brave : Cesur
Energetic : Enerjik , Hareketli
Middle – aged : Orta yaşlı
Kind : Kibar
Generous : Cömert
Fascinating : Büyüleyici
Spectacular: Çok etkileyici
Cheap: Ucuz
Large: Geniş
Easy : Kolay
İntelligent : Akıllı
Good: İyi
Bad : Kötü
Beautiful : Güzel
Comfortable: Rahat
Expensive : Pahalı
Cheap : Ucuz
Rich: Zengin
Noisy : Gürültülü
Clever : Akıllı
Boring : Sıkıcı
Fast : Süratli
Perfect : Mükemmel
Cold : Soğuk
Hot : Sıcak
Generous : cömert
Terrible : Berbat
Heavy : Ağır

TENSES ( İngilizce Zamanlar ) | İngilizce Dilbilgisi | İngilizce Gramer

 

PRE – INTERMEDITE

Adjectives : Sıfatlar

responsible: sorumlu

quick – tempered: çabuk kızar

generous: cömert

immature: olgunlaşmamış

decisive: kesin,kararlı

bossy: amirane

upper: üst

energetic: enerjik,faal

ambitious: hırslı,azimli

self – centred : yalnız kendisini düşünen

determined : kararlı

reserved : ağzı sıkı,ihtiyatlı

mean: cimri

intelligent: zeki,akıllı

sensitive: hassas ,duyarlı

secretive: gizli, sır saklayan

succesfull: başarılı

positive: pozitif, olumlu

unreliable: güvenilmez

caring: sevecen,şefkatli

imaginative: hayal gücü kuvvetli,yaratıcı

outgoing: dost canlısı, dışa dönük

helpful : yardımsever,yardımcı

rude : kaba

easy _ going : kaygısız,yüreği geniş, aldırmaz.

stubborn : inatçı

selfish :bencil

shy : utangaç

disorganised : dağınık ,düzensiz

forgetful : unutkan

Lazy : tembel

loyal : sadık

arrogant : kendini beğenmiş

aggressive : saldırgan

shoulder _ length : omuza kadar uzanan saç

wavy : dalgalı

wide : geniş

well _built : güçlü ,kuvvetli

middle _ aged : orta yaşlı

casual : ( giysilerde ) rahat

formal : (giysilerde ) resmi

perfect : mükemmel

upturned : tersine dönmüş

bright : parlak

hooked : kemerli,gaga (burun)

golden : altın

shiny : parlak

silky : ipekli

important : önemli

sincere : samimi

typical : tipik

fattening: şişmanlatıcı

daily : günlük

straight ; doğru

sensible : makul ,mantıklı

huge : çok büyük

handsome : yakışıklı

tanned : bronzlaşmış

private : özel ,hususi

patient : sabırlı

fabulous / wonderful : muhteşem

delicious : lezzetli

excellent : mükemmel

incredible : inanılmaz ,harkulade

ancient : eski ( tarihi )

gorgeous : çok güzel

underwater : sualtı

trational : geleneksel

unfriendly : düşmanca

lousy / awful : kötü

horrible :çok kötü, berbat

crowded : kalabalık

enjoyable : zevk veren

freezing : çok soğuk

stormy : fırtınalı

calm : sakin

miserable : zavallı

uneasy : rahatsız

refreshed : güçlenmiş, canlanmış

cheerful : neşeli

excited : heyecanlı

joyful / happy : heyecanlı, mutlu

moody : değişken

recent / latest : en son, son zamanlarda

exciting : heyecan verici

northern : kuzeydeki

extremely : son derece

hilly : dağlık, tepelik

steep : dik

nearby / close : yakındaki

dry : kuru

colourful : renkli

lively : canlı, neşeli

local : mahalli, yerel

tasteless : Hatasız , lezzetsiz

stale : bayat

tiny : çok ufak

delightful : zevk veren

wet : ıslak

peaceful / quiet : sakin

salty : tuzlu

correct : doğru

relaxing : dinlendirici

disappointed : düş kırıklığına uğramış

gentle / soft / calm :nazik

icy : buzlu

thrilled / excited : heyecan verici

moonless : mehtapsız ( gökyüzü )

stiff : kaskatı

various : çeşitli

cloudless : bulutsuz

snowy : karlı

pebbly : çakıl taşları ile örtülmüş

narrow : dar

tree _ covered : ağaçlarla kaplı

annoyed : sıkılmış, kızmış şaşırmış

terrified : çok korkmuş

glad :
memnun, mutlu

pleased / satisfied / happy : memnun

furious : öfkeli

embarrassed : sıkılmış

nervous : sinirli

surprised : şaşırmış

bored : canı sıkılmış

sweaty : terli

rocky : taşlı, kayalıklı

safe : güvenli, emniyetli

shocked : şoke olmuş, sarılmış

sharp : keskin, sivri

angry _ looking : öfke ile bakan

enormous : muazzam , çok büyük

unclear : berrak değil, bilinmeyen

weak : güçsüz

visible : görülür

confused : şaşırmış,kafası karışmış

certain : kesin, kati

missing : kayıp

entertaining : Eğlendirici

ghostly : hayalet gibi

welcome : makbul , memnuniyetle kabul edilen

alone : yalnız, kimsesiz

sleepy : uykusu gelmiş

sticky : terden yapış yapış

cool : serin

relieved : rahatlamış

lucky : şanslı

useless : yararsız, faydasız

busy : meşgul

worrying : Kaygılı

busy: Meşgul

fatty : Şişmanlatıcı

anxious : Tedirgin

bright : Parlak

lonely : Yalnız

painful : Acı veren

simply / just : sadece

unexplored : Keşfedilmemiş

historical : tarihi

impressive : etkileyici

deep : derin

native: bir yerin yerlisi

rich: zengin

hot: sıcak

greasy : yağlı

glass: camdan yapılmış

wealthy : çok varlıklı

disappointing : düş kırıklığına uğratan

well – written : iyi kaleme alınmış

moving : duygulandırıcı

scientific: bilimsel

TENSES ( İngilizce Zamanlar ) | İngilizce Dilbilgisi | İngilizce Gramer

 

Adjectives (Intermediate)

 

INTERMEDIATE

Adjectives : Sıfatlar

well _ qualified: nitelikli, ehliyetli

elegant : zarif

tought : zor,güç

brilliant : parlak, şahane , görkemli

legal: yasal

mature : olgun, yetişkin

creative : yaratıcı

accurate : kesin , hassas

complex : güç, karmaşık

rude : kaba

equal : eşit

imaginative : yaratıcı

efficient : etkin, verimli, iyi çalışan

cheerful: neşeli, şen

original : orijinal, yaratıcı

calm : sakin

caring : şefkatli

square: kare şeklinde

wavy : dalgalı

well – built : iyi yapılı

curly : kıvırcık (saç)

muscular: kaslı, adaleli

crooked : eğri büğrü, çarpık

slanting : çekik ( göz )

blond : sarışın

freckled : çilli

pale: solgun

skinny: çok zarif

wrinkled : kırışık, buruşuk

cotton : pamuklu

floral : çiçekli

smart : zarif ,şık

buckled : tokalı

round – necked : yuvarlak yakalı

short – sleeved : kısa kollu[B]

navy : lacivert

low – heeled :[/B] alçak topuklu

classic : klasik

velvet : kadife

narrow : dar

matching : uyan (uyumlu)

fitted : uymuş,oturmuş

knee- high : diz boyu

generous : cömert

persistent : inatçı, ısrarcı

selfish : bencil

stubborn: inatçı

annoyed : kızgın

reserved : ağzı sıkı

spoilt: şımarık

shy : utangaç

temporary : geçici

complicated : karmaşık

intense : yoğun

involved : ilgili, içeren

limited : sınırlı

trusted : güvenilir

fortunate : şanslı

justified: haklı nedenlere dayanan

sparkling: pırıl pırıl,parlak

slim: ince

stunning: şaşırtıcı,güzel,çok çekici

talented: yetenekli

spiky: diken gibi,dik dik

excited : heyecanlı

rosy : pembemsi

childlike : çocuksu

determined : kararlı

close : çok yakın

financial : mali,parasal

unique : olağan dışı, eşi benzeri olmayan

world- famous : dünyaca ünlü

grand : şahane, muhteşem

sophisticated: zevkle yapılmış, süslü özenle hazırlanmış

gurgling : lıkırdayan ,fokurdayan

shaking : sarsılan

outstanding : göze çarpan

available : mevcut

fabulous : şahane

entire : toplam, bütün

dull: (hava) kapalı

fun-fiilled : eğlenceli, heyecanlı

delicious : çok lezzetli

rolling : yuvarlanan

refreshing : hayat veren, canlandırıcı

overpriced : çok pahalı

self- catering : yemek pişirme olağı olan

cozy : rahat ve sıcacık

full- equipped : tam donanımlı

spacious : geniş, ferah

high class : yüksek nitelikli ,kaliteli,

exotic : alışılmadık, değişik, egzotik

bottomless: dipsiz ,sonsuz

vast: geniş

towering : çok yüksek

unpolluted : kirlenmemiş

undeveloped: gelişmemiş

visible: görünebilir

unlimited : sınırsız

unbelievable : inanılmaz

last- minute : son anda yapılan

vivid: canlı

first- class : birinci sınıf

gorgeous : muhteşem ,çok güzel ,alımlı

exhausted : yorulmuş,bitmiş, tükenmiş

constant : sürekli

insecure: emniyetsiz,güvensiz

small –time: önemsiz,ufak,hafif

scary: korkunç

tragic : acıklı

entertaining : eğlenceli

shocking :
sarsıcı,şoke edici

realistic: gerçekçi

ashamed : utanmış

worried: üzgün, endişeli

damp: nemli

fluffy: kabarık

blazing : çok sıcak, alev alev yanan

starry : yıldızlı

rocky : taşlı

haunted : büyülü,perili

moved : etkilenmiş

confused : kafası karışmış,anlayamayan

furious : çok öfkeli

long – lasting : uzun süreli

self – assured : kendine güvenen

ruthless : vicdansız ,acımasız

shadowy : gölgeli

tiny : çok küçük

absorbed : kişinin tüm ilgisini, zamanını alan

homeless : evsiz barksız

radioactive : radyoaktif

[B]minor :[/B] ufak , önemsiz

excessive : aşırı, çok miktarda

slippery : kaygan

whizzing : vınlayan

unidentified : kimliği belirlenmemiş

stranded : sıkışmış,çaresiz durumda

illegal : kanunsuz

freelance : serbest çalışan

regional: bölgesel

seasonal : mevsimlik

astonishing : şaşırtıcı

spectacular : etkileyici

deafening : sağır edici (gürültü)

huge : büyük,muazzam

indoor : kapalı yerde, içeride olan

sticky: yapışkan

disorganised : düzensiz

guilty : suçlu

alarming : endişe edici

significant : anlamlı, önemli

spicy : baharatlı

sugary : şekerli,tatlı

well done: iyi pişmiş

unhurried : telaşsız

relaxed : rahat

raw : çiğ,pişmemiş

light : kabarık ,hafif

watery : sulu

bony: kemikli

hard : sert , katı

thick : koyu,katı

false : sahte

home – made : evde yapılmış

awful: korkunç ,çok kötü

relevant : ilgili

separate : ayrı

burglar : ev, bina hırsızı