TENSES ( İngilizce Zamanlar ) , İngilizce Dilbilgisi , İngilizce Gramer Hakkında..

TENSES ( İngilizce Zamanlar ) , İngilizce Dilbilgisi , İngilizce Gramer Hakkında

TENSES ( İngilizce Zamanlar ) , İngilizce Dilbilgisi , İngilizce Gramer Bilgisi

1 –  İngilizce Dersleri ( Bireysel – Özel  İngilizce Dersleri  )
2 –  İngilizce Dersleri ( 4 kişi ile yapılan grup İngilizce Dersleri  )

İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ

Comperative and Superlative Forms of the Adjectives

SIFATLARIN DERECELENDİRİLMESİ

Sıfatların karşılaştırılmalı biçimini elde etmek için comparative de (er)ya da more

sözcüğünü kullanırız. Genellilkle bir heceli ya da bazı iki heceli sıfatlar sonuna (er) takısı alır.

Sıfatlar superlative de (est) takısı alır.

Adjective Comparative Superlative

Cheap: Ucuz Cheaper : (than) Daha ucuz The cheapest : En ucuz

Large:Geniş Larger: (than) Daha geniş The largest : En geniş

Big : Büyük Bigger: (than) Daha büyük The biggest : En büyük

İki yada birkaç heceli sıfatlar

Expensive: pahalı More expensive than) Daha pahalı The most expensive : En

Pahalı

İrregular adjective : Düzensiz sıfatlar

Good Better (than) The best

Bad Worse (than) The worst

Much > More (than) The most

Many > More ( than) The most

Little Less (than) The least

_ y adjective

Noisy. Noisier (than) The noisiest

CÜMLELER

My mother is older than my mother.( Babam annemden daha yaşlı.)

These shops are more expensive than the ones in the country .( Bu şehir diğer bir şehirden

daha pahallı.)

The Sahara is the largest desert in the world .( Sahra dünyanın en geniş çölüdür.)

Our new car is smaller than our old one.( Bizim yeni araba diğer eski arabadan daha

küçüktür.)

She is shorter than her brother. (O kardeşinden daha kısa.)

My brother is the tallest in our family.( Benim erkek kardeşim bizim ailenin en uzunudur.)

A dog is heavier than a mouse (.Bir köpek fareden daha hızlıdır.)

Houses are bigger than flats.( Ev daireden daha büyüktür.)

Castles are the biggest of all. ( Şato hepsinden daha büyük )

Bill is the best student in his class .(Bill sınıfta en iyi örgencidir.)

My new car is faster than my old one(.Benim arabam diğer eski arabamdan daha süratlidir.)

  

Comperative and Superlative Forms of the Adjectives

SIFATLARIN DERECELENDİRİLMESİ

Sıfatların karşılaştırılmalı biçimini elde etmek için comparative de (er)ya da more

sözcüğünü kullanırız.Genellilkle bir heceli ya da bazı iki heceli sıfatlar sonuna (er) takısı alır.

Sıfatlar superlative de (est) takısı alır.

Adjective Comparative Superlative

Cheap: Ucuz Cheaper : (than) Daha ucuz The cheapest : En ucuz

Large:Geniş Larger: (than) Daha geniş The largest : En geniş

Big : Büyük Bigger: (than) Daha büyük The biggest : En büyük

İki yada birkaç heceli sıfatlar

Expensive: pahalı More expensive than) Daha pahalı The most expensive : En

Pahalı

İrregular adjective : Düzensiz sıfatlar

Good Better (than) The best

Bad Worse (than) The worst

Much > More (than) The most

Many > More ( than) The most

Little Less (than) The least

_ y adjective

Noisy. Noisier (than) The noisiest

CÜMLELER

My mother is older than my mother. ( Babam annemden daha yaşlı.)

These shops are more expensive than the ones in the country .( Bu şehir diğer bir şehirden

daha pahallı.)

The Sahara is the largest desert in the world .( Sahra dünyanın en geniş çölüdür.)

Our new car is smaller than our old one. ( Bizim yeni araba diğer eski arabadan daha

küçüktür.)

She is shorter than her brother. (O kardeşinden daha kısa.)

My brother is the tallest in our family.( Benim erkek kardeşim bizim ailenin en uzunudur.)

A dog is heavier than a mouse (.Bir köpek fareden daha hızlıdır.)

Houses are bigger than flats. ( Ev daireden daha büyüktür.)

Castles are the biggest of all. (Şato hepsinden daha büyük )

Bill is the best student in his class . ( Bill sınıfta en iyi örgencidir.9

My new car is faster than my old one (.Benim arabam diğer eski arabamdan daha süratlidir.)

Living in the country is cheaper than living in the city.( Şehirdeki yaşam şehir merkezindeki yaşamdan daha ucuzdur.)

 

TENSES ( İngilizce Zamanlar ) , İngilizce Dilbilgisi , İngilizce Gramer