TENSES ( İngilizce Zamanlar ) , İngilizce Dilbilgisi , İngilizce Gramer Hakkında...

TENSES ( İngilizce Zamanlar ) , İngilizce Dilbilgisi , İngilizce Gramer Hakkında

TENSES ( İngilizce Zamanlar ) , İngilizce Dilbilgisi , İngilizce Gramer Bilgisi

1 –  İngilizce Dersleri ( Bireysel – Özel  İngilizce Dersleri  )
2 –  İngilizce Dersleri ( 4 kişi ile yapılan grup İngilizce Dersleri  )

SIMPLE TENSE ( Basit Zaman)

SIMPLE TENSE OLUMLU CÜMLELER

Cümle içinde fiili olmayan cümlelere basit zaman denir . Cümle kurduğumuzda özne he she it ise

özneden sonra yardımcı fiil olarak ( is ) gelir sonra isim veya sıfat

kullanılır.

He is a doctor : O bir öğretmendir.

She is a vet : O bir veterinerdir .

She is a teacher : O bir öğretmendir .

İt is a table : O bir masadır .

He is a farmer : O bir çiftçidir .

İt is a cat : O bir kedidir .

She is married : O evlidir .

SIMPLE TENSE OLUMSUZ CÜMLELER

Cümle içinde olumsuz cümle kurduğumuzda özne he, she, it ise özneden sonra olumsuzluk eki ( isn’t ) gelir

sonra isim veya sıfat kullanılır .

He isn’ t a doctor : O bir doktor değildir.

She isn’t a vet : O bir veterinerdir .

She isn’ t a teacher : O bir öğretmen değildir.

İt isn ‘t a table : O bir masa değildir .

He isn’ t a farmer . O bir çiftçi değildir .

İt isn’t cat : O bir kedi değildir .

She isn’t married : O evli değildir .

SIMPLE TENSE SORU CÜMLELERİ

İs he a doctor ? O bir doktormu ? No , he isn’t .:hayır değil .Yes, he is : evet doktor

İs she a vet ? O bir veterinermi ? No, she isnt .hayır değil.Yes , she is : evet veteriner

İs she a teacher ? O bir öğretmenmi ? No, he isn ‘t .hayır değildir .Yes, he is : evet öğretmen

İs it a table ? O bir masamı ?No , he isn’t . hayır değildir .Yes ; it is : evet bir masa

İs he a farmer ? O bir çiftçimidir ? No , he isn’t.  hayır değil .Yes ,he is : evet çiftçi

İs it a cat ? O bir kedimi ? No , it isn’t . hayır değil .Yes ,it is : evet kedi

İs she married ? O evlimi ? No, she isn’t .hayır değil.Yes ,she is : evet evli

a: ismin başında sessiz bir harf varsa ( a ) gelir.

a cat : bir kedi

a dog: bir köpek

a book : bir kitap

a teacher : bir öğretmen

an : ismin başında ( a , e , ı , i, o, ö , u ,ü ) gibi sesli harfler varsa ( an ) gelir .

an apple : bir elma

an ice – cream : bir dondurma

an English : bir İngiliz

 

İYELİK SIFATLARI

My : benim Her name’s Emma : Onun adı Emma

Your : senin Your name ‘s Jenny : Onun adı Jenny

Her : onun ( bayanlar için ) Her name ‘s Lisa : Onun adı Lisa

His : onun ( erkekler için ) His name’s Mike : Onun adı Mike

Their :onların their shoes are old .

Our : bizim

our books are beautiful

Its : onun ıts name’s boncuk.

ÇOĞULLAR

OLUMLU CÜMLELER

Özneler

They (are) teachers. Onlar öğrenci .

You (are) students .Siz öğrencisiniz .

We ( are ) children . Biz çocuğuz .

I ( am ) a girl . Ben bir kızım.

OLUMSUZ CÜMLELER

They aren ‘t books : Onlar kitap değil .

You aren’t sisters : Siz kız kardeş değilsiniz .

We aren ‘t teachers : Biz öğretmen değiliz .

I am not a boy : Ben çocuk değilim (erkek)..

SORU CÜMLELERİ

Are they dogs ? Onlar köpek mi ? Onlar köpek mi ? No, they aren’t : hayır değil .Yes, they are : evet köpek

Are you students ? Siz öğrencimisiniz.? No ,we aren’t : hayır değiliz.Yes , we are : Evet öğrenciyiz

Are you (a ) student ? Sen bir öğrencimiisn ? No , I am not : hayır değilim. Yes, I am . evet öğrenciyim.

THİS =Bu THESE = Bunlar

( near ) yakınlık ( near ) yakınlık

This is o book : bu bir kitap. These are books . bunlar kitap.

This is a cat .bu bir kedi. These are cats . bunlar kedi..

This is a rabbit : bu bir tavşan . These are rabbits : bunlar tavşan .

This is a child : bu bir çocuk . These are children : bunlar çocuk.

THAT = Şu ( tekiller için ) THOSE = Şunlar ( çoğullar için )
(Far ) uzaklık

That is a orange : şu bir portakal . Those are oranges: Şunlar portakal .

That is a table : şu bir masa .

Those are tables : şunlar masa .

That is a bird : şu bir kuş.

That is a bed : şu bir yatak. Those are beds : şunlar yatak .

That is apple : şu bir elma . Those are apples : şunlar elma.

 

IRREGULAR PLURALS = (Düzensiz isimler )

Housewife : ev hanımı Housewives . ev hanımları

Child : çocuk Children . çocuklar

Tooth : diş Teeth : dişler

Mouse : fare Mice : fareler

Foot : ayak Feet : ayaklar

Sheep : koyun Sheep: koyunlar

Goose : kaz geese : kazlar

Deer : geyik Deer : geyikler

Woman : kadın Women : kadınlar

İt is a sheep : o bir koyun . they are sheep :

She is a housewife: o bir ev hanımı we are housewife .: biz ev hanımıyız

It is a tooth : O bir diş they are teeth . onlar diş

ÖZNELER

Helen : kız ismi (she)

Father : baba ( he)

Mother : anne ( she)

Father and Mother : ( they )

Car : araba (it)

Dogs : köpekler ( they)

Plane : uçak ( it )

Apples : elmalar ( they)

Nick and I : Nick ve ben ( we )

Tom : erkek ismi ( he )

OLUMLU CÜMLELER

THERE İS = VAR ( tekil cümlelerde kullanılır )

There is a teacher in the classroom : sınıfta bir öğretmen var .

There is a boy in the livingroom : oturma odasında bir çocuk var .

There is a bed in the room : odada bir yatak var .

There is a chair in the classroom : sınıfta bir sandalye var.

There is a book on the table : masanın üstünde bir kitap var .

OLUMSUZ CÜMLELER

There isn’ t a teacher in the classroom . sınıfta bir öğretmen yok.

There isn’t a boy in the livingroom: ::odada bir çocuk yok.

There isn’t a bed in the room : odada bir yatak yok.

There isn’t a chair in the classroom : sınıfta bir sandalye yok

There isn’t a book on the table : masanın üstünde bir kitap yok.

SORU CÜMLELERİ

Is there an apple in the fridge ? Buzdolabında bir elma var mı ? Yes , there is – No, there is

Is there a computer on the table ? Masanın üzerinde bir bilgisayar varmı ? Yes , there is – No ,there isn’t

Is there a book on the table ? Masanın üzerinde kitap var mı? Yes , there is – No, there is

 

THERE ARE = VAR ( çoğul cümlelerde kullanılır)

There are two books on the table : Masanın üstünde iki kitap var .

There are students in the garden : Bahçede öğrenciler var .

There are lamps in the room : Odada lambalar var .

There are flowers in the vase : Vazoda çiçekler var.

There are books in the bookcase : Kitaplıkta kitaplar var.

There are some plants in the garden : Bahçede birkaç çiçek var.

OLUMSUZ CÜMLELER

There aren’t keys on the table : Masanın üzerinde anahtar yok.

There aren’t two girls in the kitchen : Mutfakta iki kız yok .

There aren’t flowers on the table : Masanın üzerinde çiçek yok.

There aren’t any posters on the wall : Duvarda poster yok.

SORU CÜMLELERİ

Are there two eggs in the fidge ? No, there aren’t – Yes , there are .

Are there five books on my desk ? Sıramın üzerinde beş kitap varmı ? No, there aren’t _ Yes , there are

Are there posters on the wall ? Duvarda poster var mı? No, there aren’t _ Yes , there are

Are there flowers on the table ? Masanın üzerinde çiçek var mı ? No, there aren’t _ Yes , there a