THE PASSIVE ( Karmaşık Yapılar ) ANLATIMI 

 The Passive ( Karmaşık Yapılar ) Açıklaması

1 –  İngilizce Dersleri ( Bireysel – Özel  İngilizce Dersleri  )
2 –  İngilizce Dersleri ( 4 kişi ile yapılan grup İngilizce Dersleri  )

Karmaşık yapılarda iki tür passive yapı kullanılır :

A)    It + passive verb + that + clause

1. Active       : People say that he is very rich : İnsanlar onun çok zengin olduğunu söylüyor.

    Passive     : It is said that  he is very rich : Onun çok zengin olduğu söyleniyor.

2. Active       : They knew that the manager was on holiday : Onlar yöneticinin tatilde olduğunu biliyorlardı.

    Passive     : It was known  that the manager was on holiday : Yöneticinin tatilde olduğu biliniyordu.

3. Active      : People think that a thief stole the painting from the museum : İnsanlar tabloyu müzeden bir hırsızın çaldığını sanıyor.

    Passive    : It is thought think that a thief stole the painting from the museum : Tablonun müzeden bir hırsızın tarafından çalındığı sanılıyor.

B)      subject + passive verb + to + infinitive

1.   Active     : People say that he is very rich : İnsanlar onun çok zengin olduğunu söylüyor.

      Passive   : He is said  to be very rich : Onun çok zengin olduğu söyleniyor.

2.    Active    : They knew that the manager was on holiday : Onlar yöneticinin tatilde olduğunu biliyorlardı.

       Passive   : The manager was known to be on holiday : Yöneticinin tatilde olduğu biliniyordu.

3.    Active     : People think that a thief stole the painting from the museum : İnsanlar tabloyu müzeden bir hırsızın çaldığını sanıyor.

       Passive   : A thief is thought to have stolen the painting from the museum : Tablonun müzeden bir hırsızın tarafından çalındığı sanılıyor.

The Passive ( Karmaşık Yapılar )

EXERCISES

1 –  They reported that Madonna had cancelled the concert : Madonnanın konserini iptal ettiğini bildirdiler.
Madonna was reported to have cancelled the concert : Madonnanın konserinin iptal edildiği bildirildi.

2 –  Everybody thought that the man with black glasses was really blind : Herkes siyah gözlüklü adamın gerçekten kör olduğunu sandı.
 The man with black glasses was thought to be really blind : Siyah gözlüklü adamın gerçekten kör olduğu sanıldı.

3 –  They know that John was absent in the last meeting : Onlar John un son toplantıda olmadığını biliyorlar.
John is known to be absent  in the last meeting : John un son toplantıda olmadığı biliniyor.

4 –  The teacher felt that the students were not listening to the lesson :  Öğretmen öğrencilerin dersi dinlemediklerini hissetti.
The students were felt not to have been listening to  the lesson : Öğrencilerin dersi dinlemedikleri hissedildi.

 

5 –  People found that the earth was round not flat : İnsanlar yer yüzünün düz değil yuvarlak olduğunu öğrendi.
The earth was found to be round not flat : Yer yüzünün düz değil yuvarlak olduğu öğrenildi.

The Passive ( Karmaşık Yapılar )

6 –  They know that petrol prices will rise again : Onlar petrol fiyatlarının tekrar yükseleceğini biliyorlar.
 Petrol prices are known to rise again : Petrol fiyatlarının tekrar yükseleceği biliniyor.

7 –  People think that the poor man is somewhere in the village : İnsanlar fakir ( zavallı )  adamın köyde bir yerde olduğunu sanıyor.
 The poor man is thought to be  somewhere in the village :  Fakir ( zavallı )  adamın köyde bir yerde olduğunu sanılıyor.

8 –  Some people say that she has a lot of money in the bank : Bazı insanlar onun bankada çok parası olduğunu zannediyor.
She is said to have a lot of money in the bank : Onun bankada çok parası olduğu zannediliyor.

9 –  We believe that he is living in Italy : Biz onun İtalya da yaşadığına inanıyoruz.
He is believed to be living in Italy :  Onun İtalya da yaşadığına inanılıyor.

10 –  We know that they dug a tunnel and escaped from the prison : Biz onların bir tünel kazıp hapishaneden firar ettiğini biliyoruz.
They are known to dig  a tunnel and escape from the prison :  Onların bir tünel kazıp hapishaneden firar ettiği biliniyor.

The Passive ( Karmaşık Yapılar )