Türkiye’de İngilizce Eğitimi Hakkında Bilgiler

Türkiye’de İngilizce Eğitimi Konusu

1 – İngilizce  Eğitimi ( Birebir Özel İngilizce Eğitimleri )
2 – İngilizce Eğitimi  ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla İngilizce Eğitimleri   )

Türkiye’de İNGİLİZCE eğitiminde İngilizce, ilköğretim, lise ve üniversitede öğretilen yabancı dile verilen genel isimdir.

Türkiye’de uzun yıllar yabancı dil olarak öğretilen İngilizce bu konumunu korumaktadır. Türkiye’de İngilizce eğitimi  Fransızcanın giderek etkisini kaybetmeye başladığı dönemde bir çıkış yakalamıştır.   Bir zamanların soylular dili olan Fransızca önemini yitirmiş ve II. Dünya Savaşı ertesinde yükselen   Amerikan etkisiyle İngilizce Türkiye’de ve dünyanın diğer ülkelerinde  güç kazanmıştır.

Devletin çıkardığı 8 yıllık ilköğretim yasasından sonra Türkiye’de İngilizce eğitimi, ilköğretimde 2. sınıflara kadar çekilmiştir. Genel liselerin 4 yıla çıkmasıyla beraber Türkiye’de İngilizce eğitimi konusunda gelişen hazırlık sınıfı kavramı ortadan kalkmış İngilizce derslerinin haftalık ders saati artmış bulunmaktadır.

Türkiye’de İngilizce eğitimi  konusunda pek çok üniversite, liselerde hazırlık sınıfı okunmuş bile olsa öğrencilerini bir yeterlilik sınavından geçirerek İngilizce seviyelerini ölçmektedir. Ön koşullara uymayan öğrenciler bir yıl süreyle hazırlık sınıfında yoğun İngilizce programlarıyla yeterli seviyeye getirilirler. İngilizce öğretmenliği programlarında da bu yeterlilik sistemi uygulanmaktadır. İngilizce öğretmenliği programları hazırlık sınıfı dahil edildiğinde 5 yıl, 10 yarıyıldan oluşmaktadır. Yeterlilik sınavını veren öğrenciler 8 yarıyıl boyunca İngilizce okuma ve konuşma becerileri, İngilizce dil bilgisi, yazma becerileri, ve bu becerileri öğretme yöntemleriyle ilgili dersler aldıkları gibi İngiliz edebiyatı, Amerikan edebiyatı ve İngiliz dilinin tarihi ve yapısıyla ilgili yoğun olmayan dersler alırlar. Ayrıca günümüzde İngilizce’nin önem kazanmasıyla birlikte çok sayıda İngilizce eğitim siteleri kurulmuştur. Aynı zamanda İngilizce’nin bilgisayar ortamında öğretilmesiyle ilgili Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı’nın çeşitli projeleri bulunmaktadır.

Okullarda İngilizce 
İlköğretim okullarında Türkiye’de İngilizce eğitimi 2. sınıfta başlamaktadır. Dersler İngilizce öğretmenleri tarafından verilmektedir. İlköğretim birinci kademe olan 4. ve 5. sınıflarda da haftalık ders saati 3’tür.

İlköğretim ikinci kademede (6., 7. ve 8. sınıflarda) ise yabancı dil ders saati 4 tür.

Orta öğretimde yabancı dil zorunlu olmakla beraber okul türlerine göre çeşitlilik göstermektedir. Anadolu Liselerinde 9. sınıflarda haftalık ders saati 6 iken ve kimi okullarda ek olarak 2 saatlik video dersi okutulurken, Düz liselerde yabancı dil ders saati 3 tür. Ayrıca Anadolu liselerinde ikinci yabancı dil olarak Almanca ve seyrek olarak Fransızca da okutulmaktadır.

İngilizce – Türkçe dilleri karşılaştırması
İngilizcede özne kullanımı her tümce (cümle) de gerekli iken Türkçede sadece eylem kullanmak yeterlidir. (Günlük dilde bu kural ihlal edilebilir.)
İngilizce mantığına göre zaman gider, Türkçe mantığında ise insan gider.
Türkçede 5 ana zaman eylemi varken, İngilizce’de 12 zaman eylemi vardır.
Türkçede tümceler özne-nesne-yüklem şeklinde sıralanırken İngilizcede özne-yüklem-nesne şeklinde sıralanır.