ÜDS SAĞLIK BİLİMLERİ KELİMELERİ LİSTESİ.

ÜDS SAĞLIK BİLİMLERİ KELİMELERİ LİSTESİ

Üds Sağlık Bilimleri Kelimeleri ve Türkçeleri

1 –  Sağlık Bilimleri Dersleri ( Bireysel – Özel  Sağlık Bilimleri Dersleri  )
2 –   Sağlık Bilimleri Dersleri ( 4 kişi ile yapılan grup Sağlık Bilimleri Dersleri

1 –  Sağlık Bilimleri Dersleri ( Bireysel – Özel  Sağlık Bilimleri Dersleri  ): 

Sağlık bilimlerinden sınava girecek olan tıp mensuplarına içeriğinde sağlık sınavına girmek isteyen öğrenciler için aradıkları ve ihtiyaç duydukları okuma parçalarının nasıl çözüleceği hakkında püf noktalar,  dil bilgisi sorularını çözmekte zorlananlar için özel çözüm teknikleri, cümle tamamlama, paragraf tamamlama, benzemez cümleyi bulma, benzer veya eş anlamlı cümle bulma gibi sınavın tüm can alıcı noktalarının anlatıldığı ve Üds Sağlık Bilimleri Kelimelerinin öğretildiği sınav çözüm teknikleri bilgilerinin bulunduğu sağlık bilimleri için özel hazırlanmış Üds Sağlık Bilimleri Kelimelerini içeren programlarla birebir özel ders alarak bu sıkıntıdan kurtulabilirsiniz. REFERANSLAR SAYFASINDA son yapılan yökdil sınavından 65- 85 arası puanlar almış doktor arkadaşlarınıza veya meslektaşlarınıza sorarak bilgi alabilirsiniz.

2 – Sağlık Bilimleri Dersleri ( 4 kişi ile yapılan grup Sağlık Bilimleri Dersleri ):

 4  tıp mensubundan oluşan gruplara da yukarıda içerik ve özellikleri verilen Üds Sağlık Bilimleri programlarının  aynen uygulanması ile ÜDS sağlık bilimleri sınavına % 100 garantili öğrenci hazırlanır.

1. anemia=kansızlık
2. anorexia= iştahsızlık
3. ache, pain, agony= acı
4. asthma= astım
5. arteriosclerosis= damar sertleşmesi
6. artery= atardamar
7. arm= kol
8. ankle= ayak bileği
9. antibody= antikor
10. age-linked= yaşa bağlı
11. afflict= hastalığa yakalanmak
12. admission to hospital= hastaneye kabul
13. acute= ağır, vahim, akut
14. abort= çocuk düşürmek
15. abortion= kürtaj
16. acquired= doğuştan olmayan, sonradan elde edilmiş
17. aging= yaşlanma
18. anorexia= anoreksi, yememe hastalığı
19. anthrax= şarbon
20. apnoea= apne (uyku vs. esnasında)nefes alma
işlevinin geçici olarak durması
21. armpit= koltukaltı
22. bubble= kabarcık
23. backward= zeka geriliği olan
24. be taken ill= hastalık kapmak, hastalığa yakalanmak
25. belly= karın, abdomen
26. blood transfusion= kan nakli
27. blood group= kan grubu
28. blood count= kan sayımı
29. blood test= kan testi
30. bladder= idrar torbası, mesane
31. body= vücut
32. bile= safra
33. bleed to death= kanamadan ölmek
34. bile duct= safra kesesi (gallbladder)
35. breast= göğüs
36. bone= kemik (bony=kemiksi)
37. bone morrow= kemik iliği
38. bout= hastalık nöbeti
39. brain imaging= beyin görüntüleme
40. breakdown= sinir bozukluğu, ruhen çökme

41. breastfeeding= emzirerek besleme
42. breathlessness= soluk alamama, soluksuzluk
43. bronchitis= bronşit
44. bronchus= bronş
45. brain= beyin
46. blister= kabarcık, su toplama
47. blood vessel= kan damarı
48. blood= kan
49. beat= kalbin atması
50. breath= nefes almak
51. bubonic plague= hıyarcık vebası
52. carcinogenicity= kanser yapma eğilimi
53. clot= pıhtılaşmak, pıhtı
54. cavity= dişte çürük
55. cervical= boyun ile ilgili
56. chafe= yaralamak, berelemek, kızartmak
57. clean bill of health= sağlık belgesi
58. compromised= zayıf düşmüş
59. conceiving= gebe kalma
60. contract= kasılmak
61. confined to bed= yatağa bağlı, yatağa mahkum
62. congestive= kan veya su toplamasıyla ilgili
63. contraction= kasılma
64. congenital= doğuştan
65. chamber= odacık, boşluk
66. circulate= dolaşmak
67. constrict= daraltmak, büzmek
68. choke= boğmak, nefesini kesmek
69. cerebellum= beyincik
70. cell= hücre
71. chest= göğüs
72. component= uzuv
73. cartilage= kıkırdak
74. capillary= kılcal damar
75. cough= öksürük
76. cancer= kanser
77. calcification= kireçlenme
78. contagious= bulaşıcı
79. cure= remedy=relief= şifa
80. cyclic= periyodik, dönemsel
81. cytological= hücreye ilişkin
82. deteriorate= kötüye gitmek
83. debilitate= sakat bırakmak
84. dilate= genişletmek
85. defect= kusur / hata
Üds Sağlık Bilimleri Kelimeleri
86. diagnose= teşhis etmek
87. discoloration= renk bozukluğu
88. dementia= bunama
89. depression= depresyon
90. dejection= keyifsizlik
91. distress= sıkıntı
92. dizziness= baş dönmesi
93. diffuse = yayılmak
94. deficiency= eksiklik
95. deficient= eksik
96. drug= ilaç, uyuşturucu
97. dose= doz
98. delivery= teslimat,doğurma,doğum
99. demented= bunamış
100. deglutition= yutkunma
101. decay= çürümek
102. dietary= perhizle ilgili, perhiz yemeği
103. digest= sindirmek
104. dysentery= dizanteri
105. diphtheria= difteri
106. dormancy= uyku hali
107. donor= bağışçı
108. droplet= zerre, damlacık
109. dysfunction= fonksiyon bozukluğu
110. dress= pansuman yapmak
111. dressing= pansuman
112. dyslexic= okuma zorluğu çeken
113. disinfectant= dezenfektan
114. distension= şişkinlik
115. deafness= sağırlık
116. dire= acil, çok ciddi
117. disability= sakatlık
118. discharge from= hastayı taburcu etmek
119. disfigurement= vücutta şekil kaybı(kozmetik bozukluk)
120. disorder= bozukluk, düzensizlik
121. drowsiness= aşırı uyuklama hali
122. drug addiction= uyuşturucu bağımlılığı
123. deformity= çarpıklık, sakatlık
124. evanescent= kısa ömürlü
125. enlarge= büyütmek
126. empty= boşaltmak
127. examine= incelemek, muayene
128. establish= tanı koymak
129. emit= yaymak
130. effect= etki,etkilemek
Üds Sağlık Bilimleri Kelimeleri
131. excrete= vücuttan atmak, boşaltmak
132. excretion= boşaltım
133. edema= ödem
134. exhale= nefes vermek
135. injury= yaralanma, incinme
136. immunity= bağışıklık
137. eczema= egzama
138. earplug= kulak tıkacı
139. exemption= bağışıklık, muafiyet, immunity
140. expectorate= balgam çıkartmak, kan tükürmek
141. expiration= soluk, nefes verme
142. eyeball= göz küresi
143. emergency= acil durum
144. endemic= salgın hastalık
145. epidemic= salgın
146. etiologic= hastalık nedenleriyle ilgili
147. every-other-day= gün aşırı
148. excreta= dışkı
149. faint= bayılmak
150. fibre= lif
151. facial= yüzle ilgili
152. fatigue= yorgunluk
153. fracture= kırık
154. febrile= ateşli
155. fluid=Liquid= sıvı
156. fatal= ölümcül
157. fat= yağ
158. fertilize= döllenmek
159. fateful= ölümcül, feci
160. function= işlev
161. fetal= fetüse ilişkin
162. fair-skinned= açık tenli
163. fat gain= yağ birikimi
164. growth= büyüme, gelişme
165. German Measles= kızamıkçık
166. gland= bez
167. genetically modified= genetiğiyle oynanmış
168. germicide= mikrop öldürücü
169. groove= kanal
170. get over= defeat the disease = hastalığı yenmek
Üds Sağlık Bilimleri Kelimeleri
171. glandular= salgı bezlerine ait
172. glottis= nefes borusunun ağzı
173. gut= bağırsak
174. groin= kasık
175. gallstone= safrataşı
176. gestation= gebelik
177. gender= cinsiyet
178. genetic mutation= genetik değişim
179. heart= kalp
180. head= baş
181. heartache= kalp krizi
182. hypermetropic= far sighted, hipermetrop
183. hypertension= yüksek tansiyon
184. hypotension= düşük tansiyon
185. hematogenous= kan yoluyla
186. heredity= kalıtım
187. hospitalize= hastaneye yatırmak
188. heal= iyileşmek
189. hay fever= saman nezlesi
190. heal wounds= yaraları iyileşmek
191. health development = sağlık geliştirme
192.  health programs = sağlık programları
193. haemorrhage= kanama, hemoraj
194. hallucination= halüsinasyon
195. hypersensitive= aşırı duyarlı
196. hypochondriasis= hastalık hastası olma durumu
197. hereditary= kalıtsal, irsi
198. heredity= kalıtım, soya çekim
199. hiccup= hıçkırmak
200. hindbrain= beynin arka kısımları
201. hypothermia= vücut ısısında düşme
202. in utero= rahimde, henüz doğmamış
203. inborn= congenital, hereditary, innate, kalıtsal
204. incubator= kuvöz
205. infanticide = bebeklerin öldürülmesi
206. infect= contaminate, taint =bulaştırmak
207. infected= enfekte olmuş
208. infectious= bulaşıcı
209. infirmity= zayıflık, sakatlık
210. inhaler= soluğu ciğerlere(narkoz vb.)verme
aygıtı, zehirli gazlardan korunma aygıtı
211. intensive care unit= yoğun bakım ünitesi
212. injury= yara, hasar
213. inoculation= vaccination, injection=aşı, aşılama
214. in-patient= hastanede yatan hasta
215. if left untreated= tedavi edilmeden bırakılırsa
Üds Sağlık Bilimleri Kelimeleri
216. infraction= enfarktüs
217. itch= kaşımak
218. irritate= tahriş etmek
219. inhale= nefes almak
220. infant= süt çocuğu
221. infect= bulaştırmak
222. inflammation= iltihap
223. immunization= bağışıklık
224. immune-compromised=bağışıklıkları tehlikede olan
225. immunization= bağışıklık kazandırma
226. implant= dikme, aşılama
227. insomnia= uykusuzluk
228. instil= aşılamak
229. intensely= yoğun bir şekilde
230. internal= dahili, iç tarafta
231. intoxication= poisoning=zehirlenme
232. intracranial= kafatası içinde bulunan
233. intravenous= damar içi
234. invasive= deri altına inen, vücut içi
235. irregularly= düzensiz olarak
236. irremediable= tedavisi imkansız
237. irritability= sinirlilik, asabilik
238. irritation= tahriş
239. Ischemic stroke= iskemiye (yetersiz kan akımı)bağlı felç
240. jail fever= tifo
241. junk food= yüksek kalorili ama besin değeri düşük hazır
yiyecekler
242. juvenile diabetes = genellikle çocuklar ve ergenlerde görülen
insüline bağlı diyabet
243. jaundice= sarılık
244. joint= eklem
245. jaw= çene
246. kidney= böbrek
247. knee to pelvis= dizden leğen kemiğine kadar
248. knee= diz
249. laceration= yırtılmaya bağlı oluşan yara
250. late starter= (konuşmaya vs.) geç başlayan
251. latent= belirti göstermeyen, gizli
252. lean= zayıf, sıska, yağsız
253. lean tissue= kas, doku
254. lethal= fatal, mortal=öldürücü
255. lethargy= uyuşukluk
Üds Sağlık Bilimleri Kelimeleri
256. leukemogenic = kan kanserinin sebebi olarak gösterilen
faktörlerle ilgili
257. life span = ömür, life time
258. life will = yaşama arzusu
259. lifelong= ömür boyu devam eden
260. limb= kol veya bacaklardan her biri
261. liver= karaciğer
262. lung= akciğer
263. lymph= lenf
264. leg= bacak
265. lung cancer= akciğer kanseri
266. loss of muscle= güç kaybı
267. lumen= bağırsak vb. tüp şeklindeki bir organın iç
boşluğu
268. Lyme disease= kenenin taşıdığı bir bakteri yoluyla bulaşan
bir enfeksiyon
269. malady= hastalık
270. malnutrition= kötü beslenme, beslenme bozukluğu
271. marrow= ilik, öz, ilik kemiği
272. mass vaccination= kitlesel aşılama, aşılama kampanyası
273. meninges= beyni örten 3 membran’dan biri
274. meningitis= menenjit
275. mental retardation= zeka geriliği
276. mentally handicapped= zihinsel özürlü
277. metastasize= tüm vücuda yayılmak
278. monitor = izlemek, takip altında tutmak
279. mortality= ölümlülük, ölüm oranı
280. mucous coat= bazı uzuvların iç yüzünü kaplayan salgılı zar
281. muscle power= kas gücü
282. mutant= mutasyona uğramış organizma
283. myope= near-sighted, miyop
284. muscle= kas
285. memory= hafıza
286. measles= kızamık
287. myalgia= kas ağrısı
288. mumps= kabakulak
289. mortal= ölümcül
290. membrane= zor
291. medication= ilaç verme
292. malnutrition= kötü beslenme
293. nutrition= beslenme
294. neuropathy= sinir hastalığı
295. neck= boyun
Üds Sağlık Bilimleri Kelimeleri
296. national health scheme=ulusal sağlık planı
297. neonatal= doğumdan sonraki 4 haftayla ilgili
298. neoplasia= yeni ve anormal hücre artması
299. neurodegenerative= sinir dokusunun zamanla yok olmasıyla ilgili
300. neuron= nöron, sinir hücresi
301. nodule= yumru, düğüm, nodül
302. nonlethal= öldürücü olmayan
303. nausea= bulantı
304. noxious= zararlı, öldürücü
305. nutrient composition= besin bileşimi
306. nutritional= beslenmeyle ilgili
307. nutritious= nourishing, wholesome=besleyici
308. obsessive= saplantılı
309. occasional= ara sıra olan
310. one in a million= milyonda bir
311. operating theatre= ameliyathane
312. osteoclast= kemik hücrelerinin yıkımından ve
rezorpsiyonundan sorumlu hücreler
313. outbreak = epidemic=ortaya çıkma, salgın
314. outpatient= ayakta tedavi edilen hasta
315. obesity= anormal kiloluluk
316. ovulation= yumurtlama
317. obstruct= tıkamak
318. ovary= yumurtalık
319. operation= ameliyat
320. overdose= aşırı doz
321. palpitation= çarpıntı
322. painkiller= ağrı kesici
323. papillary dilation= göz bebeğinin açılması
324. paralysed= felç olmuş
325. paralysis= felç, inme
326. paralyze= criple, disable=felç
327. partial= kısmi
328. pass along= insandan insana aktarmak
329. paternal= baba tarafından
330. pathological= patolojik
331. pathology= patoloji, hastalıklara neden olan yapısal ve
fonksiyonel sapmaları inceleyen bilim dalı
332. personalized medicine=kişiselleşmiş tıp
333. plaque= plaka, diş taşı
334. posterity= gelecek kuşaklar, next generation
335. post-traumatic= travma sonrası
336. posture= bedenin duruş şekli
337. prescribe= reçete yazmak
338. preservative= koruyucu
339. preserve= maintain, conserve, secure=korumak
340. prognosis= prognoz (bir hastalığın süresi ve gelişimi
hakkında yapılan öngörü )
Üds Sağlık Bilimleri Kelimeleri
341. prolific= fruitful, productive=doğurgan
342. prone (to)= eğilimli, yatkın
343. propagate= üretmek, çoğaltmak
344. pull through= hastalıktan kurtulmak
345. pulmonary= akciğere ait
346. polio= çocuk felci
347. pulmonary tuberculosis= akciğer veremi
348. platelet= trombosit
349. palpate= elle muayene etmek
350. parturient= doğum yapan
351. pulse= nabız
352. penetrate= nüfuz etmek
353. pump= pompalamak
354. pregnant= hamile
355. pressure= basınç
356. relieve= rahatlatmak, hafifletmek
357. relief= rahatlama
358. react= tepki vermek
359. regimen= rejim-perhiz
360. rabies= kuduz
361. rash= isilik, deride ortaya çıkan kızarıklıklar
362. rebound= recovery=düzelme
363. recovery ward= ameliyat sonrası kendine gelme odası
364. reinforcing= destekleyici, takviye edici
365. relapse= sağlığı kötülemek, depreşmek
366. REM= rapid eye movement (uykuda rüyaların
görüldüğü süreç)
367. remedy= çare, cure
368. replacement pancreas=yedek pankreas
369. reproductive= üreyen
370. resist= withstand, confront=direnmek
371. respiration= soluma
372. respiratory system= solunum sistemi
373. respond to= tepki vermek
374. resurrect= revive=yeniden diriltmek, canlandırmak
375. resuscitation= revival=yaşama döndürme
376. rich in vitamins= vitamin yönünden zengin
377. rickets= raşitizim
378. rot= decompose, go bad=çürümek
379. rheumatism= romatizma
380. seizure= havale, nöbet
Üds Sağlık Bilimleri Kelimeleri
381. sinusitis= sinüzit
382. sanitary= sıhhi, sağlıkla ilgili
383. scar= iz
384. scarlet fever= kızıl humma hastalığı
385. scene of disaster= felaket bölgesi
386. sceptic= şüpheci kimse
387. schizophrenia= şizofreni
388. scratch= kaşımak
389. scurvy= iskorbüt, yetersiz C vitamini alımına bağlı
hastalık
390. secondary condition= ikincil sağlık sorunu
391. secrete = salgılamak
392. secretion = salgılama, salgı
393. sedate = hastayı operasyon öncesi uyuşturmak
394. sedative = sakinleştirici
395. sediment= toru, çökelti
396. septic sore throat= septik farenjit
397. side effect= yan etki
398. skeleton= iskelet
399. skull= kafatası
400. snore = horlamak
401. spark= trigger, provoke=tetiklemek
402. specialisation= uzmanlaşma
403. speech defect= konuşma bozukluğu
404. spirometer= nefes ölçen aletin ismi
405. spontaneity= kendiliğinden oluş
406. spread= yayılmak
407. spring from= originate, emerge=-den kaynaklanmak
408. starve= açlıktan ölmek
409. stealthy= kendini fark ettirmeyen, sinsi, sessiz
410. stem cell= kök hücre
411. stillborn= ölü doğmuş
412. stimulant= uyarıcı madde
413. stomach upset= mide bozukluğu
414. subdue= bastırmak, suppress
415. subject= denek, kobay
416. suffer from= -den muzdarip olmak
417. superflous= lüzumsuz
418. supportive= destekleyici
419. survivor= sağ kalmak
420. susceptibility to= dirençsizlik
Üds Sağlık Bilimleri Kelimeleri
421. swallow= yutmak
422. swollen= distended=şiş
423. swollen joint= şişmiş eklem
424. take in excess= aşırı miktarda almak
425. take steps= önlem almak
426. tapeworm= tenya
427. tear= gözyaşı
428. teens= 13-19 yaşları arasındaki kişiler
429. temperament= mizaç, huy
430. temporarily= geçici olarak
431. tension= gerilim
432. tendency= eğilim
433. tetanus= tetanoz
434. therapeutically = töropatik, tedavi amaçlı
435. thirst= susama
436. through= tam, baştan aşağı
437. threadworm= kıl kurdu
438. tick= kene
439. torrid= ateşli
440. tremor= titreme, ürperme
441. trimester= 3 aylık dönem
442. turgid= şişmiş
443. typhoid= tifo
444. tuberculosis= verem
445. tachycardia= kalp çarpıntısı
446. tongue= dil
447. tissue= doku
448. tumor= tümör
449. treatment= tedavi etmek
450. unavoidable= inevitable, inescapable=kaçınılmaz
451. unconscious = bilinçaltı
452. unconsciousness= bilinçsizlik, baygınlık
453. uncut= kesintisiz
454. undergo= ameliyat geçirmek
455. underlying= altında yatan temelindeki
456. undernourished= ill-fed, underfed=yetersiz beslenmiş
457. undernutrition= yetersiz beslenme
458. undulant fever= bruselloz=Akdeniz/Malta humması
459. unexplored= keşfedilmemiş
460. unharmed = zarar görmemiş, sağlam
461. unlikely  = çok az bir ihtimalle
462. unprescribed = reçetesiz
463. unreliable = güvenilmez, sağlıksız
464. upsetting = annoying=üzücü, sinir bozucu
465. urticaria = ürtiker
Üds Sağlık Bilimleri Kelimeleri
466. ulcer= ülser
467. varix= varis
468. value= kapakçık
469. vessel= damar
470. vapour= buhar, buğu
471. varied= çeşitlilik gösteren, farklı
472. vasoconstriction= kan damarlarındaki daralma
473. vent= delik, yarık
474. vitality= liveliness, vigour=canlılık, hareketlilik
475. vitally important= hayati öneme sahip
476. vein= toplar damar
477. vomit= kusmak
478. vaccinate= aşılamak
479. vaccine= aşı
480. wakefulness= uyanıklık hali
481. way of life= yaşam biçimi
482. weak pulse= zayıf nabız
483. weaken= zayıflatmak
484. well-nourished= iyi beslenmiş
485. well-rested= iyi dinlenmiş
486. wet= altını ıslatmak, işemek
487. wind pipe= soluk borusu
488. withdrawn= çekingen, içine kapanık
489. worrisome= endişe, kaygı verici
490. worsen= deteriorate=kötüleştirmek
491-worn = kurt,solucan
492. wound= yara
493. wounded= yaralı
494. whooping cough= boğmaca
495. yet unborn generations= henüz doğmamış nesiller