Üds Sosyal Bilimler Sınavı Hazırlık Kursu : Üds Sosyal Bilimler Sınavı Hazırlık Kursu...

Üds Sosyal Bilimler Hazırlık Kursu Programı

Üds Sosyal Bilimler Hazırlık Kursu Program İçeriği

1 – Üds Sosyal Bilimler Hazırlık Kursu ( Bireysel-Özel üds sosyal bilimler hazırlık kurmlerinde hazırlanan su )
2 – Üds Sosyal Bilimler Hazırlık Kursu ( 4 kişi-Grup üds sosyal bilimler hazırlık kursu )

 

Üds Sosyal Bilimler Hazırlık Kursu Kayıtlar Başladı

Üds Sosyal Bilimler Sınavı Hazırlık Kursu : Üds Sosyal Bilimler Sınavı Hazırlık Kursu temel eğitimlerinde Üds Sosyal Bilimler Sınavı Hazırlık Kursunda hazırlanan Özel Üds Sosyal Bilimler Sınavı Hazırlık Kursu programlarında Sosyal Bilimlerle ilgili fakültelerden mezun olanların gireceği üds sınavı için Üds Sosyal Bilimler Hazırlık Kursu temel eğitim merkezlerimizde açılan ÜDS kurslarıdır. Üds sınav formatında yapılan son değişikliklerle üds sosyal bilimler sınavı’nda çıkan ilk 41 soru diğer dallar olan üds fen bilimleri ve üds sağlık bilimlerleri soruları ile aynıdır. 41. sorudan itibaren sınavda hazırlanmış ÜDS soruları literatüre giren kelimeleri içermektedir. Bu nedenle Üds Sosyal Bilimler Sınavı Hazırlık Kursu temel eğitimlerinde hazırlanan Üds Sosyal Bilimler Sınavı Hazırlık Kursu programlarında ilk 41 soru genel İngilizce bilgisi çalışmalarını içerir.

Üds Sınavı Hazırlık Kursu verilmiş Kurumlar ve Kişiler

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi doktorları – ÜDS  Kursu –  (2010-2011 – 2012)
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi doktorları – ÜDS Kursu – (2009-2010-2011)
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi – ÜDS  Sosyal Bilimler Kursu – (2010-2011)
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi – ÜDS  Kursu (2009-2010)
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastahanesi doktorları – ÜDS Sınavı Kursu (2011 – 2012)
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastahanesi doktorları – ÜDS Sınavı Kursu (2010 – 2011 – 2012 )
Acıbadem Hospital – ÜDS Sınavı Kursu (2011- 2012)
Cerrahpaşa Hastahanesi – ÜDS Sınavı Kursu – (2009-2011 – 2012)
Florence Nightingale Hemşirelik – ÜDS Sınavı Kursu –  (2009-2011 – 2012)
İstanbul Üniversitesi Ormancılık Fakültesi – ÜDS Sınavı Kursu  – (2009-2010 – 2012 )

ÜDS de KİŞİSEL BAŞARILAR :

ZEYNEP DEVELİ… …………. ÜDS… ………..0 554 244 03 11
DR. ERKAN YAVUZ…………. UDS……………0 505 359 96 38
ÇETİN AKINCI……………….. ÜDS………….. 0505 655 02 30
CAN SİPAHİ… …………………UDS …………..0532 221 27 97
DR. KEMAL NİŞLİ…………….ÜDS (ÇAPA)…0532 350 51 12
CENK ORÇUN… ……………….ÜDS………….. 0532 473 52 45
NURAY TOKGÖZ ……………..UDS… …………0533 442 21 32
DR. DERYA SOY……………… ÜDS………….. 0212 442 22 80 / 1446
Dts.BATUCAN YAMAN……..ÜDS…………….0532 416 14 69
S.ALVAN…………………..ÜDS…………0537 694 75 98

 

NEDEN BİZ

A. Üds sosyal bilimler hazırlık kursu programlarında görev yapan üds hocaları ,yıllarca Üds Sosyal Bilimler Sınavı Hazırlık Kursu temel eğitimlerinde hazırlanan Üds Sosyal Bilimler Sınavı Hazırlık Kursu programlarında bu konuda eğitim vermiş ,gerçek üds hocalarıdır.
B. Üds sosyal bilimler hazırlık kursu programlarının uygulamalarında üds adaylarının kelime haznesini ( vocabulary ) geliştirici tedbirler alınır.
C. Üds Sosyal Bilimler Sınavı Hazırlık Kursu temel eğitimlerinde hazırlanan Üds Sosyal Bilimler Sınavı Hazırlık Kursu programlarında  Üds Sosyal Bilimler Hazırlık Kursunda sık aralıklarla yapılan kelime geliştirici testler,üds adayının akademik kelimeler konusunda gelişimine katkıda bulunduğu gibi aynı zamanda kelimeleri çalışma konusunda da itici bir güç rolü üstlenmiş olur.
D.Üds Sosyal Bilimler Sınavı Hazırlık Kursu temel eğitimlerinde hazırlanan Üds sosyal bilimler hazırlık kursu programlarında uygulanan kelime testleri ÜDS programının olmadığı zamanlarda ve günlerde yapılarak Üds Sosyal Bilimler Sınavı Hazırlık Kursu temel eğitimlerinde üds adaylarının üds ders sayılarının eksilmesine engel olunur. Yapılan bu üds kelime testleri Üds Sosyal Bilimler Sınavı Hazırlık Kursu temel eğitimlerinde hazırlanan Üds Sosyal Bilimler Sınavı Hazırlık Kursu programlarında ders sayısını etkilemez.
E. Üds sosyal bilimler hazırlık kursu programlarında üds adaylarına Üds Sosyal Bilimler Sınavı Hazırlık Kursunda İngilizce bilgisi dışında ,üds sınavında sorulan soruların nasıl çözüleceğine dair üds sınav teknikleri ve üds sınav taktikleri ile ilgili ÜDS eğitimlerinde verilir.

 

Üds Sosyal Bilimler Kelimeleri

abortion: kürtaj

abrubtly: Suddenly: aniden

abuse: kötüye kullanmak

accelerate: Hızlandırmak

account for: hesap vermek,açıklamak

achievement: başarı

acquire: kazanmak, edinmek

acqusition: edinim,kazanım

adjoining :bordering : annexed : bitişik

admission: kabul

adopt: benimsemek

advance: ileri,ilerlemek,gelişmek

affair : event: olay

afford: gücü yetmek ( maddi )

agricultural:rural: tarımsal , kırsal

ally: müttefik

ambition: hırs

amendment: düzeltme, ıslah

annex: ek bina, katmak, eklemek

anonymity: anonimlik

anticonstitutional: anayasaya aykırı

apathy: ilgisizlik

applaud: alkışlamak

apprentice: çırak

as regards: hakkında

ascribe to: atfetmek

aspect: özellik,çehre,durum

assembly: toplantı, meclis, kongre

assiduously: gayretle

associate: ilişkilendirmek

assume: varsaymak

attempt: girişim,girişimde bulunmak

attendance: katılım

attribute: atfetmek,hitap etmek

attune: akort etmek

award: mükafat

awkward: hantal,sakar

babble: çocuk konuşması,boş söz

ballot: oy pusulası

ban: yasaklamak

basilicapublic hall: dini kültür merkezi

baton: cop,asa , baston

be famed for:be popular for: ünlü olmak

be worthy of :deserving: -ye değer,hak eden

belie: yalanlamak

belligerent:hostile:war monger: savaşçı

bid: offer :teklif

bipolar: 2 kutuplu

bonfire:large outdoor fire: büyük kamp ateşi

boulder:large rock: büyük taş kütlesi

boulder:large rock: büyük taş kütlesi

bountiful: bol,bereketli

bourgeois: burjuva

bring about:cause:generate: sebep olmak

bug: virüs

bulldoze: buldozer ile yıkmak

by instinct: iç güdüsel olarak

bystander: seyirci,olaya karışmayan

call on: uğramak

 

capital: sermaye , başkent

capitalize: sermayeye katmak

cast: fırlatmak,dağıtmak

celebrated: ünlü,şöhretli

chain store: mağaza zinciri

cheat: aldatmak ,dedikodu yapmak

checkers: dama,dama taşı

circumnavigate:go around: etrafda  dolaşmak

citadel: hisar, kale

cliff:steep rock face: uçurum,yar

clue: ip ucu,kanıt

cluster: küme,demet

coincidence: raslantı, tesadüf

collapse: çökmek

commemorate:reminisce: Anımsamak,anmak

complacency:contentment: memnuniyet

complained about:e-a yı şikayet etmek

complaint: şikayet

complicated: karmaşık

conception: gebe kalma

conclude: sonuçlanmak

conduct: yürütmek,idare etmek

confidentially: gizlice

confine: kapatma,hapse atma

conflicting: çelişkili

confront: karşılaşmak,yüzleşmek

confrontation: ile karşı karşıya gelmek

conservative: tutucu

considerable: hayli çok

conspicuous: göze çarpan,açık

constable: polis memuru

consumption: tüketim

contemporary: çağdaş

contestant: yarışmacı

contrive: kurmak,tertiplemek

convention: âdet

copper: bakır

corresponding; bir şeye karşılık olan, aynı

councilor: encümen üyesi

court: mahkeme

crucial: can alıcı, çok gerekli

crusading: mücadele eden

curb: engellemek, durdurmak

current: güncel

customary: alışıla gelmiş

cut down on: azaltmak

day-care: gündüz bakımı

declaration:announcement: ilan

declare war on: savaş ilan etmek

defendant: davalı

deficiency: eksiklik

dehumanize: insanlıktan çıkarmak

deliberation: müzakere

deluge: sel felaketi

depicition:show:display: gösterim

deputy: vekil, yardımcı

derive from: -den türemek, -den elde etmek

determine: belirlemek

deterrent: caydırıcı

devastate: yıkmak

devise: düzenlemek,oluşturmak

devoid of: -den yoksun ,mahrum olmak

devote: kendini adamak

diffuse: (kötü atmosferi)yumuşatmak

diminsh: azalmak

disaster: felaket

discourage: cesaretini kırmak

discredit: gözden düşürme, güvenini sarsmak

disgraced:shameful: utanç verici

disguise: gizlemek

dismissal: işten çıkarma, red

dispair: ümitsizlik

disparity: ayrılık,farklılık

displace: yerini değiştirmek

dispose of:get rid of: kurtulmak

disproportionate: orantısız

disprove:confute:refute:rebut: aksini ispat etmek,yalanlamak

domain: etki alanı,saha

domed: kubbeli

domestic: iç,yerli

donation: bağış

draw attention: ilgi çekmek

drop out: üyelikten/ okuldan ayrılmak

dynasty: hanedan

 

ecclesiastical:clerical:spritual: manevi, dini

elaborate: karmaşık

elective: seçmeli ders

eligible: -e uygun

eloquence: belagat,güzel söz söyleme sanatı

embrace: kucaklamak, kabul etmek, kapsamak

embrace: kucaklamak

emigration: göç

encounter: karşılaşmak,yüzleşmek

endeavor: girişimde bulunmak

engage in: uğraşmak

engulf: içine çekmek, yutmak

enhance: güçlendirmek

entrepreneurial: girişimsel

enviable: kıskanılabilir

epitomize: özetlemek

equation: denklik

escalate: yükselmek

estimate:guess : predict: tahmin etmek

evidence : proof: kanıt

excavation: kazı

exclusive: tek,müstesna

exhausting: yıpratıcı,yorucu

expedition:excursion:journey: gezi,tur

expenditure: masraf

explosion: patlama

expressive: anlamlı,etkili

extremism: aşırıcılık

eyeball: göz bebeği

facial expression: yüz ifadesi

facility: kolaylık,imkan,tesis

fair: adil

fairy tale: peri masalı

fall back on: yardım veya destek için birine/ birşeye başvurmak

far-flung:çok yaygın

fertile:fruitful:arable:verimli

find:bulgu

fingerprint : parmak izi

flee:escape:run away:kaçmak

fleet: filo, donanma

flood:huge uncontrolled water:sel

flourish:gelişmek, büyümek

foreshadow:önceden ima etmek

fracture: kırma, kırılma

fraud:sahtekarlık

fund: fon

 

gap:boşluk

garbage service:çöp hizmetleri

genius:deha

gesture:jest,mimik

get in: girmek

glimpse:short look:kısa bakış

globalization:küreselleşme

glossy : parlak,yaldızlı

go along with: kabullenmek

grenade:el bombası

grip:attention:understanding:ilgi,anlayış

ham:abartılı oyuncu,amatör

handful:avuç dolusu

handle:ele almak

harness:dizginlemek

head towards: -e yönelmek

heighten:yükseltmek

highlight:dikkati çekmek

hint:ima etmek

horrify:ürkütmek

horticulture:bahçıvanlık

hostile:düşmanca

idiosyncracy:tuhaflık

ignore:görmezden gelmek

iil-paid:düşük ücretli

illegally built:kanunsuz bir şekilde inşa edilen

illegitimate:kanunsuz

illuminate:aydınlatmak

immigrant:göçmen

impact:etki,darbe

imperial:imparatorlukla ilgili

imperial:imparatorlukla ilgili

implement: yerine getirme, yürütme, yürürlüğe koyma

impose:zorla kabul ettirmek

impressively:etkileyici bir şekilde

in conjunction with:bağlantılı olarak

inadmissable:kabul edilemez

incentive:teşvik edici

indispensable:inevitable: kaçınılmaz

indulgently:hoşgörülü bir şekilde

infanticide:bebek/çocuk öldürme

infinitely:sonsuza değin

infirm:weak in body and mind:vücutça ya da akılca zayıf

ingredient:içindeki şey

inmate:hasta,mahkum

innate:doğuştan gelen

insight: anlayış

installment:taksit

instructional:eğitsel

intense:dense:yoğun

interfere/ intervene: araya girmek, müdahale etmek

interject:içine almak

intonation:tonlama,vurgulama

invaluable:çok değerli

inverted:ters yüz olmuş

 

judiciary:adlı,hukuki

justify:haklı çıkarmak

landscape:manzara

largely:başlıca,çoğunlukla

large-scale:büyük ölçüde

lavish:savurgan

lay down:belirlemek,yere bırakmak

legal case:hukuk davası

legion:lejyon

legislation:yasama

legislator:kanun yapıcı

lethal: öldürücü

likeminded:hemfikir

linger: kalmak, ayrılmamak

loam: gelişmek, büyümek

local government:yerel hükümet

long for:özlemek

looting:yağma

lose ground:gerilemek

magistrate:hakim

magnitude:büyüklük

mainstream:ana görüş

maintain:korumak,sürdürmek

manifest:açığa çıkarmak

matriculate:kaydetmek

meager:yetersiz,zayıf

medication:ilaç tedavisi

misplaced:yanlış yerleştirilmiş

mock:alay etmek

monopoly:tekel

mortgage:ipotek etmek

murder:öldürmek

mutual: karşılıklı

nominate:aday göstermek

notable:göze çarpan

nuance:küçük fark

object to:-e karşı çıkmak

occupation:işgal

ommission: ihmal, boşlama, atlama

on account of:-den dolayı

on the grounds that: gerekçesiyle

on the rise:yükselişte

opportunity:fırsat

oppressed:baskı altında olan,sıkılmış

outnumber:sayıca üstün gelmek

outright: tamamen büsbütün

outstanding: prominent:distinguished:göze çarpan

outweigh:ağır gelmek

overcome:üstesinden gelmek

overhaul:revize etmek

override:aldırış etmemek

overrun:invade:istila etmek , zaptetmek

overwhelmingly:baskın bir şekilde

 

painstaking: titiz, özenli, zahmetli

paramount: üstün

participant:katılımcı

partly:kısmen

pauper-school:yoksullar okulu

pebble:small stone:çakıl

permit:izin vermek

perplexed:şaşırmış

persecution: dini yada politik düşüncesi yüzünden eziyet etme

persuasion:ikna

pervade:yayılmak

pillar:sütun,kolon

pioneer:öncü

playwriter : oyun yazarı

plenty:çok

plunge:ani düşüş

port: liman

poultry: kümes hayvanları

precision:kesinlik

preeminence:üstünlük,seçkinlik

prevalent : olagelen,yaygın

prevention:önleme

primeval:very ancient:çok eski

primitive:ilkel

principally:esasında,çoğunlukla

proactive:yapıcı

procedural:dava usulüne ait

proceeding:ilerleme

profitable:kazançlı,karlı

prone to:eğilimli

propel: itmek, sevketmek

prophesy:kehanette bulunmak

proposition:teklif,girişim

prose ficiton:düzyazı hikaye

 

quarters:çevreler

quintessence:öz,özet

quote:alıntı yapmak

racial discrimination:ırk ayrımı

radical:köklü,esaslı

radicalism:köktencilik

raise : para toplamak,üretmek,yükseltmek

rattle:çıngırak

rebound:esneklik,geri tepme

recast:yeni şekil,yeni hesap

recite: ezberden okumak, anlatmak

recognition:tanıma

recovery:iyileşme

register:kaydetmek

reliance:bağımlılık

remnant: kalıntı, artık, geri kalan

render:göstermek,anlatmak

renovate:yenilemek

renown: ünlü

residence:dwelling:lodging:yerleşke

retail : perakende

rhetoric: söz sanatı

riot:isyan

ritual:ritüel

rivalry: rekabet

row:sıra

rumor:söylenti

run out:bitme,tükenme

 

sake:hatır

sanctuary: tapınak, mabet

savagery:vahşilik

scatter: dağıtmak, saçmak

scheme : plan,proje

scope:saha,alan

scream:çığlık atmak

script:yazı

sculpt:heykel yapmak

seek:look for:survey:investigate:araştırmak

segment : parça

seize:kavramak,sıkıca tutmak

sentiment:duygu,his

set about:bir işe canla başla girişmek

set out/ set off: yola çıkmak

settle: düzene sokmak, yerleşmek

settle:start to live in a place:yerleşmek

sewage system:kanalizasyon sistemi

sheer: yalnız, sadece

shift:vardiya

shoplifting:mağaza hırsızlığı

show up: çıkagelmek, görünmek

shrine:türbe,kabir

shrinkage:daralma,çekme

sick leave:hastalık izni

simultaneous:eş zamanlı

six-finger income:6 basamaklı rakam

smoke-free:dumansız

sole:yalnız, sadece

sovereignity: egemenlik

spark an outbreak:bir patlamayı ateşlemek

spark off: ateşlemek, -e yol açmak

spark:harekete geçirmek

spectator:seyirci

spin:turn around:etrafında dönmek

spoil:bozmak,çürütmek

spouse:eş,karı-koca

srtict building codes:katı inşaat kanunları

stagnant:durgun,akmaz

stance:duruş,tutum

standstill:durgunluk

starvation:açlık

steadily:durağan bir şekilde

stiff:katı,sert

stifling:boğucu,sıkıcı

stimulate:uyarmak

stock market:borsa

stockbroker:borsacı

stricture:expression of blame:suçlama

striking:çarpıcı

stutter: kekeleme

subjugate: kontrolü altına almak, boyun eğdirmek

subsistence:geçinme,mevcudiyet

substitute:yerini almak

subtle:anlaşılması güç

suit:hukuk davası

summon:çağırmak

supplement:ilave,ek

supreme court:anayasa mahkemesi

surpass: geçmek, geride bırakmak

survey:enquiry:investigation:araştırma,anket

suspense: geciktirme, erteleme

suspicious:şüpheli

swarm:crowd:heap:yığın,sürü,kalabalık

 

take precedent over: üstünlük açısından başta gelmek

take to:kapılmak,müptelası olmak

takeover:devralmak

taxation:vergilendirme

terrain: arazi

testify: şahitlik etmek, ispatlamak

thanks to:sayesinde

threshold: point of beginning:eşik noktası

timber:kereste

tireless:yorulmak bilmez

toddler:yeni yürümeye başlayan çocuk

torrid:yakıcı,kızgın güneşten kavrulan

tortured:eziyet çeken

trade barrier:ticari engel

tradition:gelenek

trafficking: kaçakçılık

tranquilty:sükunet

transmit:aktarım

treacherous:disloyal:deceitful:sadakatsiz,hain

treatment:tedavi

tremendous:çok büyük

trial:celse,yargılama

trophy:sth.kept ad a reminder:hatıra eşya

truncheon:cop

try out: denemek

Tv commercial:TV reklamı

unadied:yardımsız

underestimate:hafife almak

unearth: toprağı kazıp çıkarmak

unobtrusive: pleasantly noticeable:itici olmayan

unprecedented:önceden görülmemiş

unprescribed:reçetesiz

unrequited:karşılıksız

unrest:discomfort:rahatsızlık,kargaşa

unsanitary:sıhhi olmayan

unwillingly:isteksizce,gönülsüzce

urban:şehre ait

urge:strong desire:güçlü istek

various:çeşitli

velocity:hız

verdict:hüküm,karar

verify:doğrulamak

via:by way of:aracılığıyla,yoluyla

vigorously:canlı ve gayretli bir şekilde

vineyard:asma bahçesi

violent criticism:sert eleştiri

virtually:gerçekten

virtue:erdem,doğruluk

vivid:lively:canlı,hayat dolu

volatile: değişken

vote: oy kullanmak

vulnerable:hassas

ward:koğuş

weave:örmek

weave:twist:wind:form threads:eğmek,bükmek,dokumak

welfare:refah,huzur ve mutluluk

whereby: ile, vasıtasıyla,

wholesale:toptan

widowed mother:dul anne

wisdom: bilgelik

wise:akıllı,bilge

witness:tanık

worsen:kötüleşmek

worship: tapınmak, ibadet etmek

wrap:sarmak,paketlemek

wreck:yıkmak,mahvetme

zenith:zirve,doruk