Üds Teknikleri , Üds Taktikleri Hakkında Bilgi ÜDS TEKNİK VE TAKTİKLERİ...

Üds Teknikleri , Üds Taktikleri Hakkında Bilgi

ÜDS TEKNİK VE TAKTİKLERİ

 

1 – Üds Dersi ( Birebir Özel Üds Dersi )
2 – Üds Dersi ( 4 Kişilik gruplarla Üds Dersi )

 

Gramer Soruları Üds Teknikleri ve Üds Taktikleri :

 Uds sınavı gramer sorularının  halledilmesinde  mutlaka  bilinmesi gerekli çözüm Üds Teknikleri ve ÜDS çözüm taktikleri mevcuttur. Bu çeşit  ÜDS sorularının çözümünde Üds Teknikleri , Üds Taktiklerinde  Time Clause adı verilen karakteristik cümle yapılarını,tek boşluk bırakılmış bir cümlenin hangi zaman olması gerektiğini; iki boşluk verilmiş ama Time Clause karakterine sahip olmayan  bir cümlenin yanıtlandırılmasında bu cümleye hangi mantıkla yaklaşılması ve cevabının bulunması  gerektiği; It’s time ………….. veya this is the first time…………veya this is the best……………….. gibi kalıp olarak verilmiş cümlelerin cevabının tercihinde neler yapılması gerektiği; bazı kalıp cümlelere ikinci bir şahıs girdiğinde o cümlenin zamanının nasıl değiştiği ve cevabın ne olması gerektiği Üds Teknikleri ve ÜDS çözüm taktiklerinde öğretilir;  Bu bilgilerin  daha önceden anlaşılması  gereken Üds Teknikleri ve üds taktikleri içerir. Doğaldır ki ÜDS teknikleri ve ÜDS taktikleri dediğimiz şey herkesin bildiği hiç kimsenin bilmediği şeyler değildir .  ÜDS teknikleri ve üds taktikleri gramerle ilgili bilgilerin iyi bilinmesi ve ve hızlı bir şekilde kullanılması gereken bilgi birikimleridir.

lir.

 Cloze Test Üds Teknikleri ve Üds Taktikleri:

Üds Sınavı’na son iki üç dönemdir  eklenen bu soru tarzında yukarıda adı geçen Üds Teknikleri   geçerliliği elbette vardır. Eğer ÜDS teknikleri ve ÜDS taktikleri dediğimiz bu bilgilerle bir ismin nasıl ve ne şekilde ilgeç zamirleri ile tanımlandığı biliniyorsa isimden sonra bırakılan boşluğa hangi ilgeç zamirinin geleceği hatta bu gelecek olan ifadenin kısaltılmış şekli ( V+ing / V3 / to verb )  dahi  zorlanmadan seçeneklerden bulanabilir. Bu Cloze Test denilen sınav çeşidinin sadece bir tanesidir Bunun gibi öğrenilen teknikler’le özellikle gramere ait  üds sorularında sadece seçeneklere bakarak soru hiç dikkate alınmadan doğru cevabı bulmak Üds Teknikleri ve ÜDS taktikleri, üds sınav tekniklerinden bir tanesidir..

Cümle  Tamamlama Üds Teknikleri ve Üds Taktikleri: Üds Cümle tamamlama teknikleri de büyük çapta gramer bilgisi ile alakalı bir konudur. Tamamlanması gereken cümlenin yani bize soru bazında verilen cümlenin zamanı (tense), şimdiki zaman (present form) yada geçmiş zaman (past form) şeklinde olması, cümlenin bağlaçlı olup olmaması..vs gibi hususlar bu tarz soruların halledilmesinde büyük bir öneme sahiptir..

Ingilizce – Türkçe Çeviri Üds Teknikleri ve Üds Taktikleri : Sınavın bu aşamasındaki soruların çözümünde cevaplanması istenen  cümlenin yüklemi , yüklemin etken yada edilgen bir karakterde olması , verilen cümle içerisindeki ufacık bir ipucu veren kelime yada ifadenin aranılan cümlede var olup olmaması , çeviri cümlelerinin halledilmesinde yarar sağlar . Genelde herkes tarafından yapılabilen bu bölümle ilgili başka bir şey söyleme gereği yok.

Türkçe  – İngilizce Çeviri  Üds Teknikleri ve Üds Taktikleri: Çeviri cümlelerinin çözümü için söylenecek tek şey İngilizce-Türkçe çeviri cümlelerinde yukarıda sözü edilen  tekniklerin aynısını yapmak bu etapta en akılcı yol olur.

Paragraf Tamamlama  Üds Teknikleri ve Üds Taktikleri : Bu safhada yer alan Üds soruları’nın çözümü için cümle tamamlamada kullanılan Üds Tekniklerinin aynısı kullanabileceği gibi boşluğa gelecek olan cümlenin boşluktan önceki yada sonraki cümleye benzer olup olmadığına bakmak sorunun çözümünde etken bir biçimde rol oynar.

Bütünlüğü Bozan Cümle Üds teknikleri ve Üds Taktikleri: Bu etapta verilen cümleler arasında hangi cümlenin diğer cümlelerle uyumunun olmadığını  anlamak için en seçkin ve mantıklı  yöntem , verilen cümlelerde bahsedilen ana konunun ne olduğunu anlayabilecek kadar cümleleri okuyup çözmektir. Bu seviyede İngilizce bilgisine sahip olmayanların verilen cümleler arasında özne ve nesne benzerliğine hatta aynı olmasına dikkat etmelerinde ( Üds püf noktaları ) inanılmaz yararlar vardır.

Karşılıklı Konuşmalar Üds Teknikleri ve Üds Taktikleri: Karşılıklı konuşma biçiminde  verilen üds sorularının cevaplandırılmasında tamamlanması için bırakılan boşluktan önceki cümlenin karakteri yani soru cümlesi olup olmaması…….ve bunun  gibi durumlar boşluğa gelecek olan cümleyi veya ifadeyi bulmakta (Püf noktası ) çok etkendir.

Üds Okuma Parçaları Üds Teknikleri ve Üds Taktikleri: Uds sinavının temelini oluşturan ve sınavın gerçek hedefinin ne olduğunu en iyi anlatan, sınava girenlerin en çok zorluk çektiği üds sınav soruları bu etapta yer alır. Bu soruların çözümü için temel ilke şudur :
A.Sağlam ve kökleşmiş  bir gramer bilgisi
B. Akademik seviyede olabildiğince çok kelime dağarcığına ( vocabulary ) sahip olmaktır.
Soruların  çözüm teknikleri sorulan sorularla doğru orantılıdır. Ne tarz  bir soruda sorulan soru ile paragrafta ifade edilen  ayrıntı ile ilgili bilgi istendiği ; ne çeşit bir soru ile paragrafın ana fikrinin istendiğini anlamak ve paragraflarda ana fikirlerin nerede bulunduğunu bilmek çok önemlidir ve üds sınavının püf noktaları’dır. Özellikle daha önceki İngilizce eğitimlerinde essay yazmayı öğrenenlerin bu Üds Tekniklerini  anlaması daha kolaydır.