ÜDS Sınavı  hazırlık merkezimizdeki Özel ÜDS Sınavı  hazırlık programları uygulaması...

ÜDS, ÜDS SINAVI, ÜDS PROGRAMI

Üds , Üds Sınavı , Üds Programı İçeriği

1 – Üds Sınavı Hazırlık ( Bireysel – Özel Üds sınavı hazırlık )
2 – Üds Sınavı Hazırlık ( 4 kişi – Grup Üds sınavı hazırlık )

Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri Sınavı için Hazırlık Kursları

1 – Üds Sınavı Hazırlık ( Bireysel – Özel Üds Sınavı Hazırlık ):

ÜDS Sınavı  hazırlık merkezimizdeki Özel ÜDS Sınavı  hazırlık programları uygulaması üds hocasıyla üds adayının teke tek Üds | Üds Sınavı | Üds dersi yapması tarzındadır. Uygulanacak ÜDS Sınavı  hazırlık ders sayısı üds adayının İngilizce seviyesine yada üds sınavında elde etmek  istediği puana göre tespit edilir.

2 – Üds Sınavı Hazırlık ( 4 kişi – Grup Üds Sınavı Hazırlık ):

ÜDS Sınavı  hazırlık merkezimizdeki grup şeklinde uygulanan ÜDS Sınavı  hazırlık programlarında gruba katılan üds adaylarının İngilizcelerinin  denk  seviyede olması gerekir .
a. İngilizce seviyesi orta ( Intermediate ) veya intermediate üstünde bulunanlara 60 derslik üds hazırlık
b. İngilizce seviyesi Orta ( Intermediate ) altında bulunanlara 80 derslik üds hazırlık programı uygulanır.

NEDEN BİZİ SEÇMENİZ GEREK

A. ÜDS Sınavı  hazırlık merkezimizdeki ÜDS Sınavı  hazırlık programları gerçek ve üds konusunda uzmanlaşmış deneyimli hocalar tarafından uygulanır .
B ÜDS Sınavı  hazırlık merkezimizdeki ÜDS Sınavı  hazırlık programlarında  sınavda yaşamsal bir unsur  olan kelime haznesini geliştirici önlemler alınır . Bunun için ÜDS Sınavı  hazırlık merkezimizde adaylara akademik düzeyde  kelimeler içeren kelime listeleri ve listedeki kelimelerin akılda tutulmasını vede ezberlenmesini sağlayan ” kelime çalışma teknikleri ” ve alıştırmaları verilir. Belli aralıklarla hazırlık programlarının işlendiği  günlerin haricinde Üds | Üds Sınavı | Üds hazırlık merkezimizde kelime testleri yapılarak adayın çalışmaları test edilir ve bu şekilde adayın üzerinde onun çalışmasını tetikleyen  bir güç oluşturulur ayrıca hazırlık programlarının uygulamasında aksama meydana gelmesi önlenir.

 

Üds, üniversiteden mezun olan her kişinin doktora veya master yapmak için kendisinden başarılması istenen bir sınavdır . Üç dalda yapılan bu sınavlar

A – Üds Sağlık Bilimleri
B – Üds Sosyal Bilimler
C – Üds Fen Bilimleri

dallarından oluşur.Geçmiş yıllarda her branş  için hazırlanan sınav soruları her dalın literatürüne giren kelimelerden oluşturulurdu . Üds  formatında yapılan bir değişiklikle üds sağlık bilimleri,üds sosyal bilimler ve üds fen bilimleri sorularının ilk 41 sorusu birebir aynı oldu.Yeni üds  formatına göre her üç dalda da sorulan ilk 41 soru aynı oldu.

Üds ( Üç ) 3 saat süren bir sınavdır . Bu nedenle  hazırlık çalışmaları yapılırken sınav teknikleri ve  taktikleri konusunun üzerinde durulması çok önem kazandı .Zira üds bir yandan da zamana karşı yapılan bir sınav olduğundan sınav  çözüm  tekniklerini ve taktiklerini özümsemeden 3 saatlik bir zaman dilimi içerisinde 80 soruya yanıt vermek hayli zor bir iştir.

Üds Sınavı Nedir

Üds sınavı nedir sorusuna cevap vermeden önce üds’yi bir tanımlamak gerekir kanısındayım. Üds üniversite mezunlarının master veya doktora yapmak yada üniversitelerde öğretim görevlisi olmak için katılmak ve üniversiteler tarafından istenilen puanları elde etmek için başarmak zorunda oldukları bir sınavdır.

Üds baş harflerinden de anlaşılacağı gibi üniversiteler arası dil sınavı dır. Üç ana dalda yapılır.

A – Üds Sağlık Bilimleri
B – Üds Fen Bilimleri
C – Üds Sosyal Bilimler

Son sınavda formatı değişikliğe uğrayan üds  ;  daha önce yapılan sınavlarda birinci sorudan sekseninci soruya kadar her branşta ait oldukları branşların  terminolojik kelimelerini ihtiva ederken artık birinci sorudan başlayarak kırkbirinci soruya kadar her dalda aynı terminojik kelimeleri içeren sorulardan oluşmakta ve kırkbirinci sorudan sonra kırk ikinci sorudan itibaren  her branşın kendi terminolojik diline ait  kelimelerden oluşan soruları kapsar.

Bu akademik seviyede bir sınav olduğundan üds de başarıyı yakalamak isteyenlerin İngilizce düzeylerinin sınava girdikleri anda upper-intermediate seviyesinde olması sınavda elde edilebilecek bir başarının altın anahtarı olabilir.İngilizceleri alt seviyelerde bulunanların da bu sınavı başarmaları daha çok sayıda ders alarak ve kelime dağarcıklarını geliştirerek mümkün olabilir. Her şeyden önce üds için hazırlananların bu sınavın ciddi bir sınav olduğunu bilmeleri ve daha ilk baştan işi sıkı tutmaları gerekir. Bireysel çalışmaların yanında sınavı başarmak için gerçek bir üds hocası bulmak yaşamsal bir konudur . Üds kursları diye gidilen kursların aşağı yukarı hiç birinde gerçek bir üds hocasının mevcut olmadığı ;  Üds hazırlık yerine genel İngilizce dersleri verildiği bilinen bir gerçektir. Ucuz olsun diye gidilen kurslardan bir fayda  sağlamak pek mümkün değildir . Unutulmasın ki her başarısızlık 6 ay gibi uzun bir zamana mal olmakta ve ucuz diye gidilen kurslara ödenen paraların yekunu  yüksek ücret ödendiği için gidilmeyen gerçek üds hocalarına ödenen ücretten daha fazlasına mal olmaktadır. Kaybedilen her 6 ayda bu işin extrası olur

 

 Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı nedir?

Üniversiteler arası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) 2547 Sayılı Yüksek öğretim Kanununun 24. ve 65. maddeleri gereğince hazırlanarak 1 Eylül 2000 tarih ve 24157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Doçentlik Sınav Yönetmeliği” uyarınca doçent olmak isteyenlerin gireceği merkezi bir sınavdır. Bu sınava doktora ve sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adaylar da gireceklerdir. Ayrıca, ÜDS sınavında elde edilen sonuçlar, yüksek lisans programlarına giriş için de kullanılabileceğinden, lisans programı mezunları ile lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler de bu sınava iştirak edebilirler. Ancak bu öğrencilerin ilgili üniversiteden yüksek lisans programları için ÜDS sınavında elde edilen  sonuçların kullanılıp kullanılamayacağını öğrenmeleri gerekmektedir.

· Üds  başvurusunun başlama ve bitiş tarihleri nedir?

Üds başvuru tarihleri basın-yayın organları ve Ösym nin internet sayfasında basın duyuruları ile üds adaylarına ilan edilir.

· Üds için Başvurma işlemini nasıl yapabilirim?

ÜDS’ye başvurular elektronik ortamda alınacaktır. ÜDS’ye hiç başvurmamış adaylar başvurularını; başvuru merkezleri (Üniversite Rektörlükleri ÜDS’de başvuru merkezi olarak görev yapacaklardır. Başvuru merkezleri ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir.) aracılığıyla, önceki dönemlerden ÜDS’ye başvurmuş adaylar ise; Bireysel olarak İnternet  üzerinden başvuru yapabileceklerdir . Başvuruların ne şekilde yapılacağına ilişkin ayrıntılı bilgiye ilgili döneme ait ÜDS kılavuzundan ulaşılabilir.

· Üds için ne kadar ücret yatırmam gerekiyor?

Kılavuz ve sınav için aalınması gereken ücret her dönem için yeniden belirlenmekte ve ilgili dönemin kılavuzunda ilen edilmektedir.


· Üds ne zaman ve nerede yapılacaktır?

Üds Sınavı her yılın  Mart ve Ekim aylarında olmak üzere senede iki kez; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van ve Lefkoşa’da yapılacaktır. Sınav tarihi; ilgili dönemin ÜDS Kılavuzunda, basın-yayın organları ve Ösym internet sayfasındaki basın duyuruları ile üds adaylarına  duyurulmaktadır.

 

· Üds Sınavı’nda ne gibi sorular çıkacak ve nereden soru sorulacaktır?

ÜDS’de sınav becerileri  ile ilgili olarak kelime haznesi, gramer bilgisi ile yabancı dilde okuduğunu anlama ve tercüme becerisini test eden sorular bulunmaktadır.
ÜDS’de uygulanacak testler, çoktan seçmeli sorulardan meydana gelir, sınavda sözlük ve benzeri yardımcı araçlar kullanılamaz.

· ÜDS kaç alanda ve kaç dilde yapılmaktadır?

ÜDS, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler olmak üzere üç ayrı dalda ; Almanca, Fransızca ve İngilizce olmak üzere üç lisanda  yapılmaktadır.

· Almanca, Fransızca ve İngilizce’nin dışında başka bir dilden sınava girmek istiyorum, ne yapabilirim?

Almanca, Fransızca ve İngilizce dışında yabancı dil sınavı açılmasına Üniversiteler arası Kurul karar verir. Doçentlik Bilim Sınavına Almanca, Fransızca ve İngilizce dışında bir yabancı dil sınavı sonucu ile başvurulmak isteniyorsa, bu dilin Üniversiteler arası Kurul (ÜAK) tarafından kabul edilmesi ve bu dilden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) 65 veya daha yüksek puan alınması gerekir. Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar, yabancı dil sınavına başka bir dilden girmek zorundadırlar.

· ÜDS’den yabancı dil koşulunun sağlanması için doçent adaylarının kaç puan alması gerekir?

Yabancı dil koşulunun sağlanması için ÜDS’den doçent adaylarının 100 üzerinden en az 65,000, doktora ve sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adayların 100 üzerinden en az 55,000 puan almaları istenilir..

· TOEFL ve İELTS sonuçları ÜDS yerine kullanılabilir mi?

Türkiye’de veya uluslararası düzeyde merkezi olarak yapılan yabancı dil sınavlarının ÜDS’ye eşdeğerlik durumları Üniversiteler arası Kurul tarafından belirlenmektedir. (TOEFL, IELTS sınavlarının geçerlilik süresi 2 yıldır.).

 

· ÜDS’nin kapsadığı temel alanlar nelerdir?

Fen Bilimleri: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme (fen kısımları), Fen Bilimleri ve Matematik, Mesleki Eğitim (fen kısımları), Teknik Eğitim, Mimarlık, Mühendislik, Ziraat ve Ormancılık.
Sağlık Bilimleri: Sağlık Bilimleri.
Sosyal Bilimler: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme (sosyal kısımlar), Mesleki Eğitim (sosyal kısımlar), Filoloji, Güzel Sanatlar, Hukuk, İlahiyat, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler.
Yukarıda sözü edilen doçentlik temel alanlarının hangisinden doçentlik sınavına başvurulacaksa ÜDS’ye o alandan girmek zorunludur.

· Üds Sınavı’na Giriş ve Kimlik Belgem gelmedi. Ne yapmam gerekir?

Sınava girilecek binayı ve salonu gösteren Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi sınavdan önce adayların adreslerine posta aracılığı ile gönderilir. ÖSYM tarafından gönderilen belgelerin postadaki gecikmesinden veya kaybolmasından Ösym sorumlu tutulamaz.

Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi eline geçmeyenler veya belgesini kaybedenler, ÜDS’nin yapılacağı illerdeki ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerinden (Yöneticiliklerin adresleri ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet sitesinden öğrenilebilir.) sınav haftasında 3,00 YTL ücret ödeyerek yenisini çıkartabilirler. Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi dilekçe ile ÖSYM’den tedarik edilemez

· Üds Sınav sonucumu nasıl öğrenebilirim?

Üds Sınav sonuçları adayların adreslerine postalanmaktadır. Ayrıca sonuçlar Ösym internet sayfasından da T.C. Kimlik Numaraları kullanılmak suretiyle öğrenilebilir.

· Üds Sınav sonucunun tekrar incelenmesi için ne yapmam gerekir?

Adaylar sınav sonuçlarının tekrar incelenmesini, Sınav Sonuç Belgesinin adaylara gönderildiği tarihten itibaren 30 gün içinde Merkezimizden yazılı olarak, sınav kılavuzunun sonuna eklenmiş Genel Amaçlı Dilekçe Örneğini kullanarak isteyebilirler. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın dilekçesi üzerine bastığı tarih damgası ve numara esas alınır. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı ilgili hesaba sınav kılavuzunda belirtilen ücreti yatırdıklarını gösteren makbuzu dilekçelerine eklemeleri gereklidir.


· Yatırdığım sınav ücretinin iadesini istiyorum, ne yapmam gerekir?

Sınav kılavuzunda da belirtildiği gibi; Başvurma Belgesini teslim etmeyen; başvurusu geçersiz sayılan; sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan; sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan; ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez.

· Üds Değerlendirme işlemi nasıl yapılıyor?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve her doğru cevap için bir puan verilecektir. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak yüz üzerinden ÜDS puanları hesaplanacaktır