YDS DERSLERİ PROGRAMI

YDS Dersleri Programı İçeriği

1 – YDS Dersleri ( Birebir Özel YDS Dersleri )
2 – YDS Dersleri ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla YDS Dersleri )

 1 – YDS DERSLERİ (BİREBİR ÖZEL YDS DERSLERİ) : 

YDS dersleri ile ilgili YDS organizasyonlarında hizmet veren YDS dersleri merkezindeki YDS dersleri platformunda işlenen ve YDS dersleri seanslarındaki YDS dersleri öğretilerinde uygulanan, birebir özel  YDS dersleri ile ilgili yapılan düzenlemelerde,  YDS yi sadece ve sadece birebir özel Yds dersleri alarak kazanacağına,  özel YDS dersleri olduğuna inananların YDS dersleri ile ilgili YDS organizasyonlarında hizmet veren YDS dersleri merkezindeki YDS dersleri platformunda işlenen ve YDS dersleri seanslarındaki YDS dersleri öğretilerinde katıldığı bu özel yöntem ve  tekniklerle   hazırlanan, YDS sorularının çözümü hakkında açıklayıcı ve aydınlatıcı bilgiler veren,   özellikle YDS dersleri ile ilgili YDS organizasyonlarında hizmet veren YDS dersleri merkezindeki YDS dersleri platformunda akademik kelime haznesi zayıf olan öğrencilerin bu yanlarını özel hazırlanmış yöntemlerle YDS dersleri ile ilgili YDS organizasyonlarında hizmet veren YDS dersleri merkezindeki YDS dersleri platformunda işlenen ve YDS dersleri seanslarındaki YDS dersleri öğretilerinde çözerek onların hem bildikleri kelime sayısını arttıran hemde bu konuda gelişmelerine YDS dersleri ile ilgili YDS organizasyonlarında hizmet veren YDS dersleri merkezindeki YDS dersleri platformunda işlenen ve YDS dersleri seanslarında katkı sağlayan Yds dersleri programında yer alan  öğrenci otomatikman YDS derslerinin  yapılacağı gün ve saatleri kendi belirleme hakkı kazanır. Bu şekilde, YDS dersleri ile ilgili YDS organizasyonlarında hizmet veren YDS dersleri merkezindeki YDS dersleri platformunda işlenen ve YDS dersleri seanslarındaki YDS dersleri öğretilerinde günlük yaşamında değişiklik yapma gereği duymaz ve  YDS derslerini; YDS dersleri merkezindeki sınıflarda rahatlıkla alır.

YDS dersleri branşında kurulmuş  YDS dersleri departmanlarında tertip edilen ve YDS dersleri birimlerimizde  halen uygulanmakta olan YDS sınavına hazırlık olarak  YDS dersleri  seanslarında uygulanan programlarla birlikte              Yds dersleri seminerlerinde düzenlenen, bireysel YDS dersleri faaliyetleri çerçevesinde, öğrenciye kaç ders verilmesi gerektiği, YDS dersleri ile ilgili YDS organizasyonlarında hizmet veren YDS dersleri merkezindeki YDS dersleri platformunda işlenen ve YDS dersleri seanslarındaki YDS dersleri öğretilerinde yapılan seviye sınavından sonra YDS dersleri ile ilgili YDS organizasyonlarında hizmet veren YDS dersleri merkezindeki YDS dersleri platformunda belirlenen seviyesine,  bilgisine, becerisine, YDS derslerini algılama kapasite ve yetisine ve YDS’de  almak zorunda olduğu nota göre, uzman eğitmenler tarafından tespit edilir ve YDS dersleri ile ilgili YDS organizasyonlarında hizmet veren YDS dersleri merkezindeki YDS dersleri platformunda kişiye özel ve özgü Yds dersleri  “programı YDS dersleri merkezinde uygulamaya sokulur.

2 – YDS DERSLERİ ( 4 Kişiden  Oluşturulan Gruplarla YDS DERSLERİ ) :

  YDS dersleri merkezindeki etkinliklerin bünyesinde YDS dersleri departmanlarındaki YDS dersleri panellerinde mevcut YDS dersleri sınıflarında, kalabalık gruplar halinde verilen Yds derslerine, daha önce katılmış ama olumlu ve doyurucu bir sonuç alamayarak hüsrana uğramış, YDS derslerine özgü özel düzenlemelerde  ve YDS dersleri bünyesi içinde toplu halde YDS dersleri yapmanın çok daha faydalı olduğuna vede birebir YDS dersleri almaya kıyasla daha uygun olduğuna inananların ve düşünenlerin YDS dersleri ile ilgili YDS organizasyonlarında hizmet veren YDS dersleri merkezindeki YDS dersleri platformunda işlenen ve YDS dersleri seanslarındaki YDS dersleri öğretilerinde uygulanan, birebir özel  YDS dersleri ile ilgili yapılan düzenlemelerde katıldığı bu küçük gruplarda gerçekten kaliteli ve nitelikli çok kalabalık grupların yaptığı tahribattan arındırılmış olabildiğince şu ana kadar görülmüş veya yaşanmış hatta kullanılmış olan YDS dersleri programlarından çok daha üstün nitelik ve özelliklere sahip olan,  dünyanın kullandığı en çağdaş öğrenim yöntemleri ile yüklü, grup YDS dersleri olmasına karşın gruptaki tüm öğrencilere hitap edebilen ve YDS dersleri ile ilgili YDS organizasyonlarında hizmet veren YDS dersleri merkezindeki YDS dersleri platformunda işlenen ve YDS dersleri seanslarındaki YDS dersleri öğretilerinde bunun için gerekli olan tüm donanımı ile  birebir direk etkili, ciddi, uygulamada disiplinli YDS dersleri merkezindeki YDS dersleri programlarıyla desteklenen YDS dersleri  almak mümkün.