YDS EĞİTİMİ İSTANBUL PROGRAMI 

Yds Eğitimi İstanbul Programı İçeriği

1 – Yds Eğitimi İstanbul ( Birebir Özel Yds Eğitimi )
2 – Yds Eğitimi İstanbul ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla Yds Eğitimi )

1 – YDS EĞİTİMİ İSTANBUL ( BİREBİR ÖZEL YDS EĞİTİMİ ): YDS eğitimi İstanbul tanıtımları için yapılan kampanyalarında YDS eğitimi İstanbul ana merkezlerindeki YDS eğitimi İstanbul  etkinliklerinde düzenlenen birebir özel YDS eğitimi İstanbul programlarında YDS sınavından yüksek bir nota ihtiyacı olanların yada YDS için önünde fazla zamanı olmayanların özellikle baş vurduğu ve öğrencinin sınavla ilgili tüm rüyalarını gerçekleştirecek bilgilerle donanımlı, akademik kelime hanelerini geliştirici ve genişletici alıştırmalarla yüklü, içerdiği bilgi ve bulgularla öğrencinin moralini yükseltici, kısa bir sürede öğrencinin seviyesini geliştirici YDS eğitimi İstanbul programlarının desteğinde eğitim aldığı disiplinli, öğretici, etkileyici bir eğitim sistemi olan birebir özel eğitim, sistemi beğenerek seçenlere  YDS eğitimi İstanbul programının hangi günlerde işlenmesi gerektiğine karar verme önceliği tanır. Bu tür bir YDS eğitimi almak isteyen  öğrenci, kendi günlük hayatını da göz önüne alarak, yaşamında her hangi bir hoşa gitmeyecek ve  can sıkmayacak değişiklik olmayacak biçimde gün ve saatleri vede başlama tarihini YDS eğitimi İstanbul programlarında kendi bizzat tayin eder.

YDS eğitimi İstanbul ünitelerindeki YDS eğitimi İstanbul seminerleri içerisinde yer alan YDS eğitimi İstanbul programlarında öğrencinin kaç ders alması gerektiğine, sınavda almak istediği nota ve  seviyesine göre uzman hocalar karar verir. YDS eğitimi İstanbul programlarında birebir özel ders alan öğrenci, yapılan seviye belirleme sınavından sonra eğitime başlar.

2 – YDS EĞİTİMİ İSTANBUL ( 4 kişiden oluşturulan gruplarla YDS EĞİTİMİ):   YDS eğitimi İstanbul kampüslerinde kurulmuş YDS eğitimi İstanbul öğretilerindeki YDS eğitimi İstanbul eğitimleri bünyesinde düzenlenen ve zaman , zaman rast gelinen  birebir özel Yds  eğitimi almayı sevmeyen ve grupla yapılan derslerde daha başarılı olacağına inanarak grup YDS eğitimi İstanbul öğretilerine katılmak isteyen öğrenciler için hazırlanmış, küçük sınıf görünümünde çok az sayıda öğrenci ile verilen eğitimlere katılabilir ve içerik açısından öğrencilerin sınavla ilgili tüm isteklerine yanıt verebilecek kadar geniş ve kapsamlı bilgilerin bulunduğu, özellikle öğrencileri çok mutlu eden soruların nasıl çözüleceğine dair açıklamaların yer aldığı, sınav gününe kadar öğrenciye neler yapması gerektiğini anlatan önerilerin olduğu YDS eğitimi İstanbul programları ile desteklenen ve beslenen birebir özel eğitim kalitesine çok yakın bir eğitim alabilirsiniz.

 YDS eğitimi İstanbul kategorisine giren ve YDS eğitimi İstanbul  için oluşturulan YDS eğitimi İstanbul programlarında yapılan bilimsel araştırmaların eğitimde en iyi sonuçların 4 kişiyi geçmeyen gruplarda elde edildiği   şeklinde ki bulgulara dayanarak, YDS eğitimi İstanbul platformunda elverdiği kadar seviye, bilgi ve beceri açısından bir birine çok yakın olan ve 4 öğrenciden kurulu küçük gruplarda birebir özel eğitim niteliğinde ve özelliğinde eğitim alınabilir. Bu küçük gruplarda verilen eğitimin kaliteli ve nitelikli olabilmesi amacı ile grup sayıları 4 öğrenciden oluşturulmuş ve bu sayı değiştirilmemiştir. Böylece, YDS eğitimi İstanbul seanslarında eğitim veren hoca her öğrenci ile birebir ilgilenebilir ve eğitim kalite kazanır  Ayrıca, öğrenciler bilmedikleri yada anlatılan konularla ilgili olarak YDS eğitimi İstanbul programlarında soru sorabilme imkanı bulur.

NEDEN BİZ SEÇMENİZ GEREK

 • YDS eğitimi İstanbul kampüslerindeki YDS eğitimi İstanbul ile ilgili tertip edilen organizasyonlarda YDS eğitimi İstanbul programlarına  grup yada birebir eğitim almak üzere baş vuran aday öğrenciler, imzaladıkları andan itibaren eğitimi bırakacakları güne kadar onlara huzursuzluk veren ve rahatsız eden  SENET imzalatılmaz. Senet imzalatma gibi bu tür bir uygulama yoktur. Yapılacak ödemeler, aday öğrencinin istekleri doğrultusunda daha önceden kurumu da bildirmek kaydı ile  taksitle gerçekleştirilir.
 • Yıllardan beridir ülkemizde üniversite mezunları için düzenlenen YDS sınavı  seviye açısından zorlayıcı ve daha çok okunan bir parçayı anlamaya yönelik akademik seviyede bir sınav özelliği taşır.  Çoğu sınava katılan öğrencinin sınavda başarılı olmak adına akademik kelime bilgisinin ne kadar önemli olduğunu önceden bilmeyişinin veya bunu kavramamanın  nelere mal olacağı  hakkında bir fikri yoktur. Bu tür sınavlarda ise çok sayıda akademik kelime bilmek sınavda başarılı olabilmenin en önemli koşullarından ve olmazsa olmazlarından biridir. Olaya bu açıdan bakılarak  YDS eğitimi İstanbul için kurulan özel sınıflarda öğrencilere uygulanan  YDS eğitimlerinde,  özel hazırlanmış akademik kelimelerle ilgili kelime alıştırmaları YDS eğitimi İstanbul seminerlerinde öğrencilere dağıtılır ve çalışmaları istenir. Bu çalışmalar sürecinde öğrenciler yakından izlenir ve çalışmayan aday öğrenci derhal uyarılır.
 • Bu tarz sınavlarda  sınavın karakteristikleri hakkında bilgisi olmayan birinin sınavda  başarılı olması beklenemez. Bu yüzden, YDS eğitimi İstanbul seminerlerinde ki YDS eğitimi İstanbul düzenlemelerinde aday öğrencilere gramer bilgisi yanında Yds sınav çözüm teknikleri ve taktikleri eğitimi de verilir.
 • YDS eğitimi İstanbul organizasyonlarında yer verilen YDS eğitimi İstanbul eğitim faaliyetleri kapsamında YDS eğitimi İstanbul programını  uygulayan eğitmenler, konularında yılların tecrübesine sahip bu tarz eğitim vermekte  uzmanlaşmış hocalardır.

  AMAÇ

  YDS konusunda özellikle İstanbul da var olan kaliteli YDS eğitimi açığını kapatmak ve bu alanda iyi bir kariyer ve isim sahibi olmak.

  ÖĞRENCİYE ÖNERİ

  YDS sınavında özellikle yüksek bir not elde etmek amacında olan yada buna  gereksinim duyan ve bu amaçla YDS eğitimi İstanbul  programına katılan ve de hazırlık yapan aday öğrencilere, bu hedefe  daha kolay ve kısa zamanda ulaşabilmeleri için özel eğitim almaları önemle tavsiye edilir. Zira, özel eğitim karşılıklı birebir yapılacağından ve yüksek bir not elde edebilmek için YDS hazırlığında ayrıntılara ve sınavın inceliklerine  girmek gerektiğinden bu  sistem çok daha uygundur. Anlaşılmayan bir çok konu bu şekilde YDS özel ders yöntemi ile açıklığa kavuşturulur ve adayın varmak istediği hedefe daha rahat ulaşılır.


  YDS EĞİTİMİ İSTANBUL EĞİTİM PROGRAMINDA YER VERİLEN KONULAR

  İngilizce Zamanlar
  Edilgen Cümleler
  Şart Cümleleri
  İsim Cümleleri
  Edatlar
  Sıfatlar ve Zarflar
  Kipler
  Sıfat Cümleleri
  Dolaylı Cümleler
  Deyimsel Fiiller
  Sınav Teknikleri ve Taktikleri hakkında bilgiler.