YDS hazırlık kursu verilen ana merkezdeki YDS hazırlık kursu platformunda yapılan YDS hazırlık kursu etkinlikleri kapsamında YDS sınavı için öğrenci hazırlanır.

YDS HAZIRLIK KURSU PROGRAMLARI

Yds Hazırlık Kursu Programları İçeriği

1 – Yds Hazırlık Kursu ( Birebir Özel Yds Hazırlık Kursu )
2 – Yds Hazırlık Kursu (  4 Kişilik Gruplarla Yds Hazırlık Kursu )

1 – Yds Hazırlık Kursu ( Birebir Özel Yds Hazırlık Kursu ) : 

YDS hazırlık kursu verilen ana merkezdeki YDS hazırlık kursu platformunda yapılan YDS hazırlık kursu etkinlikleri kapsamında YDS sınavı için hazırlanan, Yds Hazırlık Kursunda uygulama aşamasında içeriğinde bulunan YDS geçme teknikleri, YDS sorularının çözümünde ki püf noktalar, YDS hazırlık kursunda okuma parçalarına kolay yanıt vermenin anahtarı, akademik kelime dağarcığını geliştiren YDS hazırlık kursu verilen ana merkezdeki YDS hazırlık kursu platformunda yapılan YDS hazırlık kursu etkinlikleri kapsamında özel İngilizce dersleri çalışmaları, dil bilgisi sorularının çözümünde kullanılan kurallar ve doğru çözüm için uygulamalar hakkında YDS hazırlık kursu verilen ana merkezdeki YDS hazırlık kursu platformunda yapılan YDS hazırlık kursu etkinlikleri kapsamında verilen tüm bilgilerle öğrenci çıkarları ve mutluluğu için yardım eden ve YDS hazırlık kursunda destek veren yds hazırlık kursu programları ile YDS hazırlık kursu verilen ana merkezdeki YDS hazırlık kursu platformunda yapılan YDS hazırlık kursu etkinlikleri kapsamında   birebir olarak verilen yds hazırlık kursları, özellikle sınavdan yüksek bir not almak zorunda olan  yada sınava çok az zamanı kalan fakat sınava hazırlanmak zorunluluğu olan öğrenciler  için YDS hazırlık kursu verilen ana merkezdeki YDS hazırlık kursu platformunda yapılan YDS hazırlık kursu etkinlikleri kapsamında uygun bir yöntem ve sistemdir.

Fakat bu yöntemin  YDS hazırlık kursu departmanında düzenlenen YDS hazırlık kursu  kampüsündeki  YDS hazırlık kurslarına katılmak isteyen öğrencilere tanıdığı çok büyük bir avantaj var. Şayet, öğrenci YDS hazırlık kursu verilen ana merkezdeki YDS hazırlık kursu platformunda yapılan YDS hazırlık kursu etkinlikleri kapsamında bu sisteme dahil olarak birebir özel YDS hazırlık kursu almak isterse, programın hangi günlerde yapılacağını bizzat kendi belirler. Bundan amaç, YDS hazırlık kursu programında yer almak isteyen  öğrencilerin, YDS hazırlık kursu verilen ana merkezdeki YDS hazırlık kursu platformunda yapılan YDS hazırlık kursu etkinlikleri kapsamında katıldıkları bu YDS hazırlık kursu programı  nedeni ile gündelik hayatında bir düzensizlik yaşamasını önlemek içindir. Zira, YDS hazırlık kursu verilen ana merkezdeki YDS hazırlık kursu platformunda yapılan YDS hazırlık kursu etkinlikleri kapsamında öğrenci, bu sistemde özel yaşamını YDS hazırlık kursu alacağı günlere göre kolayca düzenleyebilir.

YDS hazırlık kursu ünitelerindeki  YDS hazırlık kursu seminerleri içerisinde uygulanan  YDS hazırlık kursu  sürecinde,  bu sistemin diğer dikkat çekici ve insanı şaşırtıcı yanı, YDS hazırlık kursu verilen ana merkezdeki YDS hazırlık kursu platformunda yapılan YDS hazırlık kursu etkinlikleri kapsamındaki program tüm incelik, özellik ve ayrıntıları ile YDS hazırlık kursu verilen ana merkezdeki YDS hazırlık kursu platformunda yapılan YDS hazırlık kursu etkinlikleri kapsamında öğrencinin YDS hazırlık kursunda noksan veya yetersiz bütün bilgilerini YDS hazırlık kursunda tamamlayıcı bir nitelik taşır ve kesinlikle kişiye özgü ve özel YDS hazırlık kurs programı karakterindedir.

2 – Yds Hazırlık Kursu (  4 Kişilik Gruplarla Yds Hazırlık Kursu ):

YDS hazırlık kursu temel birimlerimizde YDS hazırlık kursu için toplu bir biçimde bir araya getirilerek gerçekleştirilen  YDS hazırlık kursu öğretileri için, düzenlenişinden son uygulama aşamasına kadar, küçük gruplar için YDS hazırlık kursu verilen ana merkezdeki YDS hazırlık kursu platformunda yapılan YDS hazırlık kursu etkinlikleri kapsamında kurulan ve yapısı itibarı ile YDS hazırlık kursu platformunda 4 öğrenciye de birebir etki yapan ve onları her açıdan kucaklayan, tüm bilgi, sınavın nasıl geçileceğine dair özel açıklamalar, YDS hazırlık kursu verilen ana merkezdeki YDS hazırlık kursu platformunda yapılan YDS hazırlık kursu etkinlikleri kapsamında YDS hazırlık kursunda okuma parçalarının çözümünde uygulanan özel yöntemler, gramer parçalarının çözümü için bilinmesi gerekenler, YDS hazırlık kursunda kelime haznesinin ne şekilde geliştirilmesi gerektiğine dair özel açıklama ve çalışmalar ile YDS hazırlık kursu verilen ana merkezdeki YDS hazırlık kursu platformunda yapılan YDS hazırlık kursu etkinlikleri kapsamında öğrencinin mutlak başarısı için hazırlanmış YDS hazırlık kursu programları ile  desteklenen bu YDS hazırlık kursu, seviye, bilgi ve beceri açısından bir birine çok yakın ve uyumlu özellikleri taşıyan YDS hazırlık kursunda 4 kişilik gruplara da hedefe ve amaca uygun bir biçimde, kesinlikle sınav başarısına odaklı 4 kişilik gruplarla da YDS hazırlık kursu verilen ana merkezdeki YDS hazırlık kursu platformunda yapılan YDS hazırlık kursu etkinlikleri kapsamında yapılır. Bu grupların YDS hazırlık kursu verilen ana merkezdeki YDS hazırlık kursu platformunda yapılan YDS hazırlık kursu etkinlikleri kapsamında her açıdan bir birine uyumlu olan öğrencilerden seçilmesi ve YDS hazırlık kursunda oluşturulması, grup YDS hazırlık kurslarında da çok olumlu sonuçları elde edilmesine neden olmaktadır.

YDS hazırlık kursu platformlarındaki YDS hazırlık kursu için açılan sınıflarda birden fazla öğrenci için oluşturulan YDS hazırlık kursu özel programlarında, grup öğrenci sayısının YDS hazırlık kursunda 4 olması kesinlikle bilimsel gerçeklerden esinlenerek YDS hazırlık kursu platformunda yapılan bir uygulamadır. Çünkü, 4 kişi ile YDS hazırlık kursu verilen ana merkezdeki YDS hazırlık kursu platformunda yapılan YDS hazırlık kursu etkinlikleri kapsamında yapılan YDS hazırlık kursu daha kalabalık kurslarla yapılanlardan elde edilen sonuçlara oranla çok daha  iyi ve parlaktır.

NEDEN BİZİ SEÇMENİZ GEREKİR

 • İlk neden,  YDS hazırlık kursu  için düzenlenen organizasyonlarda  YDS hazırlık kursuna özgü eğitim seminerleri bünyesinde  öğrenci hangi tür YDS  hazırlık kurs programında yer alırsa alsın YDS hazırlık kursu verilen ana merkezdeki YDS hazırlık kursu platformunda yapılan YDS hazırlık kursu etkinlikleri kapsamında kendisine bağlayıcı nitelik taşıyan ”  SENET ”  gibi bir resmi evrak YDS hazırlık kursu verilen ana merkezdeki YDS hazırlık kursu platformunda yapılan YDS hazırlık kursu etkinlikleri kapsamında imzalatılmaz. Öğrenci YDS hazırlık kursu platformunda derse katılır ve ödemelerinin tarihlerini YDS hazırlık kursunda kendi belirleyerek söyler ve ödemelerini yapar.
 • YDS hazırlık kurslarına özgü nitelik ve özellikleri taşıyan YDS hazırlık kursu programlarında, öğrenciye YDS sınavının en önemli faktörlerinden sayılan ama pek kimselerin önem vermediği ve üzerinde durmadığı akademik kelimelerle ilgili YDS hazırlık kursu verilen ana merkezdeki YDS hazırlık kursu platformunda yapılan YDS hazırlık kursu etkinlikleri kapsamında çalışmalar yaptırılır. Bunun için YDS hazırlık kursunda özel olarak hazırlanmış kelime çalışmaları YDS hazırlık kursu platformunda öğrencilere verilerek tümünün eksiksiz bir şekilde yapılması istenir. Bu çalışmaların  YDS hazırlık kursu programlarında tamamlanması ile YDS hazırlık kursu verilen ana merkezdeki YDS hazırlık kursu platformunda yapılan YDS hazırlık kursu etkinlikleri kapsamında  YDS hazırlık kursunda öğrencinin kelime haznesinde büyük bir gelişim ve bildiği kelime sayısında da büyük bir artış olur. YDS hazırlık kursu verilen ana merkezdeki YDS hazırlık kursu platformunda yapılan YDS hazırlık kursu etkinlikleri kapsamındaki Bu gelişme, sınavda öğrencinin başarılı olma şansını % 100 arttırır.
 • YDS hazırlık kurslarına kalite ve özen katan eğitmenler gözetiminde  işlenen YDS hazırlık kursu programlarında uygulanan yöntemler ve YDS hazırlık kursunda bu yöntemleri öğrencilere YDS hazırlık kursu verilen ana merkezdeki YDS hazırlık kursu platformunda yapılan YDS hazırlık kursu etkinlikleri kapsamında YDS hazırlık kursunda uygulayan eğitmenler kesinlikle uzmanlık seviyesine ulaşmış gayet seçkin ve elit kişilerdir.

HAZIRLIK  PROGRAMINDA  YER VERİLEN KONULAR:

 • İngilizce Zamanlar
  Edilgen Cümleler
  Şart Cümleleri
  İsim Cümleleri
  Edatlar
  Sıfatlar ve Zarflar
  Kipler
  Sıfat Cümleleri
  Dolaylı Cümleler
  Deyimsel Fiiller
  Sınav Teknikleri ve Taktikleri Hakkında Bilgiler.