YDS HAZIRLIK PROGRAMLARI 

Yds Hazırlık Programları İçeriği

1 – Yds  Hazırlık ( Birebir Özel Yds Hazırlık )
2 -Yds Hazırlık ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla Yds Hazırlık )

 

1 – YDS HAZIRLIK (BİREBİR ÖZEL YDS HAZIRLIK):

YDS hazırlık  verilen ana merkezlerdeki YDS hazırlık departmanlarında YDS hazırlık söz konusu olduğunda bazı eğitimli insanlarda bir tutkudur birebir özel YDS hazırlık dersi almak. Geçmişlerinde yaşadıkları bir takım kötü durumlardan özel ders alarak kurtuldukları için onlarda bir alışkanlık haline gelmiştir sıkışık bir durumda bu yönteme baş vurmak. İşte bu tür insanlar veya YDS sınavından mutlaka yüksek bir not alması gerekenler YDS hazırlık  temel birimlerindeki YDS hazırlık platformundahazırlanışında ve uygulamasında odak noktası olarak öğrencinin mutlak geçmesi ve yüksek bir skor elde etmesi ele alındığı ve bunun  oluşması için içeriğinde bulunan tüm bilgi ve YDS sınav geçme tekniklerinin  öğrencinin kolay bir şekilde anlaması için   anlaşılır bir şekilde  YDS hazırlık ünitelerimizde düzenlendiği,  bu  bire bir YDS hazırlık ders programlarına katılmayı bir zevk kabul ederler.

YDS hazırlık  ana kampüslerindeki YDS hazırlık  departmanlarında bireysel olarak  özel YDS hazırlık dersi almak isteyen bu aday öğrenciler, katılmak istedikleri YDS hazırlık programının uygulama gün ve saatlerini kendi belirler. Yapılan seviye sınavından sonra aday öğrenciye verilmesi gereken YDS hazırlık ders sayısı belirlenir ve YDS hazırlık eğitimi belirlenen ders sayısına göre başlar.

 

2 – YDS HAZIRLIK ( 4 KİŞİDEN OLUŞTURULAN GRUPLARLA YDS HAZIRLIK ): 

 

YDS hazırlık  seminerlerinde ki YDS hazırlık kategorilerinde  kalabalık gruplarla YDS hazırlık dersi alarak bir türlü YDS sınavında başarılı olamayan ve ucuz olduğu da sanılan bu küçük gruplar için hazırlanan, katılanı taşıdığı özellikler ile birebir kucaklayan ve onda güven duygusu yaratarak YDS hazırlık derslerine ısındıran, amaç ve hedefinde sadece ve yalnızca öğrenci memnuniyeti yatan, öğrencinin YDS sınavını geçebilmesi amacı ile ona sınav geçme, kelime haznesini geliştirme, okuma parçalarını çözme gibi başka yerde bulunmayan özel hizmetler sunan, YDS hazırlığın düzenlenişinde ve uygulamasında temel felsefesi ve yaklaşımı öğrenci çıkarı olan, uygulama aşamasında öğrencide yarattığı güven duygusu ile onu geçeceğine inandıran ve hazırlık aşamasında daha sıkı çalışmasına neden olan öğrenci dostu özel YDS hazırlık ders programlarına katılmak isteyenler  seviyeleri olabildiğince birbirine denk ya da çok yakın olan öğrencilerden oluşturulan 4 kişilik gruplara  dahil olmak sureti ile  birebir özel YDS hazırlık ders kalitesinde ve aynı özellikte  YDS hazırlık dersi alabilmeleri mümkündür.

Öğrenci mevcudunun az tutulması  küçük gruplarda sağlanması gereken YDS hazırlık ders kalitesinden kaynaklanır. Bu tür YDS hazırlık  dersleri ile  kaliteyi yakalamak adına gruplar 4  öğrenciden oluşturulur.

 

Leave a Comment