Yds , Yds Dersleri , Yds Hazırlık Programları

Yds , Yds Dersleri , Yds Hazırlık Programları İçeriği

1 –  Yds Dersleri ( Birebir – Bireysel Özel Yds Dersleri)
2 –  Yds Dersleri  (4 kişilik Grup Yds Dersleri)

YDS , Yds Dersleri , Yds Hazırlık için temel eğitim merkezimizde eğitim verilen YDS , Yds Dersleri , Yds Hazırlık  ünitelerimizdeki YDS , Yds Dersleri , Yds Hazırlık sınıflarımızda düzenlenen YDS , Yds Dersleri , Yds Hazırlık programları ileYDS , Yds Dersleri , Yds Hazırlık için Yds , Yds Dersleri , Yds Hazırlık temel eğitim merkezimizde eğitim verilen YDS , Yds Dersleri , Yds Hazırlık  ünitelerimizdeki YDS , Yds Dersleri , Yds Hazırlık sınıflarımızda YDS sınavında büyük kolaylıklar sağlıyoruz.

BASIN DUYURUSU
(4 Ocak 2013)

 

2013-Yabancı Dil Bilgisi

( Yds ) Seviye Belirleme Sınavı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu Yönetmelik gereği; Merkezimiz tarafından bazı dillerde yılda iki kez olmak üzere Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı (YDS) yapılacaktır. Sınavın ilk uygulamasının 7 Nisan 2013 tarihinde yapılması planlanmaktadır.

2013 yılından itibaren ÖSYM tarafından, yabancı dil bilgisi seviye belirlemeye yönelik olarak, sadece Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı (YDS) yapılacaktır. Diğer yabancı dil bilgisi seviye belirleme sınavları (ÜDS/KPDS vb.) yapılmayacaktır. Ayrıca; ÖSYM tarafından uygulanan ve içeriğinde yabancı dil sorusu/testi bulunan sınavlarda yabancı dil sorusu/testi bulunmayacak, bu adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde YDS’den alacakları puanlar kullanılacaktır.

Bu nedenle, 2013 yılından itibaren ÖSYM tarafından yapılan KPSS, TUS, DUS vb. sınav ve yerleştirme işlemleri ile ÜDS/KPDS sonuçlarını kullanan diğer kamu/özel kurum ve kuruluşların sınav/yerleştirme işlemlerine katılacak adayların, yabancı dil yeterliğinin belirlenmesi için 7 Nisan 2013 tarihinde yapılması planlanan YDS ’ye katılmaları yararlarına olacaktır.

Kamuoyuna önemle duyurulur.

 Mediada çıkan haberlere göre Üds ve Kpds Sınavı kaldırılarak, yerine Yds Seviye Belirleme Sınavı getirildi,

Yds Seviye Belirleme Sınavı formatı şu anda belli olmadığından , belli olduğu zaman format ile ilgili çalışmalar oluşturularak, Özel yds dersleri ve 4 kişilik Yds dersleri programlarımıza başlanacaktır.

 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM ), bu yıldan itibaren yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemeye yönelik olarak sadece Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı’nı (YDS) yapacağını, ÜDS ve KPDS gibi diğer yabancı dil seviye belirleme sınavlarını yapmayacağını bildirdi.

ÖSYM’den yapılan açıklamada, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin bugün Resmi Gazete’de yayımlandığı hatırlatılarak, yönetmelik gereği; ÖSYM tarafından bazı dillerde yılda iki kez olmak YDS’nin yapılacağı ifade edildi.
Sınavın ilk uygulamasının 7 Nisan 2013 tarihinde yapılmasının planlandığının kaydedildiği açıklamada, 2013 yılından itibaren ÖSYM tarafından yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemeye yönelik olarak sadece YDS’nin yapılacağı, ÜDS ve KPDS gibi diğer yabancı dil seviye belirleme sınavlarının yapılmayacağı bildirildi.

ÖSYM tarafından uygulanan ve içeriğinde yabancı dil sorusu veya testi bulunan sınavlarda ise yabancı dil sorusu veya testinin bulunmayacağının belirtildiği açıklamada, bu adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde YDS’den alacakları puanların kullanılacağı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


“Bu nedenle, 2013 yılından itibaren ÖSYM tarafından yapılan KPSS , TUS, DUS gibi sınav ve yerleştirme işlemleri ile ÜDS ve KPDS sonuçlarını kullanan diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşların sınav ve yerleştirme işlemlerine katılacak adayların, yabancı dil yeterliğinin belirlenmesi için 7 Nisan 2013 tarihinde yapılması planlanan YDS’ye katılmaları yararlarına olacaktır.