Yökdil Fen Bilimleri İstanbulYÖKDİL FEN BİLİMLERİ İSTANBUL PROGRAMI

YökDil Fen Bilimleri İstanbul Program İçeriği

1 – YökDil Fen Bilimleri İstanbul ( Birebir Özel YökDil Fen Bilimleri Dersi )
2 – YökDil Fen Bilimleri İstanbul ( 4 Kişilik Gruplarla YökDil Fen Bilimleri Dersi )

1 – YökDil Fen Bilimleri İstanbul ( Birebir Özel YökDil Fen Bilimleri Dersi ): YÖKDİL Fen Bilimleri İstanbul merkezinde bulunan YÖKDİL Fen Bilimleri İstanbul platformunda ve YÖKDİL Fen Bilimleri İstanbul eğitimlerinde ki  YÖKDİL Fen Bilimleri İstanbul için hazırlanmış derslerde, uygulanan etkinlikler kapsamında her satırı ile öğrencinin öğrenmesini amaçlayan ve çabalayan, öğrenci hedefleri ile birebir uyumlu, öğrencide var olan olumsuzlukları gidererek onda olumlu bir hava yaratan ve öğrettikleri ile öğrenciyi YÖKDİL sınavını geçeceğine inandıran, öğrencinin hazırlık aşamasında karşılaştığı zorlukları aşmasında birinci derecede etkili olan  birebir özel YÖKDİL Fen Bilimleri İstanbul programının   özel bir biçimde çok farklı ve değişik yöntemlerle öğrencinin amaçları ve hayalleri ile birebir uyumlu olan   düzenlenmesidir.

2 – YökDil Fen Bilimleri İstanbul ( 4 Kişilik Gruplarla YökDil Fen Bilimleri Dersi ): YÖKDİL Fen Bilimleri İstanbul forumlarında YÖKDİL Fen Bilimleri İstanbul için verilen eğitsel derslerde, seviyeleri, bilgi ve birikimleri  bir birine olabildiği kadar  yakın olan 4 öğrenciden oluşturulan küçük sınıflarda  birebir özel ders kalite ve özelliklerine çok yakın hemen, hemen aynı olan kalabalık gruplarla verilen YÖKDİL Fen Bilimleri İstanbul programlarının ortaya çıkardığı  olumsuz sonuçlardan temizlenmiş,  dersler alınabilir. YÖKDİL Fen bilimleri İstanbul için yapılan ve öğrencilere verilen eğitimlerde,  bu sınıflara katılarak en çağdaş yöntem ve sistemlerle verilen, içeriği ile öğrencinin tüm olumsuzluklarda yanında olan, öğretici tekniği ve yöntemi ile  en yakın öğrenci dostu olan YÖKDİL Fen Bilimleri İstanbul programlarının uygulandığı derslerden yararlanır,  amacınıza ulaşabilirsiniz. 

YÖKDİL Fen Bilimleri İstanbul için kurulmuş bölümlerde YÖKDİL Fen Bilimleri İstanbul sınıflarında, oluşturulan grupların mevcudu  en son veri ve bilimsel bulguların eşliğinde bilerek ve isteyerek sadece öğrenciler düşünülerek 4 öğrenciden kurulur.

YÖKDİL Fen Bilimleri İstanbul etkinlikleri bünyesinde YÖKDİL Fen Bilimleri İstanbul seminerlerinde, 4 kişiden daha fazla öğrencilerle kurulmuş daha  kalabalık gruplarda öğrenci sayısı çok olduğu için soru sormak ve de karşılık   almak pek mümkün olmaz. Oysa, 4 kişilik gruplarda bu pek ala mümkün. Öğrenci, istediği gibi soru sorabilir ve tatmin edici, doyurucu yanıt alabilir.

Tüm bunlara ilaveten, YÖKDİL Fen Bilimleri İstanbul eğitim sürecinde, grup mevcudu az olduğu için eğitmenler her bir öğrenci, ile teker, teker ilgilenebilir ve iletişim kurabilir. İşte tüm bu olumlu olaylar derslere etki yapar ve sınava giren öğrenciler daha iyi sonuçlar elde edebilir. Bizim de tek amacımız zaten bu.

FEN BİLİMLERİ SINAVI DERS PROGRAMINDA İŞLENEN KONULAR

 • İngilizce Zamanlar
  Edilgen Cümleler
  Şart Cümleleri
  İsim Cümleleri
  Edatlar
  Sıfatlar ve Zarflar
  Kipler
  Sıfat Cümleleri
  Dolaylı Cümleler
  Deyimsel Fiiller
   Sınav Teknikleri ve Taktikleri hakkında bilgiler.